Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā

Izdarīt Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 5.nr.; 2006, 10.nr.; 2008, 16., 24.nr.; 2009, 11.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 17.pantā skaitli un vārdu "10 dienas" ar vārdiem "piecas dienas".

2. Aizstāt 49.pantā vārdus "Latvijas Valsts arhīvā" ar vārdiem "Latvijas Nacionālajā arhīvā".

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 13.decembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 28.decembrī

11.01.2013