Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"

Izdarīt likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 34.nr.; 1995, 23., 24.nr.; 1997, 4.nr.; 1998, 2., 15.nr.; 1999, 22.nr.; 2001, 15., 23.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 6., 8.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 22.nr.; 2008, 14., 24.nr.; 2009, 2., 15., 22.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 199.nr.; 2010, 99.nr.; 2011, 85.nr.; 2012, 50., 108.nr.) šādus grozījumus:

1.  10.pantā:

izslēgt pirmās daļas 9.punktā vārdus "ja par attiecīgā pārkāpuma izdarīšanu paredzēta konfiskācija";

papildināt pirmo daļu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) sastādīt protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem.";

papildināt otrās daļas 18.punktu ar vārdiem "vai nodokļu normatīvo aktu piemērošanu tās teritorijā";

papildināt otro daļu ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"181) paziņot Eiropas Savienības dalībvalsts nodokļu maksātājam vai pieprasīt Eiropas Savienības dalībvalsts nodokļu administrācijai (kompetentajai iestādei), lai tā paziņo savas valsts nodokļu maksātājam par Valsts ieņēmumu dienesta lēmumiem vai citiem dokumentiem, kas attiecas uz nodokļu vai citu maksājumu prasījumu vai prasījuma piedziņu vai nodokļu normatīvo aktu piemērošanu Latvijas Republikas teritorijā;".

2.  22.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"2. Valsts ieņēmumu dienests iesniegumu par šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu un rīkojumu apstrīdēšanu izskata un pieņem lēmumu viena mēneša laikā. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors šo termiņu var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no apstrīdēšanas iesnieguma saņemšanas dienas.";

izslēgt 2.1 daļā vārdus "arī pārbaudes un revīzijas aktā minētajiem priekšlikumiem nodokļu maksātājam".

3. Izteikt 25.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Finanšu policijas ierēdņi, pildot dienesta pienākumus, nēsā formas tērpu, viņiem ir dienesta pakāpju atšķirības zīmes un žetoni, kuru aprakstu nosaka Ministru kabinets, bet nēsāšanas kārtību - Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors."

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 30. un 31.punktu šādā redakcijā:

"30. Grozījums šā likuma 10.panta otrās daļas 18.punktā, 10.panta otrās daļas 18.1 punkts, kā arī grozījumi informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām".

31. Šā likuma 25.panta piektās daļas jaunā redakcija stājas spēkā 2013.gada 1.jūlijā."

5. Informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām:

izslēgt 5., 6., 7., 8. un 9.punktu;

papildināt informatīvo atsauci ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) Padomes 2011.gada 15.februāra direktīvas 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ direktīvu 77/799/EEK."

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 13.decembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 28.decembrī

11.01.2013