Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.870

Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 7.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.70 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām"

Izdoti saskaņā ar likuma ''Par hidroelektrostaciju
hidrotehnisko būvju drošumu'' 5. un 9.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.70 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 16.nr.; 2011, 182.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. HES hidrotehnisko būvju valdītājs nodrošina programmas izstrādi un saskaņo to ar pašvaldībām, kuru teritorijās atrodas HES hidrotehniskās būves un objekti, kurus var ietekmēt avārija, un Valsts vides dienestu. Saskaņojot programmu, pašvaldības un Valsts vides dienests sniedz rakstisku atzinumu par HES hidrotehnisko būvju valdītāja iesniegto programmu. Pašvaldības atzinumā norāda programmas atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam un būvniecības prasībām. HES hidrotehnisko būvju valdītājs iesniedz programmas kopiju Ekonomikas ministrijā vismaz mēnesi pirms būvatļaujas saņemšanas A drošuma klases būvēm un vismaz mēnesi pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā B un C drošuma klases būvēm.";

1.2. izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Ekonomikas ministrija pārliecinās, vai HES hidrotehnisko būvju valdītājs iesniedzis programmu.";

1.3. izteikt 5.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Precizētās programmas kopiju nosūta Ekonomikas ministrijai.";

1.4. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. HES hidrotehnisko būvju valdītājs ar parakstu apstiprina deklarāciju un katru gadu līdz 1.martam iesniedz to Ekonomikas ministrijā.";

1.5. aizstāt 8.punktā vārdu "komisijā" ar vārdiem "Ekonomikas ministrijā";

1.6. izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Programmu kopiju un deklarāciju savlaicīgu iesniegšanu kontrolē Ekonomikas ministrija.";

1.7. aizstāt 1.pielikumā vārdus

''APSTIPRINU
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas padomes priekšsēdētājs''

ar vārdiem

"SAŅEMTS
Ekonomikas ministrijā";

1.8. svītrot 1.pielikumā šādu rindu:

''Valsts aģentūra "Latvijas Zivju resursu aģentūra"

   ''

1.9. svītrot 2.pielikumā šādus vārdus:

''______________________________HES drošumu apliecina HES hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāts Nr.________, ko izsniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija _____.gada ____________________. Drošuma sertifikāta derīguma termiņš ir ________________'';

1.10. aizstāt 2.pielikumā vārdus "Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā" ar vārdiem "Ekonomikas ministrijā".

2. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar likumu "Grozījumi likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"", kas nosaka Ekonomikas ministrijas pienākumu veikt HES hidrotehnisko būvju drošuma kontroli.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministra vietā -
vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

08.03.2013