Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā

Izdarīt Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā šādus grozījumus:

1. 32.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Vēlēšanu dienā, kā arī dienu pirms vēlēšanu dienas priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana elektroniskā plašsaziņas līdzekļa radio programmās un raidījumos, publiskās lietošanas ārtelpās un iekštelpās, preses izdevumos, internetā un šā likuma 25.pantā minētajās institūcijās un kapitālsabiedrībās ir aizliegta, izņemot šā likuma 14., 17. un 19.pantā minēto tādu paziņojumu (sludinājumu) izvietošanu, kuri informē par politiskās partijas, politisko partiju apvienības, vēlētāju apvienības vai deputāta kandidāta tikšanos ar vēlētājiem.

(2) Vēlēšanu dienā, kā arī 30 dienas pirms vēlēšanu dienas priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana elektroniskā plašsaziņas līdzekļa televīzijas programmās un raidījumos ir aizliegta, izņemot gadījumu, kas minēts šā panta pirmajā daļā, kā arī gadījumus, kad, ievērojot šā likuma II nodaļas noteikumus, tiek izmantotas tiesības uz valsts nodrošināto bezmaksas raidlaiku vai tiek nodrošināta līdzdalība priekšvēlēšanu raidījumos elektroniskā plašsaziņas līdzekļa televīzijas programmās sabiedriskā pasūtījuma ietvaros."

2. Pārejas noteikumā:

aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi";

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par pārejas noteikumu 1.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2. Attiecībā uz 2013.gada 1.jūnijā paredzētajām pašvaldību vēlēšanām šā likuma 11.panta trešajā daļā, 16.panta otrajā daļā un 18.panta otrajā daļā minētie noteikumi uzskatāmi par izpildītiem, ja attiecīgos priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus vai priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumus visam priekšvēlēšanu aģitācijas periodam elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, preses izdevums un tāds reklāmas pakalpojumu sniedzējs, kurš piedāvā par samaksu izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus internetā, ir nosūtījis atbilstoši šā likuma noteikumiem publiskošanai Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam vismaz 135 dienas pirms minēto vēlēšanu dienas.

3. Lai 2013.gadā nodrošinātu šā likuma 10.panta trešās daļas pirmajā teikumā ietvertā noteikuma izpildi, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek veikta līdzekļu pārdale no valsts budžeta 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"."

Likums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 13.decembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 19.decembrī

01.01.2013