Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 23.08.2013. - 31.12.2013. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumus Nr. 745 "Slimību profilakses un kontroles centra maksas pakalpojumu cenrādis".
Ministru kabineta noteikumi Nr.860

Rīgā 2012.gada 11.decembrī (prot. Nr.70 23.§)
Slimību profilakses un kontroles centra maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Slimību profilakses un kontroles centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Slimību profilakses un kontroles centrs maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministre I.Circene
Pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 11.decembra noteikumiem Nr.860
Slimību profilakses un kontroles centra maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.600)

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids1, 2

Mērvienība

Cena bez PVN
(Ls)

PVN
(Ls)3

Cena ar PVN
(Ls)

1.

Lekcija epidemioloģiskajā, sabiedrības veselības un veselības statistikas jomā

viena lekcija (45 min.)

9,50

0,00

9,50

2.

Praktiskā nodarbība epidemioloģiskajā, sabiedrības veselības un veselības statistikas jomā

viena praktiskā nodarbība
(45 min.)

4,75

0,00

4,75

3.

Studentu prakses vadīšana epidemioloģiskajā, sabiedrības veselības un veselības statistikas jomā

1 diena

4,12

0,00

4,12

4.

Datorizētās statistiskās informācijas sagatavošana epidemioloģiskajā, sabiedrības veselības un veselības statistikas jomā4

1 stunda

4,00

0,00

4,00

5.

Zinātnisku un statistisku pētījumu vajadzībām nepieciešamo datu atlase un apstrāde epidemioloģiskajā, sabiedrības veselības un veselības statistikas jomā, ja datu apstrādei tiek izmantotas īpašas datu sagatavošanas metodes un atlases kritēriji4

1 stunda

7,00

0,00

7,00

6.

Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmatas – Yearbook of Health Care Statistics in Latvia (sējuma) sagatavošana papīra formā (ar iesiešanas darbiem saistītie izdevumi)

viens periodiskais izdevums

9,45

0,00

9,45

Piezīmes.

1. Maksas pakalpojumi tiek sniegti privātpersonām (fiziskai personai, juridiskai personai vai šādu personu apvienībai) un izglītības iestādēm. Latvijas Republikas tiešās pārvaldes iestādēm un pašvaldības domēm sniegtie pakalpojumi ir bez maksas.

2. Maznodrošinātām un trūcīgām personām, politiski represētām personām, pirmās un otrās grupas invalīdiem, uzrādot atbilstošus dokumentus, par sniegtajiem maksas pakalpojumiem tiek piemērota atlaide (koeficients 0,8).

3. Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

4. Pirms pakalpojuma sniegšanas tiek sastādīta tāme, kuru abpusēji saskaņo maksas pakalpojuma sniedzējs un pakalpojuma ņēmējs.

Veselības ministre I.Circene
23.08.2013