Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Invaliditātes likumā

Izdarīt Invaliditātes likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 91., 205.nr.; 2011, 117.nr.; 2012, 157.nr.) šādus grozījumus:

1. 6.pantā:

aizstāt otrajā daļā skaitli "2012." ar skaitli "2014.";

aizstāt trešajā daļā skaitli "2013." ar skaitli "2015.".

2. 12.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"personām ar I grupas redzes invaliditāti, kuras nesaņem šīs daļas 3.punktā minēto asistenta pakalpojumu vai valsts pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, nodrošinot tiesības saņemt pabalstu par asistenta izmantošanu 10 stundas nedēļā, pašām izvēloties konkrēto asistentu.";

aizstāt pirmās daļas 3.punktā vārdus "izņemot personas" ar vārdiem un skaitli "izņemot personas, kuras saņem šīs daļas 2.punktā minēto pabalstu par asistenta izmantošanu, un personas";

papildināt pirmo daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) personām, kuras saņem šīs daļas 2.punktā minēto pabalstu par asistenta izmantošanu, nodrošinot tiesības saņemt šīs daļas 3.punktā minēto asistenta pakalpojumu daļā, kas pārsniedz 10 stundas nedēļā.";

aizstāt pirmās daļas 6.punktā skaitli un vārdus "10 stundām mēnesī" ar skaitli un vārdiem "120 stundām gadā";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmās daļas 3.punktā minēto asistenta pakalpojumu ir tiesības saņemt personai ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Valsts komisijas atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, un personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz Valsts komisijas atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionālajiem traucējumiem.";

izslēgt trešo daļu;

izteikt ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Šā panta pirmās daļas 2.punktā minēto pabalstu par asistenta izmantošanu līdz 2014.gada 31.decembrim izmaksā Nodarbinātības valsts aģentūra no Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem, bet no 2015.gada 1.janvāra pabalstu piešķir no valsts budžeta līdzekļiem.";

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Ministru kabinets nosaka prasības asistentam, kas sniedz šā panta pirmās daļas 3.punktā minēto asistenta pakalpojumu, kā arī kritērijus atzinuma sniegšanai par asistenta pakalpojuma nepieciešamību un pakalpojuma apjoma noteikšanai un šā panta pirmās daļas 3.1 punktā minēto asistenta pakalpojumu, prasības asistentam, šā pakalpojuma piešķiršanas kārtību, kā arī kritērijus atzinuma sniegšanai par asistenta pakalpojuma nepieciešamību un pakalpojuma apjoma noteikšanai.";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šā panta pirmās daļas 3.punktā un 3.1 punktā paredzētajam asistenta pakalpojumam nepieciešamā valsts budžeta finansējuma aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

3. 13.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"13.pants. Surdotulka pakalpojumu nodrošināšana";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskajām un juridiskajām personām ir tiesības saņemt personai, kurai dzirdes traucējumus nevar kompensēt ar tehniskajiem palīglīdzekļiem un kurai, pamatojoties uz ārstējošā ārsta izziņu, pakalpojuma sniedzējs ir noteicis surdotulka pakalpojuma nepieciešamību.";

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "Izglītības programmas apguvei" ar vārdiem "un saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskajām un juridiskajām personām";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "šā panta" ar skaitli un vārdu "1.1 un".

Likums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 15.novembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 6.decembrī

01.01.2013