Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2014.gadam"

Izdarīt likumā "Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2014.gadam" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 14., 21.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 16.nr.; 2011, 99.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 4.pantā skaitli "2012." ar skaitli "2014.".

2. Izteikt 5.panta trešās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā ir līdz 23,02 latiem (ieskaitot), - piešķirtajā apmērā;

2) ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā pārsniedz 23,02 latus, - par vienu kalendāra dienu izmaksā 23,02 latus un 50 procentus no piešķirtā pabalsta summas, kas vienā kalendāra dienā pārsniedz 23,02 latus."

3. Izslēgt 11.pantu.

4. Izteikt 12.panta ievaddaļu šādā redakcijā:

"12.pants. Laika periodā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim saskaņā ar likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 17.pantu piešķirto slimības pabalstu un saskaņā ar likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" 19.pantu piešķirto slimības pabalstu izmaksā šādā apmērā:".

5. Papildināt likumu ar 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Laika periodā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim saskaņā ar likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 10.pantu piešķirto maternitātes pabalstu un saskaņā ar likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 10.3 pantu piešķirto paternitātes pabalstu izmaksā šādā apmērā:

1) ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā ir līdz 23,02 latiem (ieskaitot), - piešķirtajā apmērā;

2) ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā pārsniedz 23,02 latus, - par vienu kalendāra dienu izmaksā 23,02 latus un 50 procentus no piešķirtā pabalsta summas, kas vienā kalendāra dienā pārsniedz 23,02 latus."

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"6. Personai, kurai vecāku pabalsts piešķirts līdz 2012.gada 31.decembrim un tā izmaksa nepārtraukti turpinās pēc 2013.gada 1.janvāra, vecāku pabalstu par laika periodu no 2013.gada 1.janvāra izmaksā apmērā, kāds noteikts no 2013.gada 1.janvāra.

7. Personai, kurai pārejoša darbnespēja sakarā ar grūtniecību un dzemdībām ir iestājusies līdz 2012.gada 31.decembrim un nepārtraukti turpinās pēc 2013.gada 1.janvāra, maternitātes pabalstu par laika periodu no 2013.gada 1.janvāra izmaksā šā likuma 14.pantā noteiktajā apmērā.

8. Bērna tēvam, kuram atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu ir sācies līdz 2012.gada 31.decembrim un nepārtraukti turpinās pēc 2013.gada 1.janvāra, paternitātes pabalstu par laika periodu no 2013.gada 1.janvāra izmaksā šā likuma 14.pantā noteiktajā apmērā."

Likums stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 15.novembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 6.decembrī

01.01.2013