Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.193

Rīgā 2012.gada 6.novembrī (prot. Nr.96 20.§)

Grozījumi Rīgas domes 2005.gada 8.marta saistošajos noteikumos Nr.91 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 7.punktu
un Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2005.gada 8.marta saistošajos noteikumos Nr.91 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2005, Nr.49; 2006, Nr.126; 2008, Nr.56, Nr.202; 2010, Nr.9; 2011, Nr.111; 2012, Nr.22) šādus grozījumus:

1.1. papildināt nodaļu "Lietotie termini" alfabēta secībā ar terminu "Brīvstāvošs reklāmas objekts" un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"Brīvstāvošs reklāmas objekts - reklāmas objekts ar piesaisti zemei (nav izvietots konstruktīvā saistībā ar būvi), kura vienīgā izmantošana ir reklāmas eksponēšana.";

1.2. svītrot nodaļā "Lietotie termini" termina "Mazā arhitektūras forma" skaidrojumā vārdus ", sabiedriskā transporta pieturvietas nojume, kurā netiek veikta tirdzniecība vai sniegts pakalpojums (izņemot biļešu pārdošanas automātus, ar kuru palīdzību pasažieris var iegādāties viedkartes līgumu vai viedbiļeti)";

1.3. papildināt 9.7.punktu aiz vārda "Jaunu" ar vārdu "brīvstāvošu".

2. Noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2012.gada 6.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.193 "Grozījumi Rīgas domes 2005.gada 8.marta saistošajos noteikumos Nr.91 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Rīgas domes 2005.gada 8.marta saistošajos noteikumos Nr.91 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā" (turpmāk - Noteikumi Nr.91) tiek veikti grozījumi, kas paredz terminu precizēšanu.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Noteikumi papildināti ar terminu "Brīvstāvošs reklāmas objekts", lai definētu tos reklāmas objektus, kuri tiek izvietoti ar piesaisti zemei. Tā kā tīkla reklāmas objekti tiek izvietoti ne tikai uz zemes, bet arī konstruktīvā saistībā ar būvi, tiek precizēti tie objekti, uz kuriem attiecas nosacījumi par objektu izvietošanu Rīgas pilsētas būvvaldes rīkotā konkursa kārtībā.
Termina "Mazā arhitektūras forma" skaidrojumā tiek svītrots teksts par sabiedriskā transporta pieturvietas nojumi. Ar Rīgas domes 2012.gada 17.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.160 veikti grozījumi Noteikumos Nr.91, svītrojot normu, kas paredzēja, ka Rīgas pilsētas būvvaldei jāorganizē konkurss sabiedriskā transporta pieturvietu ar reklāmas objektiem uzstādīšanai. Ņemot vērā, ka sabiedriskā transporta pieturvietas nojumes primārā funkcija nav reklāmas objekta izvietošana, nav lietderīgi to minēt Noteikumos Nr.91.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
Pašvaldībai finanšu līdzekļi nav jāiegulda.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā šie saistošie noteikumi neietekmēs.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Precizētas normas, kas ļauj izvairīties no subjektīvas to interpretācijas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

28.11.2012