Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.756

Rīgā 2012.gada 13.novembrī (prot. Nr.64 24.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 128.nr.; 2011, 75., 141.nr.; 2012, 142.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 6.6.apakšpunktu aiz vārda "dienesta" ar vārdiem "un finansējuma saņēmēju".

2. Izteikt 6.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.10. pārbaudīt finansējuma saņēmēju iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprināt attiecināmo izdevumu summas, sagatavot maksājuma uzdevumus, kā arī apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai un iesniegt to sertifikācijas iestādē;".

3. Izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Nacionālais veselības dienests organizē un veic visus iepirkumus šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, pamatojoties uz sadarbības iestādes apkopoto informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektu iesniegumiem un plānoto aktivitāšu apjomiem. Nacionālais veselības dienests 15 darbdienu laikā pēc sadarbības iestādes informācijas saņemšanas sagatavo iepirkuma plānu un iesniedz to izskatīšanai sadarbības iestādē. Nacionālais veselības dienests, ja nepieciešams, aktualizē iepirkuma plānu un iesniedz to izskatīšanai sadarbības iestādē."

4. Papildināt noteikumus ar 33.2 un 33.3 punktu šādā redakcijā:

"33.2 Finansējuma saņēmējs var patstāvīgi organizēt un veikt iepirkumus šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, sagatavojot un iesniedzot sadarbības iestādei iepirkuma plānu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Finansējuma saņēmējs, ja nepieciešams, aktualizē iepirkuma plānu un iesniedz to izskatīšanai sadarbības iestādē.

33.3 Sadarbības iestāde pēc iepirkuma plānu saņemšanas no finansējuma saņēmējiem apkopo informāciju par projektu aktivitātēm šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, kuru ietvaros finansējuma saņēmējs neplāno pats veikt iepirkumus. Nacionālais veselības dienests organizē un veic iepirkumus šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, pamatojoties uz sadarbības iestādes apkopoto informāciju. Nacionālais veselības dienests 15 darbdienu laikā pēc sadarbības iestādes informācijas saņemšanas sagatavo iepirkuma plānu un iesniedz to izskatīšanai sadarbības iestādē. Nacionālais veselības dienests, ja nepieciešams, aktualizē iepirkuma plānu un iesniedz to izskatīšanai sadarbības iestādē."

5. Papildināt noteikumus ar VII nodaļu šādā redakcijā:

"VII. Noslēguma jautājums

42. Finansējuma saņēmējs, kurš atbilstoši šo noteikumu 33.2 punkta nosacījumiem plāno patstāvīgi organizēt un veikt iepirkumus šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un ar kuru līdz 2012.gada 16.novembrim ar sadarbības iestādi ir noslēgts līgums par projekta īstenošanu, iesniedz sadarbības iestādē attiecīgus grozījumus līgumā par projekta īstenošanu ne vēlāk kā līdz 2012.gada 16.decembrim."

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Pabriks

Veselības ministre I.Circene

16.11.2012