Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.721

Rīgā 2012.gada 23.oktobrī (prot. Nr.59 23.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra noteikumos Nr.743 "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums"

Izdoti saskaņā ar Medību likuma 31.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra noteikumos Nr.743 "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 181.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Par fonda finanšu līdzekļu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt fonda finanšu līdzekļus lemj padome."

2. Aizstāt 3.3.apakšpunktā vārdus "Vides ministrijas" ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas".

3. Izteikt 8.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2. apstiprina fonda līdzekļu izmantošanas vadlīnijas, kas ietver fonda darbības prioritātes saskaņā ar medību saimniecības attīstības politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem, projektu iesniegšanas kārtību, projektu vērtēšanas kritērijus, līdzfinansējuma kritērijus fonda finansētajiem projektiem un finansēšanas kārtību;".

4. Svītrot 8.4.apakšpunktu.

5. Izteikt 8.5. un 8.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.5. pieņem lēmumu par projekta finansēšanu vai noraidīšanu, vai atlikšanu. Šo noteikumu 3.punktā minēto iestāžu projektu iesniegumi netiek pieņemti;

8.6. pieņem lēmumu par projekta īstenošanas pārskata pieņemšanu vai noraidīšanu, par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu vai piešķirtā finansējuma izmaksas kārtības maiņu, par pārskaitītā finansējuma piedzīšanu no projekta īstenotāja un piešķirto līdzekļu atmaksu Zemkopības ministrijas norādītajā kontā, ja fonda līdzekļu saņēmējs piešķirtos līdzekļus ir izmantojis neatbilstoši projekta iesniegumā paredzētajiem uzdevumiem un mērķim, projektu īstenojis nekvalitatīvi vai nav izlietojis piešķirtos līdzekļus līgumā paredzētajā termiņā."

6. Papildināt noteikumus ar 9.1 un 9.2 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Fonda padome var pieņemt lēmumu, nesasaucot padomes sēdi, izņemot lēmumu:

9.1 1. par projekta finansēšanu, noraidīšanu vai atlikšanu;

9.1 2. par projekta īstenošanas pārskata pieņemšanu vai noraidīšanu un par pārskaitītā finansējumu piedzīšanu no projekta īstenotāja un piešķirto līdzekļu atmaksu programmas kontā.

9.2 Ja fonda padome pieņem lēmumu, nesasaucot padomes sēdi:

9.2 1. fonda sekretariāts sagatavo un nosūta elektroniski padomes locekļiem lēmuma projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus;

9.2 2. padomes locekļi piecu darbdienu laikā no lēmuma projekta nosūtīšanas datuma iebildumus vai priekšlikumus par lēmuma projektu nosūta elektroniski fonda sekretariātam;

9.2 3. ja padomes locekļiem nav iebildumu vai priekšlikumu par lēmuma projektu, padomes locekļi par to elektroniski informē fonda sekretariātu piecu darbdienu laikā, saņemtie elektroniskie atzinumi pievienojami elektroniskās saskaņošanas protokolam;

9.2 4. pieņemto lēmumu paraksta padomes priekšsēdētājs un norāda, ka lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi. Fonda sekretariāts nosūta šā lēmuma apliecinātu kopiju fonda padomes locekļiem."

7. Papildināt 12.punkta pirmo teikumu aiz vārda "padomi" ar vārdiem "un apstiprina tās nolikumu".

8. Svītrot 13.punktu.

9. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Konsultatīvās padomes sastāvā ir:

14.1. trīs pārstāvji no mednieku organizācijām;

14.2. divi zinātnes un izpētes organizāciju pārstāvji;

14.3. divi vides un dabas aizsardzības interešu grupas pārstāvji;

14.4. divi meža īpašnieku vai pārvaldītāju interešu grupas pārstāvji, tai skaitā viens privāto mežu īpašnieku vai pārvaldītāju pārstāvis un viens publisko mežu (valsts vai pašvaldību) pārstāvis."

10. Papildināt noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Šo noteikumu 14.punktā minētās interešu grupas veido viena vai vairākas biedrības un nodibinājumi, kas pārstāv mednieku, meža īpašnieku un pārvaldītāju, kā arī vides un dabas aizsardzības intereses."

11. Svītrot 15., 16. un 18.punktu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā - veselības ministre I.Circene

26.10.2012