Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam"

Izdarīt likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 204.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1., 2. un 3.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2012.gadam ieņēmumos 4 773 903 117 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2012.gadam izdevumos 4 879 445 633 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

3.pants. (1) Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 212 417 034 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 151 683 414 latu apmērā saskaņā ar 6. un 7.pielikumu;

2) pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 47 457 168 latu apmērā saskaņā ar 8.pielikumu;

3) pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 12 022 056 latu apmērā saskaņā ar 9.pielikumu;

4) pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 491 396 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

5) pašvaldību pasākumiem 763 000 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu.

(2) Ministru kabinetam, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju, ir tiesības mainīt šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajos pielikumos noteikto finansējuma sadalījumu pa pašvaldībām."

2. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

"22.pants. Šā likuma sagatavošanā izmantota iekšzemes kopprodukta prognoze 15 108 300 000 latu apmērā."

3. Izteikt 24.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Noteikt, ka saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā - 79,00 procenti; invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā - 17,15 procenti; nodarbinātības speciālajā budžetā - 2,50 procenti; darba negadījumu speciālajā budžetā - 1,35 procenti."

4. Izslēgt 57.pantu.

5. Papildināt likumu ar 60., 61., 62. un 63.pantu šādā redakcijā:

"60.pants. Noteikt, ka 62.resora "Mērķdotācijas pašvaldībām" programmas 02.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" izpildītājs ir Kultūras ministrija un tā nodrošina šīs programmas finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

61.pants. Atļaut finanšu ministram pēc sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas rajona slimnīca" pievienošanas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca" slēgt pārjaunojuma līgumu ar akciju sabiedrību "DNB banka", pārjaunojot 2002.gada 6.jūnijā valsts vārdā izsniegto galvojuma līgumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas rajona slimnīca" saistībām attiecībā uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas rajona slimnīca" būvniecības pabeigšanas un aprīkošanas projekta īstenošanu, ievērojot šādus nosacījumus:

1) 2002.gada 6.jūnijā valsts vārdā izsniegtais galvojuma līgums tiek pārjaunots ar akciju sabiedrību "DNB banka" par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas rajona slimnīca" tiesību un saistību pārņēmējas - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca" - saistībām;

2) sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca" sniedz valsts galvotā aizdevuma nodrošinājumu.

62.pants. Noteikt, ka 62.resora "Mērķdotācijas pašvaldībām" programmas 12.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem" izpildītājs ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tā nodrošina šīs programmas finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

63.pants. Noteikt, ka 62.resora "Mērķdotācijas pašvaldībām" programmas 12.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem" finansējumu pašvaldības izlieto līdz 2012.gada 31.decembrim un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kontrolē finansējuma izlietojumu atbilstoši pasākuma mērķim."

6. Izteikt 1.pielikumu šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.

7. Izteikt 2.pielikumu šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.

8. Izteikt 3.pielikumu šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.

9. Izteikt 4.pielikumu šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā.

10. Izteikt 5.pielikumu šā likuma 5.pielikumā dotajā redakcijā.

11. Izteikt 6.pielikumu šā likuma 6.pielikumā dotajā redakcijā.

12. Izteikt 8.pielikumu šā likuma 7.pielikumā dotajā redakcijā.

13. Izteikt 11.pielikumu šā likuma 8.pielikumā dotajā redakcijā.

14. Papildināt likumu ar 13.pielikumu šā likuma 9.pielikumā dotajā redakcijā.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 13.septembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 4.oktobrī1.pielikums WORD formātā

2.pielikums WORD formātā

3.pielikums EXCEL formātā

4.pielikums EXCEL formātā

5.pielikums EXCEL formātā

6.pielikums WORD formātā

7.pielikums WORD formātā

8.pielikums EXCEL formātā

9.pielikums WORD formātā

05.10.2012