Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā

Izdarīt Pārtikas aprites uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 7.nr.; 2002, 2., 20.nr.; 2003, 24.nr.; 2004, 14., 23.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3., 21.nr.; 2008, 3., 5.nr.; 2009, 14., 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 91., 178.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 4.panta sešpadsmito daļu.

2. Izslēgt 16. un 18.pantu.

3. 21.pantā:

papildināt otrās daļas 4.punktu ar "c" un "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) izsniegt atļauju produktu importam no trešajām valstīm,

d) apliecināt inspekcijas sertifikāta izrakstu importēto produktu sūtījuma sadalīšanas gadījumā;";

izteikt otrās daļas 16.punktu šādā redakcijā:

"16) pārtikas kvalitātes shēmu uzraudzības jomā:

a) uzraudzīt un kontrolēt to personu darbību, kas piedalās nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā,

b) veidot, uzturēt un aktualizēt nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā iesaistīto operatoru, izejvielu piegādātāju un nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produktu sarakstu;";

papildināt otro daļu ar 19.punktu šādā redakcijā:

"19) veikt kompetentajai iestādei paredzētos uzdevumus attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Komisiju un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra regulā Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pārtikas aprites valsts uzraudzību un kontroli Pārtikas un veterinārais dienests veic saskaņā ar ikgadējām valsts uzraudzības un kontroles programmām, ievērojot likumā par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirto apropriāciju."

4. Papildināt 22.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Ja operatoram nepieciešams novērst pārbaudē konstatētās neatbilstības, Pārtikas un veterinārais dienests lēmumu par operatora pievienošanos nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas kontroles sistēmai pieņem ne vēlāk kā 90 dienu laikā."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Grozījumi attiecībā uz šā likuma 4.panta sešpadsmitās daļas izslēgšanu stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām"."

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 13.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2012.gada 28.septembrī

12.10.2012