Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 02.11.2012. - 31.12.2012. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.629

Rīgā 2012.gada 18.septembrī (prot. Nr.52 10.§)
Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2012.gadam"
3.panta pirmās daļas 4.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas kolektīvu (turpmāk – kolektīvi) vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gadā (turpmāk – mērķdotācija).

2. Mērķdotāciju piešķir pašvaldību kolektīviem, kuri:

2.1. sagatavo kārtējiem Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem noteikto repertuāru (koprepertuāru) (kori, tautas deju kolektīvi un pūtēju orķestri);

2.2. saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par svētku dalībniekiem (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas kopas, koklētāju ansambļi, lietišķās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie ansambļi) un 2011.gadā vismaz reizi piedalījušies Dziesmu un deju svētku starplaikā notiekošajos pasākumos.

3. Lai aprēķinātu mērķdotācijas apmēru konkrētai pašvaldībai 2012.gadā, izmanto elektronisko datubāzi "Latvijas digitālā kultūras karte" un Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra datus par kolektīvu dalību Dziesmu un deju svētku likumā noteiktajos pasākumos 2011.gadā.

4. Mērķdotācijas apmēru konkrētai pašvaldībai aprēķina, izmantojot šādu formulu:

L = B x (G1 x 2 + G2), kur

L – mērķdotācijas apmērs attiecīgajai pašvaldībai 2012.gadā;

B – bāzes finansējums vienam kolektīvam 2012.gadā;

G1 – kolektīvu skaits attiecīgajā pašvaldībā, kuri sagatavo kārtējiem Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem noteikto repertuāru (koprepertuāru) (kori, tautas deju kolektīvi un pūtēju orķestri);

G2 – pārējo kolektīvu skaits attiecīgajā pašvaldībā, kuri saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par svētku dalībniekiem (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas kopas, koklētāju ansambļi, lietišķās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie ansambļi) un 2011.gadā vismaz reizi piedalījušies Dziesmu un deju svētku starplaikā notiekošajos pasākumos;

2 – līdzdalības intensitātes koeficients.

5. Bāzes finansējumu vienam kolektīvam 2012.gadā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

B =F, kur
Σ G1 x 2+ Σ G2

B – bāzes finansējums vienam kolektīvam 2012.gadā;

F – mērķdotācijas apmērs 2012.gadā;

ΣG1 – kolektīvu kopskaits visās pašvaldībās, kuri sagatavo kārtējiem Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem noteikto repertuāru (koprepertuāru) (kori, tautas deju kolektīvi un pūtēju orķestri);

ΣG2 – kolektīvu kopskaits visās pašvaldībās, kuri saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu noteikti par svētku dalībniekiem (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas kopas, koklētāju ansambļi, lietišķās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie ansambļi) un 2011.gadā vismaz reizi piedalījušies Dziesmu un deju svētku starplaikā notiekošajos pasākumos;

2 – līdzdalības intensitātes koeficients.

6. Pašvaldība piešķirto mērķdotāciju izlieto kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, ja attiecīgie kolektīvi atbilst šo noteikumu 2.punktā minētajiem nosacījumiem.

7. Mērķdotāciju pašvaldībai piešķir saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.

8. Mērķdotācija tiek piešķirta par 2012.gada oktobri, novembri un decembri.

9. Pašvaldība mērķdotācijas saņemšanai līdz 2012.gada 10.oktobrim atver kontu Valsts kasē un paziņo par to Kultūras ministrijai vai norāda jau esošo kontu.

10. Kultūras ministrija nodrošina mērķdotācijas pārskaitīšanu uz pašvaldības norādīto kontu reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša septītajam datumam vienas trešdaļas apmērā no šo noteikumu 1.pielikumā norādītā mērķdotācijas apmēra.

11. Pašvaldība līdz 2013.gada 1.februārim, izmantojot ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību pārskatu informācijas sistēmu, saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu iesniedz pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu.

12. Šo noteikumu 11.punktā minēto pārskatu pārbauda un apstiprina Kultūras ministrija.

13. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem likuma "Par valsts budžetu 2012.gadam" 3.pantā, kas paredz Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā piešķirama mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 18.septembra noteikumiem Nr.629
Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums pašvaldībām tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gadā

(Pielikums grozīts ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.737)

Nr.p.k.

Republikas pilsēta/
novads

Kolektīvu skaits,
kuri sagatavo noteikto repertuāru (koprepertuāru)
(kori, tautas deju kolektīvi un pūtēju orķestri)
(G1)

Kolektīvu skaits, kuri noteikti par svētku dalībniekiem
(folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas kopas, koklētāju ansambļi, lietišķās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie ansambļi)
(G2)

Mērķdotācija G1 (latos)

Mērķdotācija G2 (latos)

Mērķdotācija kopā (L)
(latos)

1.Daugavpils

9

8

3 390

1 507

4 897

2.Jēkabpils

10

7

3 767

1 318

5 085

3.Jelgava

25

11

9417

2 072

11 489

4.Jūrmala

10

3

3 767

565

4 332

5.Liepāja

19

9

7 157

1 695

8 852

6.Rēzekne

12

7

4 521

1 318

5 839

7.Rīga

169

102

63 661

19 211

82 872

8.Valmiera

16

4

6 027

753

6 780

9.Ventspils

16

5

6 027

942

6 969

10.Ādažu novads

6

2

2 260

377

2 637

11.Aglonas novads

2

1

753

188

942

12.Aizkraukles novads

9

4

3 391

753

4 144

13.Aizputes novads

6

4

2 261

753

3 014

14.Aknīstes novads

3

2

1 130

377

1 507

15.Alojas novads

3

5

1 130

942

2 072

16.Alsungas novads

2

3

753

565

1 318

17.Alūksnes novads

17

14

6 404

2 637

9 041

18.Amatas novads

4

2

1 506

377

1 883

19.Apes novads

4

2

1 506

377

1 883

20.Auces novads

6

3

2 260

565

2 825

21.Babītes novads

4

0

1 507

0

1 507

22.Baldones novads

2

3

753

565

1 318

23.Baltinavas novads

2

2

753

377

1 130

24.Balvu novads

14

8

5 274

1507

6 781

25.Bauskas novads

15

10

5 651

1 883

7 534

26.Beverīnas novads

6

1

2 261

188

2 449

27.Brocēnu novads

6

4

2 261

753

3 014

28.Burtnieku novads

5

5

1 883

942

2 825

29.Carnikavas novads

4

1

1 507

188

1 695

30.Cēsu novads

13

5

4 897

942

5 839

31.Cesvaines novads

4

1

1 507

188

1 695

32.Ciblas novads

2

4

753

754

1 507

33.Dagdas novads

3

3

1 130

565

1 695

34.Daugavpils novads

10

15

3 767

2 825

6 592

35.Dobeles novads

15

8

5 650

1 507

7 157

36.Dundagas novads

3

2

1 130

377

1 507

37.Durbes novads

4

1

1 507

188

1 695

38.Engures novads

3

5

1 130

942

2 072

39.Ērgļu novads

5

1

1 883

189

2 072

40.Garkalnes novads

4

0

1 507

0

1 507

41.Grobiņas novads

4

6

1 507

1 130

2 637

42.Gulbenes novads

22

11

8 287

2 072

10 359

43.Iecavas novads

4

5

1 507

942

2 449

44.Ikšķiles novads

5

4

1 883

754

2 637

45.Inčukalna novads

5

1

1 883

189

2 072

46.Ilūkstes novads

6

4

2 261

753

3 014

47.Jaunjelgavas novads

4

0

1 507

0

1 507

48.Jaunpiebalgas novads

3

2

1 130

377

1 507

49.Jaunpils novads

3

3

1 130

565

1 695

50.Jēkabpils novads

6

4

2 261

753

3 014

51.Jelgavas novads

18

19

6780

3 579

10 359

52.Kandavas novads

6

5

2 260

942

3 202

53.Kārsavas novads

12

13

4 520

2 449

6 969

54.Kocēnu novads

4

2

1 506

377

1 883

55.Kokneses novads

6

3

2 260

565

2 825

56.Krāslavas novads

8

11

3 013

2 072

5 085

57.Krimuldas novads

4

4

1 507

753

2 260

58.Krustpils novads

3

4

1 130

753

1 883

59.Kuldīgas novads

10

10

3 767

1 883

5 650

60.Ķeguma novads

3

2

1 130

377

1 507

61.Ķekavas novads

9

8

3 390

1 507

4 897

62.Lielvārdes novads

11

6

4 144

1 130

5 274

63.Līgatnes novads

3

2

1 130

377

1 507

64.Limbažu novads

21

8

7 910

1 507

9 417

65.Līvānu novads

7

7

2 637

1 318

3 955

66.Lubānas novads

6

3

2 260

565

2 825

67.Ludzas novads

8

5

3 014

941

3 955

68.Madonas novads

23

9

8 664

1 695

10 359

69.Mālpils novads

5

5

1 883

942

2 825

70.Mārupes novads

6

2

2 260

377

2 637

71.Mazsalacas novads

3

2

1 130

377

1 507

72.Mērsraga novads

0

0

0

0

0

73.Naukšēnu novads

1

1

377

188

565

74.Neretas novads

1

0

377

0

377

75.Nīcas novads

3

2

1 130

377

1 507

76.Ogres novads

30

5

11 301

942

12 243

77.Olaines novads

3

4

1 130

753

1 883

78.Ozolnieku novads

2

1

753

188

941

79.Pārgaujas novads

5

2

1 883

377

2 260

80.Pāvilostas novads

4

0

1 507

0

1 507

81.Pļaviņu novads

3

3

1 130

565

1 695

82.Preiļu novads

4

7

1 507

1 318

2 825

83.Priekules novads

3

1

1 130

188

1 318

84.Priekuļu novads

7

2

2 637

377

3 014

85.Raunas novads

1

1

377

188

565

86.Rēzeknes novads

15

21

5 651

3 955

9 606

87.Riebiņu novads

6

8

2 260

1 507

3 767

88.Rojas novads

2

0

753

0

753

89.Ropažu novads

3

0

1 130

0

1 130

90.Rucavas novads

0

2

0

377

377

91.Rugāju novads

4

2

1 506

377

1 883

92.Rundāles novads

3

2

1 130

377

1 507

93.Rūjienas novads

4

0

1 507

0

1 507

94.Salacgrīvas novads

11

2

4 143

377

4 520

95.Salas novads

4

3

1 507

565

2 072

96.Salaspils novads

7

4

2 637

753

3 390

97.Saldus novads

17

8

6 404

1 507

7 911

98.Saulkrastu novads

6

5

2 260

942

3 202

99.Sējas novads

1

0

377

0

377

100.Siguldas novads

13

5

4 897

942

5 839

101.Skrīveru novads

4

2

1 506

377

1 883

102.Skrundas novads

5

3

1 884

565

2 449

103.Smiltenes novads

12

7

4 521

1 318

5 839

104.Stopiņu novads

4

2

1 506

377

1 883

105.Strenču novads

4

2

1 506

377

1 883

106.Talsu novads

21

8

7 910

1 507

9 417

107.Tērvetes novads

3

1

1 130

188

1 318

108.Tukuma novads

21

11

7 910

2 072

9 982

109.Vaiņodes novads

2

0

753

0

753

110.Valkas novads

3

5

1 130

942

2 072

111.Varakļānu novads

5

2

1 883

377

2 260

112.Vārkavas novads

1

4

377

753

1 130

113.Vecpiebalgas novads

6

1

2 261

188

2 449

114.Vecumnieku novads

11

3

4 144

565

4 709

115.Ventspils novads

7

9

2 637

1 695

4 332

116.Viesītes novads

4

1

1 507

188

1 695

117.Viļakas novads

5

14

1 883

2 637

4 520

118.Viļānu novads

4

6

1 507

1 130

2 637

119.Zilupes novads

0

0

0

0

0

KOPĀ

995

619

374 810

116 586

491 396

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 18.septembra noteikumiem Nr.629
Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu
Informācija sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.septembra noteikumiem Nr.629 "Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gadā"

Veidlapa Nr.1

Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu

KODI

Pašvaldības nosaukums

 

Iestādes nosaukums
Pārskata periods (gads)

 (latos)

Izlietotā mērķdotācija kopā pārskata periodā

Saņēmējs

Saņēmēju skaits

Atlīdzības veidi EKK

atlīdzība (3+6)

atalgojums (4+5)

mēneša amatalga

atalgojums fiziskām personām, pamatojoties uz tiesiskās attiecības regulējošiem dokumentiem

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

1000

1100

1110

1150

1200

A

1

2

3

4

5

6

Jauktā kora diriģents      
Sieviešu kora diriģents      
Vīru kora diriģents      
Senioru kora diriģents      
Jauniešu kora diriģents      
Bērnu kora diriģents      
Bērnu tautas deju kolektīva vadītājs      
Jauniešu tautas deju kolektīva vadītājs      
Vidējās paaudzes tautas deju kolektīva vadītājs      
Senioru tautas deju kolektīva vadītājs      
Pūtēju orķestra diriģents      
Tautas lietišķās mākslas studijas mākslinieciskais vadītājs      
Folkloras kopas vadītājs      
Etnogrāfiskā ansambļa vadītājs      
Tautas mūzikas ansambļa vadītājs      
Koklētāju ansambļa vadītājs      
Amatierteātra kolektīva vadītājs      
Jauktā vokālā ansambļa vadītājs      
Sieviešu vokālā ansambļa vadītājs      
Vīru vokālā ansambļa vadītājs      
Senioru vokālā ansambļa vadītājs      
Jauniešu vokālā ansambļa vadītājs      
Bērnu vokālā ansambļa vadītājs      
KOPĀ      
Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
02.11.2012