Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.601

Rīgā 2012.gada 28.augustā (prot. Nr.49 30.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.149 "Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
23.1 panta trešo daļu
un Nodokļu atbalsta pasākuma likuma
6.panta 3.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.149 "Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 145./147.nr.; 2006, 206.nr.; 2010, 55.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23.1 panta trešo daļu un Nodokļu atbalsta pasākuma likuma 6.panta 3.punktu";

1.2. aizstāt 3.punkta ievaddaļā skaitli un vārdu "3.1 punktā" ar skaitļiem un vārdiem "3.1, 3.2, 3.3 un 9.1 punktā";

1.3. izteikt 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem piemērojama šāda nodokļu maksājumu ieskaitīšanas secība:

3.1 1. nokavētie nodokļu maksājumi, kuru samaksas termiņš ir beidzies pēc 1999.gada 1.oktobra;

3.1 2. nodokļu administrācijas pārbaudēs aprēķinātā soda nauda, kurai maksājuma veikšanas mēnesī nav beidzies samaksas termiņš;

3.1 3. nodokļu administrācijas pārbaudēs aprēķinātie nodokļu maksājumi, kuriem maksājuma veikšanas mēnesī nav beidzies samaksas termiņš;

3.1 4. kārtējie nodokļu maksājumi;

3.1 5. nokavētie nodokļu maksājumi, kuru samaksas termiņš ir beidzies līdz 1999.gada 1.oktobrim.";

1.4. papildināt noteikumus ar 3.2 un 3.3 punktu šādā redakcijā:

"3.2 Ja nodokļu administrācija attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu ir pieņēmusi lēmumu par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu vai lēmumu par nodokļa maksājuma samaksas termiņa pagarinājumu, nodokļu administrācija saņemto maksājumu secīgi novirza budžetā atbilstoši noteiktajiem samaksas termiņiem.

3.3 Ja nodokļu administrācija attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem ir pieņēmusi lēmumu par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu vai lēmumu par nodokļa maksājuma samaksas termiņa pagarināšanu un ir saņēmusi nodokļu maksātāja iesniegumu ar lūgumu nodokļa maksājumam pagarināt samaksas termiņu, līdz lēmuma pieņemšanai par nodokļa maksājuma samaksas termiņa pagarināšanu nodokļa maksājumus novirza, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktos nosacījumus nodokļa maksājuma termiņa pagarināšanai vai sadalīšanai.";

1.5. svītrot 9.punktu;

1.6. papildināt noteikumus ar 9.1, 9.2, 9.3 un 9.4 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Nodokļu maksājumus, attiecībā uz kuriem nodokļu administrācija ir pieņēmusi lēmumu par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu (izņemot nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus), ja nodokļu maksātājs ir norādījis nodokļu administrācijas lēmumā noteikto maksājuma identifikatoru maksājuma rīkojuma mērķa laukā par to, ka maksājums tiek veikts nodokļu atbalsta pasākuma ietvaros, ņemot vērā maksāšanas termiņu, ieskaita attiecīgā maksājuma segšanai, nepiemērojot šo noteikumu 3.punktā noteikto secību. Nodokļu maksājumus ieskaita vispirms pamatparāda segšanai un tad, ja nodokļu maksātājam revīzijas (audita) rezultātā ir noteikta soda nauda, 10 % soda naudas segšanai.

9.2 Nokavētos nodokļu maksājumus (izņemot nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus), kas piedzīti bezstrīda kārtībā, izmantojot likuma "Par nodokļiem un nodevām" 26.panta trešajā daļā minētos piedziņas līdzekļus, ieskaita lēmumā par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu norādīto nokavēto nodokļu maksājumu segšanai, nepiemērojot šo noteikumu 3.punktā minēto ieskaitīšanas secību, ja maksājuma rīkojuma mērķa laukā ir norādīts nodokļu administrācijas lēmumā noteiktais maksājuma identifikators, maksājuma summu sadalot proporcionāli starp nokavētā nodokļa maksājuma pamatparāda un nokavējuma naudas summu.

9.3 Ja nodokļu maksātājs, norādot nodokļu administrācijas lēmumā noteikto maksājuma identifikatoru maksājuma rīkojuma mērķa laukā, veic konkrētā nodokļa maksājumus (izņemot nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus) piešķirtā samaksas termiņa pagarinājuma ietvaros, nodokļu administrācija to ieskaita attiecīgā maksājuma segšanai atbilstoši konkrētajam lēmumam par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu, nepiemērojot šo noteikumu 3.punktā minēto ieskaitīšanas secību.

9.4 Ja maksājuma rīkojuma mērķa laukā (izņemot nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu) nav norādīts nodokļu administrācijas lēmumā noteiktais maksājuma identifikators vai tas ir norādīts kļūdaini, nodokļu administrācija saņemto maksājumu novirza šo noteikumu 3.punktā minētajā secībā."

2. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.oktobrī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

01.10.2012