Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.581

Rīgā 2012.gada 28.augustā (prot. Nr.49 4.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1358 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadības likuma

18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1358 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 196.nr.; 2010, 50.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. iznākuma rādītājs - apmācīto personu skaits ir 6000;".

2. Papildināt noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā norādītie apakšaktivitātes projektu ietvaros sasniedzamie uzraudzības rādītāji sekmē šāda apakšaktivitātes rezultāta rādītāja sasniegšanu - 2013.gadā 100 % nodrošināta Latvijas atbilstība Māstrihtas kritērijiem un gatavība Eiropas vienotās valūtas ieviešanai."

3. Izteikt 10.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.2. uzrauga apakšaktivitātes īstenošanu, nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 14.punktā minētais apakšaktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējums, un piemēro n+3 un n+2 principu apakšaktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk - Regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu, kā arī nodrošina šo noteikumu 2.1 punktā minētā apakšaktivitātes rezultāta rādītāja uzraudzību;".

4. Papildināt noteikumus ar 10.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.6. konstatē šo noteikumu 2.1 punktā minētā apakšaktivitātes rezultāta rādītāja sasniegšanas statusu, nodrošinot informācijas ievadīšanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā."

5. Izteikt 11.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.9. veic projekta iepirkumu pirmspārbaudi atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu;".

6. Aizstāt 14.punktā skaitli un vārdu "2 825 068 lati" ar skaitli un vārdu "2 781 474 lati".

7. Aizstāt 15.punktā skaitļus un vārdus "282 506 lati jeb 10 %" ar skaitļiem un vārdiem "197 387 lati jeb 7,1 %".

8. Aizstāt 20.3.1.apakšpunktā skaitli un vārdu "232 506 latus" ar skaitli un vārdu "147 387 latus".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

31.08.2012