Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.577

Rīgā 2012.gada 21.augustā (prot. Nr.48 20.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.972 "Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
25.panta 1.1 daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.972 "Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 169.nr.; 2011, 195.nr.; 2012, 84.nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 4.punktā vārdus un skaitli "(nav attiecināmi uz nodokļu maksājumiem, kuru summa ir lielāka par 200 latiem)";

1.2. aizstāt 7.2 punktā vārdus "informācijas sistēmu "Valsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskati"" ar vārdiem "ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmu (turpmāk - e-pārskati)";

1.3. svītrot 13.punktu;

1.4. aizstāt 15.punktā vārdus "informācijas sistēmu "Valsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskati" izmanto atbilstoši normatīvajos aktos par gada pārskatu sagatavošanu noteiktajai kārtībai" ar vārdiem "e-pārskatus izmanto atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu";

1.5. papildināt noteikumus ar 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"16. Šo noteikumu 5.2.apakšpunktā un 6.punktā minētās prasības nav attiecināmas uz tādiem valsts budžetā veicamiem maksājumiem, ko, izmantojot šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minēto maksājumu pakalpojumu, veicis maksātājs par fiziskai personai adresētu pārrobežu pasta sūtījumu, kas deklarēts atbilstoši Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulas (EEK) Nr. 2454/93, kas nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienu Muitas kodeksa izveidi, 237. un 238.pantam, no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, gadījumos, kad pasta sūtījumu saņēmējam izsniedz universālā pasta pakalpojuma sniedzējs.

17. Šo noteikumu 16.punktā minētajā gadījumā maksājumu atzīst par saņemtu valsts budžetā, ja maksājuma dokumentā ir norādīts skaidri salasāms maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums un to ir parakstījis maksātājs vai ar spiedogu un parakstu ir apliecinājis maksājumu pakalpojumu sniedzējs."

2. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.septembrī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

01.09.2012