Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2010/23

Carnikavā 2010. gada 18. augustā

Grozījumi Carnikavas novada domes 2010. gada 21. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2010/5 "Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu un karoga turētāju pie nekustamiem īpašumiem Carnikavas novadā izvietošanas un noformēšanas saistošie noteikumi"

APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes 2010. gada 18. augusta sēdes lēmumu (prot. Nr. 16, 22. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 2. punktu un 43. panta pirmās daļas 5. punktu

Izdarīt Carnikavas novada domes 2010. gada 21. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2010/5 "Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu un karoga turētāju pie nekustamiem īpašumiem Carnikavas novadā izvietošanas un noformēšanas saistošie noteikumi" (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Svītrot Noteikumu nosaukumā un 1. punktā vārdus "un karoga turētāju pie nekustamiem īpašumiem".

2. Svītrot Noteikumu V nodaļu.

3. Izteikt Noteikumu 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Administratīvo protokolu par pārkāpumu sastādīt ir tiesīgi:

25.1. Carnikavas novada domes priekšsēdētājs, Carnikavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks un Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektors, atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 211.1 pantā noteiktajam;

25.2. Carnikavas novada Būvvaldes būvinspektors un arhitekts;

25.3. Carnikavas novada domes Administratīvās inspekcijas inspektori."

4. Svītrot Noteikumu 28. punktu.

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Carnikavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Apkārtraksts".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

Carnikavā 2010. gada 19. augustā

01.09.2010