Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.192

Rīgā 2012.gada 8.augustā (prot. Nr.30, 3.p.)

Par Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ikšķiles māja" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Ikšķiles pilsētā, Ikšķiles novadā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2012.gada 1.martā saņēma Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ikšķiles māja", vienotais reģistrācijas numurs: 40103416198, juridiskā adrese: Strēlnieku iela 10, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052, (turpmāk - pašvaldības SIA "Ikšķiles māja") iesniegumu (2012.gada 1.marta paziņojums Nr.2351) ar tam pievienoto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Ikšķiles pilsētā, Ikšķiles novadā, 2012.gada 20.aprīlī papildu informāciju (2012.gada 13.aprīlis Nr.1-3/21), 2012.gada 23.maijā papildu informāciju un precizētu tarifu projektu (2012.gada 23.maijs Nr.1-3/29), 2012.gada 26.jūnijā papildu informāciju un precizētu tarifu projektu (2012.gada 25.jūnijs Nr.1-3/39) un 2012.gada 17.jūlijā papildu informāciju un precizētu tarifu projektu (2012.gada 16.jūlijs Nr.1-3/54) (turpmāk - tarifu projekts).

Izvērtējot pašvaldības SIA "Ikšķiles māja" tarifu projektu, Komisija konstatē un secina:

1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

2. Pašvaldības SIA "Ikšķiles māja" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2012.gada 6.martā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" 37.nr. un 2012.gada 7.martā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" 38.nr. un nosūtīja Ikšķiles novada pašvaldībai publicēšanai mājaslapā internetā 2012.gada 5.martā. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu Komisijā nav saņemti.

3. Komisija 2012.gada 2.aprīlī Ikšķilē rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par pašvaldības SIA "Ikšķiles māja" iesniegto tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās pašvaldības SIA "Ikšķiles māja" pārstāvji, Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektors, SIA "Ogres televīzija" pārstāvji un četri Ikšķiles novada iedzīvotāji. Uzklausīšanas sanāksmē priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu netika izteikti.

4. Komisija ir izvērtējusi tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu pašvaldības SIA "Ikšķiles māja" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

5. Pašvaldības SIA "Ikšķiles māja" saskaņā ar Metodikas 43.2 punktu ir aprēķinājusi dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 1,60 Ls/MWh.

6. Komisijas padomes sēdē pašvaldības SIA "Ikšķiles māja" pārstāvis uzturēja lūgumu apstiprināt tarifu projektu.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 10., 14.punktu, 31.22., 33.17., 34.14., 41.2.apakšpunktu un 43.2 punktu, likuma "Par akcīzes nodokli" 6.1 panta pirmo daļu, 15.1 panta 1.punktu, Pārejas noteikumu 61.punktu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt pašvaldības SIA "Ikšķiles māja" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa) Ikšķiles pilsētā, Ikšķiles novadā pie dabasgāzes diferencētajiem tirdzniecības gala tarifiem atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas:

Dabasgāzes tirdzniecības cena, (Ls/tūkst.nm³)

Dabasgāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs, (Ls/tūkst.nm³)

Siltumenerģijas ražošanas tarifs, (Ls/MWh)

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs, (Ls/MWh)

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs, (Ls/MWh)

Siltumenerģijas gala tarifs ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti, (Ls/MWh)

100

164,99

24,42

8,66

0,71

35,39

105

169,99

24,99

8,76

0,71

36,06

110

174,99

25,56

8,86

0,71

36,73

115

179,99

26,13

8,96

0,71

37,40

120

184,99

26,70

9,05

0,71

38,06

125

189,99

27,27

9,15

0,71

38,73

130

194,99

27,84

9,25

0,71

39,40

135

199,99

28,41

9,34

0,71

40,06

140

204,99

28,98

9,44

0,71

40,73

145

209,99

29,55

9,54

0,71

41,40

150

214,99

30,12

9,63

0,71

42,06

155

219,99

30,69

9,73

0,71

42,73

160

224,99

31,26

9,83

0,71

43,40

165

229,99

31,83

9,92

0,71

44,06

170

234,99

32,40

10,02

0,71

44,73

175

239,99

32,98

10,12

0,71

45,41

180

244,99

33,55

10,22

0,71

46,08

185

249,99

34,12

10,31

0,71

46,74

190

254,99

34,69

10,41

0,71

47,41

195

259,99

35,26

10,51

0,71

48,08

200

264,99

35,83

10,60

0,71

48,74

205

269,99

36,40

10,70

0,71

49,41

210

274,99

36,97

10,80

0,71

50,08

215

279,99

37,54

10,89

0,71

50,74

220

284,99

38,11

10,99

0,71

51,41

225

289,99

38,68

11,09

0,71

52,08

230

294,99

39,25

11,19

0,71

52,75

235

299,99

39,82

11,28

0,71

53,41

240

304,99

40,39

11,38

0,71

54,08

245

309,99

40,96

11,48

0,71

54,75

250

314,99

41,53

11,57

0,71

55,41

255

319,99

42,10

11,67

0,71

56,08

260

324,99

42,67

11,77

0,71

56,75

265

329,99

43,24

11,86

0,71

57,41

270

334,99

43,81

11,96

0,71

58,08

275

339,99

44,38

12,06

0,71

58,75

280

344,99

44,95

12,15

0,71

59,41

285

349,99

45,52

12,25

0,71

60,08

290

354,99

46,09

12,35

0,71

60,75

295

359,99

46,66

12,45

0,71

61,42

300

364,99

47,23

12,54

0,71

62,08

305

369,99

47,80

12,64

0,71

62,75

310

374,99

48,37

12,74

0,71

63,42

315

379,99

48,94

12,83

0,71

64,08

320

384,99

49,51

12,93

0,71

64,75

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2012.gada 1.oktobrī.

Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori, Komisija var ierosināt tarifa pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i.
padomes loceklis R.Irklis

08.08.2012