Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1996, 23.nr.; 1997, 15.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 8., 24.nr.; 2002, 5.nr.; 2003, 23.nr.; 2005, 15.nr.; 2009, 5., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 131.nr.; 2011, 112.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 7.panta pirmās daļas otro teikumu.

2. Izteikt 8.panta ceturtās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) pieprasīt un saņemt bez maksas no valsts un pašvaldību institūcijām (Valsts ieņēmumu dienesta, Centrālās statistikas pārvaldes, valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi", Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra u.c.) jebkuru tai nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar valsts īpašuma privatizācijas procesu (īpašuma objektiem, privatizācijas subjektiem u.c.);".

3. Izslēgt 9.panta sesto daļu.

4. Izteikt 21.panta piektās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) privatizācijas subjekta - fiziskās personas - vārds, uzvārds, pilsonība, pases dati, adrese, tālruņa numurs, telefaksa numurs vai elektroniskā pasta adrese vai privatizācijas subjekta - juridiskās personas - nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pilnvarotās personas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, telefaksa numurs vai elektroniskā pasta adrese;".

5. Izslēgt 44.panta ceturto daļu.

6. 47.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1.punkta "a" apakšpunktu;

izslēgt pirmās daļas 1.punkta "c" apakšpunktu;

izslēgt pirmās daļas 2.punktu;

papildināt piekto daļu ar vārdiem "kā arī nav samaksājis likumā paredzētos nodokļus".

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

"17. Privatizācijas aģentūras statūti, kurus apstiprinājis Ministru kabinets un kuri ir spēkā 2012.gada 31.jūlijā, paliek spēkā līdz brīdim, kad jauno statūtu redakciju apstiprina Privatizācijas aģentūras kapitāla daļu turētājs.

18. Privatizācijas aģentūras valdes priekšsēdētājs, kuru amatā iecēlis Ministru kabinets un kurš pilda valdes priekšsēdētāja amata pienākumus 2012.gada 31.jūlijā, saglabā savas pilnvaras līdz Privatizācijas aģentūras statūtos noteiktajām pilnvaru termiņa beigām vai līdz valdes priekšsēdētāja atcelšanai."

Likums stājas spēkā 2012.gada 1.augustā.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 21.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 11.jūlijā

01.08.2012
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.