Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Gada pārskatu likumā

Izdarīt Gada pārskatu likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44./45.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 6., 21.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 9.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 13.nr.; 2006, 24.nr.; 2008, 13.nr.; 2009, 9.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 199.nr.; 2010, 40., 102., 166.nr.) šādus grozījumus:

1. Daļā "Likumā lietotie termini":

izteikt termina "Vadība" skaidrojuma otro teikumu šādā redakcijā:

"Individuālajos uzņēmumos, zemnieku un zvejnieku saimniecībās par vadību uzskatāms attiecīgi uzņēmuma vai saimniecības īpašnieks vai viņa pilnvarota persona.";

izteikt termina "Koncerns" skaidrojuma otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja vienai vai vairākām fiziskajām personām pieder atsevišķi individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, tie neveido koncernu."

2. Papildināt 53.1 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Sabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū, sniedz informāciju, ja par darījumiem starp sabiedrību un tās valdes vai padomes locekli vai starp sabiedrību un ar valdes un padomes locekli saistīto personu (Komerclikuma izpratnē) ir saņemts iekšējās revīzijas revidenta atzinums."

3. Izteikt 61.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) uzņēmuma nosaukums (komersanta firma) un juridiskā adrese, kā arī reģistrācijas numurs komercreģistrā vai uzņēmumu reģistrā un pamatdarbības veidi (galvenie saimnieciskās darbības veidi), norādot nosaukumu un kodu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra regulā (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2.red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (Dokuments attiecas uz EEZ), noteiktajai saimnieciskās darbības statistiskajai klasifikācijai;".

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Šā likuma pārejas noteikumu 10.punktā paredzēto grozījumu spēkā stāšanās tiek atcelta."

Likums stājas spēkā 2012.gada 10.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 14.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 28.jūnijā

10.07.2012