Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Vides aizsardzības likumā

 

Izdarīt Vides aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 24.nr.; 2007, 15.nr.; 2008, 7., 24.nr.; 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194.nr.; 2010, 205.nr.) šādus grozījumus:

1. 38.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"38.pants. Ekomarķējums un tā piešķiršana

(1) Vides pārraudzības valsts birojs ir kompetentā iestāde attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra regulā (EK) Nr. 66/2010 par ES ekomarķējumu (Dokuments attiecas uz EEZ) paredzēto uzdevumu izpildi. Vides pārraudzības valsts birojs saskaņā ar minēto regulu piešķir Eiropas Savienības ekomarķējumu (turpmāk - arī ekomarķējums) produktiem, lai veicinātu videi draudzīgu produktu ražošanu un izplatīšanu.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Persona, kura iesniedz Vides pārraudzības valsts birojam iesniegumu par ekomarķējuma piešķiršanu produktam, sedz iesnieguma izskatīšanas un produkta reģistrācijas izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar testēšanu un atbilstības novērtēšanu attiecībā uz ekomarķējuma kritērijiem, saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu Vides pārraudzības valsts biroja sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. Ministru kabinets nosaka:

1) maksu par iesnieguma izskatīšanu par ekomarķējuma piešķiršanu un produkta reģistrāciju;

2) gada maksu par ekomarķējuma izmantošanu un maksāšanas kārtību.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Vides pārraudzības valsts birojs koordinē Eiropas Savienības ekomarķējuma piešķiršanas programmu Latvijā, informē ražotājus par attiecīgajām prasībām, popularizē Eiropas Savienības ekomarķējumu, kā arī sniedz nepieciešamo informāciju Eiropas Komisijai."

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Ministru kabinets līdz 2012.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 38.panta 1.1 daļā minētos noteikumus."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 7.jūnijā.

 

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 20.jūnijā

21.06.2012