Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.176

Rīgā 2012.gada 15.maijā (prot. Nr.82, 35.§)

Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 19.punktu un  43.panta trešo daļu
un Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
14.panta trešo daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā" šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 2.11.apakšpunktā vārdus "60% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas" ar vārdiem "100% apmērā no biļetes cenas";

1.2. aizstāt 5.punktā skaitli "2.11." ar skaitli "2.12.".

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā 2012.gada 1.septembrī.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2012.gada 15.maija saistošajiem noteikumiem Nr.176
"Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Saistošie noteikumi "Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"" (turpmāk - saistošie noteikumi) paredz noteikt braukšanas maksas atvieglojumu 100% apmērā:
1) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrēto vispārējās izglītības iestāžu 5.-12.klases klātienes izglītojamajiem;
2) Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas reģistrēto vispārējās izglītības iestāžu 5.-12.klases klātienes izglītojamajiem.
Šobrīd braukšanas maksas atvieglojums šai pasažieru kategorijai ir noteikts 60% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas vai 50% apmērā, iegādājoties noteiktam braucienu skaitam paredzētās biļetes. Plānots, ka saistošie noteikumi stāsies spēkā ar mācību sezonas sākumu - 2012.gada 1.septembrī.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu pašvaldībām ir tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā, ja ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu pārvadātājam radītos zaudējumus pilnībā kompensē no pašvaldības budžeta.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saskaņā ar Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" sniegto informāciju prognozētie pārvadātāja zaudējumi sakarā ar papildu braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu būs Ls 3,168 milj. gadā, 2012.gadā (septembris - decembris) - Ls 1,16 milj.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Neietekmēs.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Neietekmēs.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

01.09.2012