Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.115

Rīgā 2012.gada 9.maijā (prot. Nr.18, 3.p.)

Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2011.gada 16.novembrī saņēma pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmums", vienotais reģistrācijas numurs: 42403000932, juridiskā adrese: Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630, (turpmāk - SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums") iesniegumu (2011.gada 16.novembris Nr.323) ar tam pievienotu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, 2012.gada 11.janvārī papildu informāciju un tarifu projekta precizējumu (2012.gada 6.janvāris bez numura), 2012.gada 9.februārī papildu informāciju un tarifu projekta precizējumu (2012.gada 6.februāris Nr.133), 2012.gada 16.aprīlī papildu informāciju un tarifu projekta precizējumu (2012.gada 13.aprīlis Nr.183), kā arī 2012.gada 18.aprīlī saņēma tarifa projekta precizējumu (2012.gada 17.aprīlis Nr.184) (turpmāk - tarifu projekts).

Izvērtējot SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" tarifu projektu, Komisija konstatē un secina:

1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

2. SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2011.gada 22.novembrī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (183.nr.) un nosūtīja Rēzeknes novada pašvaldībai publicēšanai mājaslapā internetā. Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegto tarifu projektu Komisijā nav saņemti.

3. 2011.gada 8.decembrī Rēzeknes novadā, Maltas pagastā Komisija rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" pārstāvji, Rēzeknes novada Maltas pagasta pārvaldes pārstāvis un trīspadsmit siltumenerģijas lietotāji. Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu netika izteikti.

4. Komisija ir izvērtējusi tarifa projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

5. Komisijas padomes sēdē SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" pārstāve uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegtos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 11., 14. punktu un 31.22., 33.17., 34.14., 41.2. apakšpunktiem, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Rēzeknes novadā, Maltas pagastā, teritorijā, kur siltumavots ir katlumāja Skolas ielā 13, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā:

1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 25,82 Ls/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 6,54 Ls/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 0,27 Ls/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.4. siltumenerģijas gala tarifu 32,63 Ls/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā.

Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori, Komisija var ierosināt tarifa pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs

09.05.2012