Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Starptautiskā Valūtas fonda Vienošanās līguma grozījumiem par izpilddirektoru valdes reformu

1.pants. Starptautiskā Valūtas fonda Vienošanās līguma (turpmāk - Līgums) grozījumi par izpilddirektoru valdes reformu (turpmāk - Grozījumi par izpilddirektoru valdes reformu) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

2.pants. Grozījumos par izpilddirektoru valdes reformu paredzēto saistību izpildi koordinē Finanšu ministrija.

3.pants. Grozījumi par izpilddirektoru valdes reformu stājas spēkā Līguma XXVIII pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas brīdī. Līdz ar likumu izsludināmi Grozījumi par izpilddirektoru valdes reformu angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 19.aprīlī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 9.maijāProposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund on the Reform of the Executive Board

The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:

1. The text of Article XII, Section 3(b) shall be amended to read as follows:

"(b) Subject to (c) below, the Executive Board shall consist of twenty Executive Directors elected by the members, with the Managing Director as chairman."

2. The text of Article XII, Section 3(c) shall be amended to read as follows:

"(c) For the purpose of each regular election of Executive Directors, the Board of Governors, by an eighty-five percent majority of the total voting power, may increase or decrease the number of Executive Directors specified in (b) above."

3. The text of Article XII, Section 3(d) shall be amended to read as follows:

"(d) Elections of Executive Directors shall be conducted at intervals of two years in accordance with regulations which shall be adopted by the Board of Governors. Such regulations shall include a limit on the total number of votes that more than one member may cast for the same candidate."

4. The text of Article XII, Section 3(f) shall be amended to read as follows:

"(f) Executive Directors shall continue in office until their successors are elected. If the office of an Executive Director becomes vacant more than ninety days before the end of his term, another Executive Director shall be elected for the remainder of the term by the members that elected the former Executive Director. A majority of the votes cast shall be required for election. While the office remains vacant, the Alternate of the former Executive Director shall exercise his powers, except that of appointing an Alternate."

5. The text of Article XII, Section 3(i) shall be amended to read as follows:

"(i) (i) Each Executive Director shall be entitled to cast the number of votes which counted towards his election.

(ii) When the provisions of Section 5(b) of this Article are applicable, the votes which an Executive Director would otherwise be entitled to cast shall be increased or decreased correspondingly. All the votes which an Executive Director is entitled to cast shall be cast as a unit.

(iii) When the suspension of the voting rights of a member is terminated under Article XXVI, Section 2(b), the member may agree with all the members that have elected an Executive Director that the number of votes allotted to that member shall be cast by such Executive Director, provided that, if no regular election of Executive Directors has been conducted during the period of the suspension, the Executive Director in whose election the member had participated prior to the suspension, or his successor elected in accordance with paragraph 3(c)(i) of Schedule L or with (f) above, shall be entitled to cast the number of votes allotted to the member. The member shall be deemed to have participated in the election of the Executive Director entitled to cast the number of votes allotted to the member."

6. The text of Article XII, Section 3(j) shall be amended to read as follows:

"(j) The Board of Governors shall adopt regulations under which a member may send a representative to attend any meeting of the Executive Board when a request made by, or a matter particularly affecting, that member is under consideration."

7. The text of Article XII, Section 8 shall be amended to read as follows:

"The Fund shall at all times have the right to communicate its views informally to any member on any matter arising under this Agreement. The Fund may, by a seventy percent majority of the total voting power, decide to publish a report made to a member regarding its monetary or economic conditions and developments which directly tend to produce a serious disequilibrium in the international balance of payments of members. The relevant member shall be entitled to representation in accordance with Section 3(j) of this Article. The Fund shall not publish a report involving changes in the fundamental structure of the economic organization of members."

8. The text of Article XXI(a)(ii) shall be amended to read as follows:

"(a) (ii) For decisions by the Executive Board on matters pertaining exclusively to the Special Drawing Rights Department only Executive Directors elected by at least one member that is a participant shall be entitled to vote. Each of these Executive Directors shall be entitled to cast the number of votes allotted to the members that are participants whose votes counted towards his election. Only the presence of Executive Directors elected by members that are participants and the votes allotted to members that are participants shall be counted for the purpose of determining whether a quorum exists or whether a decision is made by the required majority."

9. The text of Article XXIX(a) shall be amended to read as follows:

"(a) Any question of interpretation of the provisions of this Agreement arising between any member and the Fund or between any members of the Fund shall be submitted to the Executive Board for its decision. If the question particularly affects any member, it shall be entitled to representation in accordance with Article XII, Section 3(j)."

10. The text of paragraph 1(a) of Schedule D shall be amended to read as follows:

"(a) Each member or group of members that has the number of votes allotted to it or them cast by an Executive Director shall appoint to the Council one Councillor, who shall be a Governor, Minister in the government of a member, or person of comparable rank, and may appoint not more than seven Associates. The Board of Governors may change, by an eighty-five percent majority of the total voting power, the number of Associates who may be appointed. A Councillor or Associate shall serve until a new appointment is made or until the next regular election of Executive Directors, whichever shall occur sooner."

11. The text of paragraph 5(e) of Schedule D shall be deleted.

12. Paragraph 5(f) of Schedule D shall be renumbered 5(e) of Schedule D and the text of the new paragraph 5(e) shall be amended to read as follows:

"(e) When an Executive Director is entitled to cast the number of votes allotted to a member pursuant to Article XII, Section 3(i)(iii), the Councillor appointed by the group whose members elected such Executive Director shall be entitled to vote and cast the number of votes allotted to such member. The member shall be deemed to have participated in the appointment of the Councillor entitled to vote and cast the number of votes allotted to the member."

13. The text of Schedule E shall be amended to read as follows:

"Transitional Provisions with Respect to Executive Directors

1. Upon the entry into force of this Schedule:

(a) Each Executive Director who was appointed pursuant to former Article XII, Sections 3(b)(i) or 3(c), and was in office immediately prior to the entry into force of this Schedule, shall be deemed to have been elected by the member who appointed him; and

(b) Each Executive Director who cast the number of votes of a member pursuant to former Article XII, Section 3(i)(ii) immediately prior to the entry into force of this Schedule, shall be deemed to have been elected by such a member."

14. The text of paragraph 1(b) of Schedule L shall be amended to read as follows:

"(b) appoint a Governor or Alternate Governor, appoint or participate in the appointment of a Councillor or Alternate Councillor, or elect or participate in the election of an Executive Director."

15. The text of the chapeau of paragraph 3(c) of Schedule L shall be amended to read as follows:

"(c) The Executive Director elected by the member, or in whose election the member has participated, shall cease to hold office, unless such Executive Director was entitled to cast the number of votes allotted to other members whose voting rights have not been suspended. In the latter case:"Priekšlikums Starptautiskā Valūtas fonda Vienošanās līguma grozījumiem par Izpilddirektoru valdes reformu

Valdības, kuru vārdā ir parakstīts spēkā esošais Līgums, vienojas par to, ka:

1. XII panta 3. daļas b) paragrāfa teksts tiek grozīts šādi:

"b) Saskaņā ar turpmāk tekstā minēto c) paragrāfu Izpilddirektoru valdi veido divdesmit izpilddirektori, kurus ievēl dalībvalstis, bet tās priekšsēdētājs ir Rīkotājdirektors."

2. XII panta 3. daļas c) paragrāfa teksts tiek grozīts šādi:

"c) Katrā kārtējā Izpilddirektoru vēlēšanas reizē Pilnvarnieku valde ar astoņdesmit piecu procentu vairākumu no kopējām balsstiesībām var palielināt vai samazināt iepriekš tekstā b) paragrāfā minēto Izpilddirektoru skaitu."

3. XII panta 3. daļas d) paragrāfa teksts tiek grozīts šādi:

"d) Izpilddirektori tiek ievēlēti ik pēc diviem gadiem saskaņā ar noteikumiem, kurus pieņem Pilnvarnieku valde. Šie noteikumi paredz ierobežojumu attiecībā uz kopējo balsu skaitu, ko par vienu un to pašu kandidātu var nodot vairāk nekā viena dalībvalsts."

4. XII panta 3. daļas f) paragrāfa teksts tiek grozīts šādi:

"f) Izpilddirektori turpina pildīt amata pienākumus, kamēr nav ievēlēti to pēcteči. Ja vairāk nekā deviņdesmit dienas pirms pilnvaru termiņa beigām atbrīvojas Izpilddirektora amats, tās pašas dalībvalstis, kuras ievēlēja iepriekšējo Izpilddirektoru, ievēl citu Izpilddirektoru uz atlikušo pilnvaru termiņu. Lai ievēlētu citu Izpilddirektoru, ir nepieciešams balsu vairākums. Kamēr amats ir vakants, Izpilddirektora pienākumus, izņemot Izpilddirektora vietnieka iecelšanu, pilda bijušā Izpilddirektora vietnieks."

5. XII panta 3. daļas i) paragrāfa teksts tiek grozīts šādi:

" i) Katrs Izpilddirektors var nodot tik balsis, cik tika nodotas, ievēlot viņu.

ii) Ja tiek piemēroti šā panta 5. daļas b) paragrāfa nosacījumi, balsu skaits, kuras Izpilddirektors būtu tiesīgs nodot, tiek attiecīgi palielināts vai samazināts. Visas balsis, kuras Izpilddirektors ir tiesīgs nodot, tiek nodotas kopā.

iii) Ja saskaņā ar XXVI panta 2. daļas b) paragrāfu dalībvalsts balsstiesību apturēšana ir pārtraukta, dalībvalsts var vienoties ar pārējām dalībvalstīm, kuras ir ievēlējušas Izpilddirektoru, ka šai dalībvalstij piešķirtās balsis nodod šis Izpilddirektors ar nosacījumu, ka, ja pārtraukuma laikā nav notikušas kārtējās Izpilddirektoru vēlēšanas, Izpilddirektors, kura vēlēšanās dalībvalsts piedalījās pirms pārtraukuma, vai viņa pēctecis, kurš ir ievēlēts saskaņā ar L pielikuma 3. daļas c) paragrāfa i) punktu vai iepriekš tekstā minēto f) paragrāfu, ir tiesīgs nodot dalībvalstij piešķirto balsu skaitu. Dalībvalsts tiek uzskatīta par tādu, kas ir piedalījusies tāda Izpilddirektora ievēlēšanā, kurš ir tiesīgs nodot dalībvalstij piešķirto balsu skaitu."

6. XII panta 3. daļas j) paragrāfa teksts tiek grozīts šādi:

"j) Pilnvarnieku valde pieņem noteikumus, saskaņā ar kuriem dalībvalsts var uzdot pārstāvim piedalīties jebkurā Izpilddirektoru valdes sanāksmē, ja to ir pieprasījusi šī dalībvalsts vai ja tiek izskatīts tai svarīgs jautājums."

7. XII panta 8. daļas teksts tiek grozīts šādi:

"Fondam vienmēr ir tiesības neoficiāli paust savus uzskatus jebkurai dalībvalstij par jebkuru jautājumu saistībā ar šo Līgumu. Fonds ar septiņdesmit procentu vairākumu no kopējām balsstiesībām var pieņemt lēmumu publiskot ziņojumu par dalībvalsti attiecībā uz tās monetāro vai ekonomisko stāvokli un notikumiem, kuri var tieši radīt nesabalansētību dalībvalstu starptautiskajā maksājumu bilancē. Attiecīgajai dalībvalstij ir tiesības uz pārstāvību saskaņā ar šā panta 3. daļas j) paragrāfu. Fonds nepublisko ziņojumu, kurā ir ietvertas izmaiņas dalībvalstu ekonomiskās uzbūves pamatstruktūrā."

8. XXI panta a) paragrāfa ii) punkta teksts tiek grozīts šādi:

"a) ii) Lai Izpilddirektoru valde pieņemtu lēmumus par jautājumiem, kuri attiecas tikai uz Speciālo aizņēmuma tiesību departamentu, tikai tie Izpilddirektori, kurus ir ievēlējusi vismaz viena dalībvalsts, kura ir dalībniece, ir tiesīgi balsot. Katram Izpilddirektoram ir tiesības nodot tik balsis, cik ir piešķirtas dalībniekiem, kuri balsoja par tā ievēlēšanu. Lai noteiktu, vai ir kvorums un vai lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu, tiek skaitīti tikai tie Izpilddirektori, kurus ir ievēlējušas dalībvalstis, kuras ir dalībnieces, un balsis, kuras ir piešķirtas dalībvalstīm, kuras ir dalībnieces."

9. XXI panta a) paragrāfa teksts tiek grozīts šādi:

"a) Jautājumi, kas rodas starp kādu dalībvalsti un Fondu vai starp Fonda dalībvalstīm par šā Līguma interpretāciju, ir iesniedzami Izpilddirektoru valdē lēmuma pieņemšanai. Ja jautājums attiecas uz kādu konkrētu dalībvalsti, tai ir tiesības uz pārstāvniecību saskaņā ar XII panta 3. daļas j) paragrāfu."

10. D pielikuma 1. paragrāfa a) punkta teksts tiek grozīts šādi:

"a) Katra dalībvalsts vai dalībvalstu grupa, kura ir nodevusi tai piešķirtās balsstiesības Izpilddirektoram, ieceļ Padomē vienu Padomnieku, kas ir Pilnvarnieks, Ministrs dalībvalsts valdībā vai cita persona līdzvērtīgā amatā, un tā var iecelt ne vairāk kā septiņus Biedrus. Pilnvarnieku valde ar astoņdesmit piecu procentu vairākumu no kopējām balsstiesībām var mainīt pieļaujamo ieceļamo Biedru skaitu. Padomnieks vai Biedrs pilda amata pienākumus, līdz tiek iecelts nākamais Padomnieks vai Biedrs, vai līdz nākamajām kārtējām Izpilddirektoru vēlēšanām atkarībā no tā, kas notiek pirmais."

11. D pielikuma 5. paragrāfa e) punkta teksts tiek svītrots.

12. Tiek mainīta D pielikuma 5. paragrāfa f) punkta numerācija uz D pielikuma 5. paragrāfa e) punktu, un jaunā D pielikuma 5. paragrāfa e) punkta teksts tiek grozīts šādi:

"e) Ja Izpilddirektoram ir tiesības nodot balsis, kuras ir piešķirtas dalībvalstij saskaņā ar XII panta 3. daļas i) paragrāfa iii) punktu, Padomniekam, kuru ir iecēlusi grupa, kuras dalībvalstis ievēlēja šo Izpilddirektoru, ir tiesības balsot un nodot tik daudz balsu, cik ir piešķirtas šai dalībvalstij. Tiek uzskatīts, ka dalībvalsts ir piedalījusies Padomnieka, kam ir piešķirtas tiesības balsot un nodot dalībvalstij piešķirtās balsis, iecelšanā."

13. E pielikuma teksts tiek grozīts šādi:

"Pārejas noteikumi attiecībā uz Izpilddirektoriem

1. Pēc šā pielikuma stāšanās spēkā:

a) Tiek uzskatīts, ka katru Izpilddirektoru, kurš tika iecelts saskaņā ar XII panta 3. daļas b) paragrāfa i) punkta vai 3. daļas c) paragrāfa iepriekšējiem noteikumiem un ieņēma šo amatu tieši pirms šā pielikuma stāšanās spēkā, ievēlēja dalībvalsts, kura to iecēla.

b) Tiek uzskatīts, ka katru Izpilddirektoru, kurš nodeva dalībvalsts balsis saskaņā ar XII panta 3. daļas i) paragrāfa ii) punkta iepriekšējiem noteikumiem tieši pirms šā pielikuma stāšanās spēkā, ievēlēja šī dalībvalsts."

14. L pielikuma 1. paragrāfa b) punkta teksts tiek grozīts šādi:

"b) iecelt Pilnvarnieku vai Pilnvarnieka vietnieku, iecelt Padomnieku vai Padomnieka vietnieku vai piedalīties tā iecelšanā, ievēlēt Izpilddirektoru vai piedalīties tā ievēlēšanā."

15. L pielikuma 3. paragrāfa c) punkta teksts tiek grozīts šādi:

"c) Izpilddirektors, kuru ievēlēja dalībvalsts vai kura ievēlēšanā piedalījās dalībvalsts, beidz pildīt amata pienākumus, ja vien šim Izpilddirektoram netika piešķirtas tiesības nodot citām dalībvalstīm, kuru balsstiesības nav pārtrauktas, piešķirtās balsis. Pēdējā gadījumā:"

09.05.2012