Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.10

Daugavpilī 2012.gada 13.aprīlī (prot. Nr.7, 5.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 12.jūnija saistošajos noteikumos Nr.28 "Par mācību braucienu ierobežojumiem"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 29.06.2004.
noteikumu Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi" 215.punktu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 12.jūnija saistošajos noteikumos Nr.28 "Par mācību braucienu ierobežojumiem" (("LV", 109 (3893), 17.07.2008.)) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

"1.Vispārīgie noteikumi

Noteikumi nosaka ielas Daugavpils pilsētā, pa kurām aizliegti mācību braucieni darbdienās laikā no plkst.7.30 līdz plkst.9.00 un no plkst.16.30 līdz plkst.18.00".

2. Svītrot noteikumu 2.1.punktā vārdu un skaitli "(pielikums Nr.1)".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.KulakovaDaugavpils pilsētas domes 2012.gada 13.aprīļa saistošo noteikumu Nr.10 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 12.jūnija saistošajos noteikumos Nr.28 "Par mācību braucienu ierobežojumiem""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ministru kabineta 29.06.2004. noteikumu Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi" 215.punkts noteic, ka pašvaldības savā administratīvajā teritorijā ir tiesīgas noteikt laikposmus un ceļus, pa kuriem laikā no plkst.7.00 līdz 10.00 un no plkst.16.00 līdz 20.00 aizliegti mācību braucieni.

Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti laikposmi, kad aizliegti mācību braucieni pa noteiktajām ielām Daugavpilī.

2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumi noteic, ka Daugavpils pilsētā pa noteiktajām ielām aizliegti mācību braucieni darbdienās laikā no plkst.7.30 līdz plkst.9.00 un no plkst.16.30 līdz plkst.18.00.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas notika ar mācību braukšanas instruktoriem, kursantiem, pilsētas iedzīvotājiem.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova

09.05.2012