Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.304

Rīgā 2012.gada 2.maijā (prot. Nr.24 7.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma
3.panta trešo daļu, 22.panta trešo daļu, 23.panta otro daļu,
32.panta otro daļu, 33.panta otro daļu, 34.panta pirmās daļas
9.punktu un 36.panta pirmās daļas 4.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 101.nr.; 2011, 19., 122.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 4.1.apakšpunkta ievaddaļā vārdu "vienoto".

2. Papildināt 9.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja ārzemniekam izsniegta trešās valsts pilsoņa personas apliecība, viņš ceļošanas dokumentu uzrāda pārvaldē 30 dienu laikā pēc šā dokumenta saņemšanas vai pagarināšanas."

3. Izteikt 12.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.5. Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona vai ārvalstu juridiska persona, kurai Latvijas Republikā ir reģistrēta pilnvarotā persona."

4. Izteikt 15.2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2.5. apliecinājums, ka juridiskā persona ir reģistrējusies kā nodokļu maksātāja un tā veikusi nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu iemaksu budžetā vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti) nodokļu jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un juridiskā persona veic maksājumus saskaņā ar nodokļu administrācijas lēmumu (samaksas grafiku), izņemot gadījumu, ja nodokļu administrācijas lēmuma izpilde ir apturēta uz pirmstiesas izskatīšanas laiku;".

5. Izteikt 16.2.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2.11. apliecinājums, ka uzaicinātājs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs un veicis nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu iemaksu budžetā vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti) nodokļu jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un uzaicinātājs veic maksājumus saskaņā ar nodokļu administrācijas lēmumu (samaksas grafiku), izņemot gadījumu, ja nodokļu administrācijas lēmuma izpilde ir apturēta uz pirmstiesas izskatīšanas laiku;".

6. Izteikt 16.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.3. ja ārzemnieka profesija ir reglamentēta, iesniedz kvalifikācijas atzīšanas apliecības vai līdzvērtīga dokumenta kopiju, kas apliecina profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām. Ja ārzemnieka profesija nav reglamentēta, iesniedz legalizēta izglītības dokumenta vai triju gadu pieredzi apliecinoša dokumenta kopiju profesijā, kurā darba devējs plāno nodarbināt ārzemnieku, pievienojot noteiktā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā. Šajā apakšpunktā minētos dokumentus neiesniedz, apstiprinot izsaukumu atkārtotas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai uzturēšanās atļaujas reģistrēšanai vai apstiprinot izsaukumu komercreģistrā reģistrētam valdes vai padomes loceklim, prokūristam, administratoram, likvidatoram vai personālsabiedrības biedram, kam ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, vai personai, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli;".

7. Izteikt 16.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.4.1 ja paredzēts fizisku personu nodarbināt uz uzņēmuma līguma pamata, iesniedz Latvijas vai ārvalstu nodokļu administrācijas apstiprinātu dokumentu, kas apliecina, ka fiziskā persona ir reģistrējusies kā nodokļu maksātāja un veikusi nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu iemaksu budžetā vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti) nodokļu jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un persona veic maksājumus saskaņā ar nodokļu administrācijas lēmumu (samaksas grafiku), izņemot gadījumu, ja nodokļu administrācijas lēmuma izpilde ir apturēta uz pirmstiesas izskatīšanas laiku;".

8. Izteikt 28.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.5. dokumentus, kas apliecina paredzamo dzīvesvietu Latvijas Republikā. Minēto dokumentu neiesniedz, ja tas ir jau iesniegts, apstiprinot izsaukumu ārzemniekam;".

9. Izteikt 61.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 28.1.apakšpunktā minēto dokumentu ārzemnieks iesniedz, ja viņš ir Imigrācijas likuma 4.panta devītajā daļā minētajā sarakstā iekļautas valsts pilsonis vai ārzemnieks, kuram ārvalstī piešķirts bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais statuss vai piešķirta pagaidu aizsardzība, vai ja mainījušās iepriekš iesniegtajā dokumentā norādītās ziņas."

10. Papildināt 65.punktu aiz vārdiem "Kapitālsabiedrības dalībnieks" ar vārdiem un skaitļiem "kurš veicis ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28.punkta "a" apakšpunktu".

11. Svītrot 74.punktu.

12. Papildināt 83.punktu aiz vārdiem "Kapitālsabiedrības dalībnieks" ar vārdiem un skaitļiem "kurš veicis ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28.punkta "a" apakšpunktu".

13. Izteikt 101.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"101.9. lēmuma pieņemšanas datums un saturs;".

14. Izteikt 102.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"102.1.2. valstiskā piederība un tās veids;".

15. Papildināt noteikumus ar 102.1.9., 102.1.10., 102.1.11., 102.1.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"102.1.9. izglītība;

102.1.10. mītnes valsts;

102.1.11. uzturēšanās ilgums mītnes valstī;

102.1.12. informācija par tiesībām uz nodarbinātību;".

16. Papildināt noteikumus ar 102.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"102.2.1 uzturēšanās tiesības apliecinošā dokumenta pieteikums un tā iesniegšanas datums;".

17. Papildināt noteikumus ar 102.3.7. un 102.3.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"102.3.7. formāts;

102.3.8. reģistrācijas termiņš;".

18. Aizstāt 107.punktā vārdus un skaitļus "no 2011.gada 1.decembra" ar vārdiem un skaitļiem "no 2014.gada 2.janvāra".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

09.05.2012