Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.303

Rīgā 2012.gada 2.maijā (prot. Nr.24 6.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.675 "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā"

Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma 2.1 panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.675 "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 141.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Šajos noteikumos iekļautās normas attiecina uz:

2.1. Savienības pilsoni, kas pārceļas uz dzīvi vai uzturas Latvijas Republikā, un viņa ģimenes locekli, kurš to pavada vai pārceļas kopā ar to;

2.2. Latvijas pilsoņa ģimenes locekli, ja Latvijas pilsonis ir izmantojis tiesības uz brīvu personu kustību un uzturējies citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā (turpmāk - dalībvalsts) vai viņš ir pakalpojumu sniedzējs, kurš veic komercdarbību Latvijas Republikā un sniedz pakalpojumus personām, kas veic komercdarbību citā dalībvalstī."

2. Papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Savienības pilsonis vai viņa ģimenes loceklis, kurš ir Savienības pilsonis, šo noteikumu 7.punktā minētā dokumenta vietā ir tiesīgs pieprasīt Savienības pilsoņa personas apliecību, kurā izdarīts ieraksts "Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecība"."

3. Izteikt 8., 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"8. Ja Savienības pilsonis vai viņa ģimenes loceklis, kurš ir Savienības pilsonis, ir tiesīgs uzturēties Latvijas Republikā pastāvīgi, viņam izsniedz Savienības pilsoņa personas apliecību (turpmāk - pastāvīgās uzturēšanās apliecība), kurā izdarīts ieraksts "Savienības pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecība".

9. Ja Savienības pilsoņa ģimenes loceklis, kurš nav Savienības pilsonis, uzturas Latvijas Republikā noteiktu laiku, viņam izsniedz Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauju (turpmāk - uzturēšanās atļauja).

10. Ja Savienības pilsoņa ģimenes loceklis, kurš nav Savienības pilsonis, uzturas Latvijas Republikā pastāvīgi, viņam izsniedz Savienības pilsoņa ģimenes locekļa pastāvīgās uzturēšanās atļauju (turpmāk - pastāvīgās uzturēšanās atļauja)."

4. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Šo noteikumu 7.punktā minēto dokumentu apstiprina ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk - pārvalde) zīmogu, un to paraksta amatpersona, kas to izsniegusi."

5. Papildināt noteikumus ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Šo noteikumu 7.1, 8., 9., 10. un 11.punktā minētos dokumentus izsniedz saskaņā ar šiem noteikumiem un tiesību aktiem, kuros noteikts personu apliecinošu dokumentu saturs un izsniegšanas kārtība."

6. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Šo noteikumu 7.punktā minēto dokumentu izsniedz bez maksas."

7. Papildināt 14.punktu aiz skaitļa "7." ar skaitli "7.1".

8. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Savienības pilsoņa ģimenes loceklis, kurš nav Savienības pilsonis, ir tiesīgs ieceļot un uzturēties Latvijas Republikā līdz trim mēnešiem, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas, saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti Padomes 2001.gada 15.marta Regulā Nr. 539/2001/EK, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (turpmāk - regula Nr. 539/2001/EK). Ja Savienības pilsoņa ģimenes loceklim, kurš nav Savienības pilsonis, saskaņā ar regulas Nr. 539/2001/EK nosacījumiem ir jābūt vīzai, viņš var ieceļot Latvijas Republikā bez vīzas, ja viņam ir kādā dalībvalstī izsniegta derīga Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja."

9. Papildināt III nodaļu ar 34.1 punktu šādā redakcijā:

"34.1 Pastāvīgās uzturēšanās apliecību izsniedz uz 10 gadiem."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

09.05.2012