Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.279

Rīgā 2012.gada 17.aprīlī (prot. Nr.20 29.§)
Noteikumi par ugunsgrēku un glābšanas darbu uzskaiti
Izdoti saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 17.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests uzskaita ugunsgrēkus (izņemot meža ugunsgrēkus) un veiktos glābšanas darbus, kā arī apkopojamās informācijas apjomu un glabāšanas termiņu;

1.2. kārtību, kādā Valsts meža dienests uzskaita meža ugunsgrēkus, kā arī apkopojamās informācijas apjomu un glabāšanas termiņu.

2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Valsts meža dienests sadarbojas ugunsgrēku uzskaites informācijas apmaiņas jomā.

II. Ugunsgrēku un veikto glābšanas darbu uzskaite Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta informācijas sistēmā un apkopojamās informācijas glabāšanas termiņi

3. Ugunsgrēkus un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta veiktos glābšanas darbus uzskaita Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma).

4. Informācijas sistēmas pārzinis un turētājs ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

5. Informācijas sistēmā iekļauj šādas ziņas par ugunsgrēku (izņemot meža ugunsgrēku):

5.1. sākotnējā informācija par ugunsgrēku (pieteikuma datumu un laiku, adresi, ugunsgrēka veidu, pieteicēja tālruņa numuru un citu informāciju, kas saņemta pieteikumā);

5.2. informācija par ugunsgrēka radītajām sekām:

5.2.1. cietušo personu skaits, vecums un dzimums (personas, kurām ugunsgrēka bīstamo faktoru ietekmē (iedarbībā) nodarīts kaitējums veselībai un kurām sniegta medicīniskā palīdzība);

5.2.2. izglābto personu skaits (personas, kuras bez citu palīdzības nevar izkļūt no riska zonas, kā arī pirmo palīdzību saņēmušās personas);

5.2.3. evakuēto personu skaits (personas, kuras organizēti iziet vai tiek izvestas ārpus riska zonas);

5.2.4. bojāgājušo personu skaits, vecums un dzimums (personas, kurām ugunsgrēka bīstamo faktoru ietekmē (iedarbībā) iestājusies nāve);

5.2.5. iznīcināto būvju un transportlīdzekļu veids un skaits, kā arī bojātā nekustamā īpašuma platība;

5.2.6. bojāgājušo mājlopu un mājputnu skaits;

5.3. ugunsgrēka dzēšanā iesaistīto personu skaits no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, iestādēm, organizācijām, komercsabiedrībām, pašvaldību ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem un brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijām, kā arī ugunsgrēka dzēšanā izmantoto iekārtu, speciālā un tehniskā aprīkojuma veids un skaits.

6. Ja nepieciešams, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests precizē ziņas par ugunsgrēka radītajām sekām saskaņā ar ārstniecības iestāžu, apdrošināšanas komercsabiedrību, citu institūciju un privātpersonu sniegto informāciju.

7. Informācijas sistēmā iekļauj šādas ziņas par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta veiktajiem glābšanas darbiem:

7.1. glābšanas darbu veids;

7.2. sākotnējā informācija par glābšanas darbiem (pieteikuma datums un laiks, adrese, pieteicēja tālruņa numurs un cita informācija, kas saņemta pieteikumā);

7.3. izglābto personu skaits;

7.4. evakuēto personu skaits;

7.5. glābšanas darbos iesaistīto personu skaits no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, iestādēm, organizācijām, komercsabiedrībām, pašvaldību ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem un brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijām, kā arī glābšanas darbos izmantoto iekārtu, speciālā un tehniskā aprīkojuma veids un skaits.

8. Informācijas sistēmas aktīvajā datubāzē informāciju glabā trīs gadus. Pēc tam informāciju uz pieciem gadiem ievieto informācijas sistēmas arhīvā.

9. Pēc glabāšanas termiņa beigām informāciju nodod Latvijas Nacionālajam arhīvam atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sistēmās esošo dokumentēto datu un elektronisko dokumentu arhivēšanu.

III. Meža ugunsgrēku uzskaite, kā arī apkopojamās informācijas apjoms un glabāšanas termiņi

10. Valsts meža dienests uzskaita un reģistrē meža ugunsgrēku reģistrā meža ugunsgrēkus visā valsts teritorijā.

11. Meža ugunsgrēku reģistru uztur Valsts meža dienests.

12. Meža ugunsgrēku reģistrā iekļauj šādas ziņas par meža ugunsgrēku:

12.1. meža ugunsgrēka vieta, norādot:

12.1.1. saimniecības nosaukumu;

12.1.2. zemes vienības kadastra apzīmējumu;

12.1.3. kvartāla numuru, nogabala numuru;

12.1.4. viena punkta vai poligona X un Y koordinātas LKS-92 sistēmā;

12.2. sākotnējā informācija par meža ugunsgrēku (paziņošanas datums un laiks, informācijas saņemšanas veids);

12.3. meža ugunsgrēka dzēšanas darbu uzsākšanas datums un laiks;

12.4. meža ugunsgrēka ierobežošanas datums un laiks;

12.5. meža ugunsgrēka likvidācijas datums un laiks;

12.6. kopējā meža ugunsgrēka skartā platība hektāros, tai skaitā norādot:

12.6.1. jaunaudžu un izcirtumu platību;

12.6.2. pārējo meža platību;

12.6.3. mežā ietilpstošo pārplūstošo klajumu un lauču, mežam piegulošo un tajā ietilpstošo purvu platību;

12.7. meža ugunsgrēka izcelšanās iespējamais iemesls.

13. Triju darbdienu laikā pēc meža ugunsgrēka likvidācijas Valsts meža dienests sastāda aktu par meža ugunsgrēku. Aktā par meža ugunsgrēku papildus šo noteikumu 12.punktā minētajām ziņām norāda:

13.1. meža ugunsgrēka izcelšanās datumu un laiku. Ja nav precīzu datu, to nosaka pēc aculiecinieku sniegtajām ziņām vai speciālistu novērtējuma;

13.2. meža ugunsgrēka pieteikuma datumu un laiku, kā arī pieteicēju;

13.3. mežam nodarīto zaudējumu apmēru.

14. Aktam par meža ugunsgrēku pievieno mežam nodarīto zaudējumu aprēķinu.

15. Ja meža ugunsgrēks aptver vairākas zemes vienības, ugunsgrēka vietas datus norāda par katru zemes vienību atsevišķi.

16. Aktu par meža ugunsgrēku un mežam nodarīto zaudējumu aprēķinu glabā 10 gadu.

17. Meža ugunsgrēku reģistrā informāciju glabā pastāvīgi.

18. Aktu par meža ugunsgrēku un mežam nodarīto zaudējumu aprēķinu pēc glabāšanas termiņa beigām nodod Latvijas Nacionālajam arhīvam.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma
09.05.2012