Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.244

Rīgā 2012.gada 10.aprīlī (prot. Nr.18 33.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra noteikumos Nr.1415 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 6.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra noteikumos Nr.1415 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 196.nr.; 2010, 204.nr.; 2011, 95., 189.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 4.punkta ievaddaļā vārdus "Tieslietu ministriju" ar vārdiem "Kultūras ministriju".

2. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar organizāciju par izdevumu segšanu saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 1234/2007 27.panta 7.punkta otrās daļas "b" apakšpunktu."

3. Papildināt noteikumus ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Organizācija četru mēnešu laikā pēc 2012.gada programmas sadales plāna izpildes perioda beigām iesniedz Lauku atbalsta dienestā Padomes Regulas Nr. 1234/2007 27.panta 7.punkta otrās daļas "b" apakšpunktā noteiktos izmaksas attaisnojošos dokumentus. Ja organizācija minētajā termiņā izmaksas attaisnojošos dokumentus neiesniedz, tā atmaksā saņemto finansējumu."

4. Papildināt noteikumus ar 25.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.2.3. 12 mēnešu - gaļas produktiem;".

5. Papildināt noteikumus ar 26.3., 26.4., 26.5., 26.6., 26.7., 26.8. un 26.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.3. auzu pārslu biezputra ar ogām vai augļiem - 0,14 kilogramu;

26.4. pankūku milti - 0,4 kilogrami;

26.5. kartupeļu biezputra - 0,2 kilogrami;

26.6. griķi - 0,3 kilogrami;

26.7. manna - 0,5 kilogrami;

26.8. kviešu milti (augstākā labuma) - viens kilograms;

26.9. sautēta cūkgaļa - 0,25 kilogrami."

6. Aizstāt 31.punktā vārdus "Tieslietu ministriju" ar vārdiem "Kultūras ministriju".

7. Papildināt noteikumus ar 41.2 punktu šādā redakcijā:

"41.2 Papildus šo noteikumu 3.punktā minētajām personām 2012.gadā pārtikas produktus programmas ietvaros ir tiesības saņemt arī:

41.2 1. ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kas atzītas par maznodrošinātām saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu, uzrādot attiecīgās pašvaldības sociālā dienesta izziņu par maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršanu;

41.2 2. ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kas atzītas par tiesīgām saņemt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto vienreizējo pašvaldības pabalstu ārkārtas situācijā, ja to apliecina attiecīgās pašvaldības sociālais dienests."

8. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 8.decembra
noteikumiem Nr.1415

9. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 8.decembra
noteikumiem Nr.1415

Atlases kritēriji programmas īstenošanai

Nr.p.k.

Kritēriju grupa

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

Kritērijs

Kritēriju punktu skaits

1. Pārtikas produktu komplekta raksturojums

70

Septiņi komplekta pārtikas produkti ir ražoti PVD* atzītā vai reģistrētā uzņēmumā

70

Seši komplekta pārtikas produkti ir ražoti PVD* atzītā vai reģistrētā uzņēmumā

60

Pieci komplekta pārtikas produkti ir ražoti PVD atzītā vai reģistrētā uzņēmumā

50

Četri komplekta pārtikas produkti ir ražoti PVD atzītā vai reģistrētā uzņēmumā

40

Trīs komplekta pārtikas produkti ir ražoti PVD atzītā vai reģistrētā uzņēmumā

30

Divi komplekta pārtikas produkti ir ražoti PVD atzītā vai reģistrētā uzņēmumā

20

Viens komplekta pārtikas produkts ir ražots PVD atzītā vai reģistrētā uzņēmumā

10

Neviens komplekta pārtikas produkts nav ražots PVD atzītā vai reģistrētā uzņēmumā

0

2. Pārtikas produktu komplekta cena

20

Punktu skaitu par pārtikas produktu komplekta piedāvāto cenu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

K = Kmin / Kpiedāvātais x 20, kur

Kmin - vismazākā piedāvājuma cena

Kpiedāvātais - pretendenta piedāvājuma cena

0-20

3. Pretendenta noteiktais attaisnoto transportēšanas un loģistikas izmaksu apmērs, lai pārtikas produktu komplektu nogādātu līdz labdarības organizāciju noteiktajām izdales vietām

10

0-0,99 %

10

1-1,99 %

5

2-2,99 %

2,5

3-4,5 %

0

Kopā

100

Piezīme. * Pārtikas un veterinārais dienests."

10. Papildināt 4.pielikumu ar XII, XIII, XIV, XV un XVI nodaļu šādā redakcijā:

"XII. Auzu pārslu biezputras ar ogām vai augļiem ražošanas un kvalitātes kritēriji

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam labības pārstrādes produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam labības pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Mitrums Ne vairāk kā 14,0 %
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama
Cukurs 20-24 g
Kaltētas ogas vai augļi 12-16 g
Sāls 0,8-2 g
Ogu vai augļu aromatizētājs 0,24-0,36 g

XIII. Kartupeļu biezputras ražošanas un kvalitātes kritēriji

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam produktam, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Mitrums Ne vairāk kā 7,0 %
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama
Sāls Ne vairāk kā 3 %

XIV. Mannas ražošanas un kvalitātes kritēriji

Manna atbilst Komisijas 2006.gada 19.decembra Regulas (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos, pielikuma 2.sadaļas 2.1.11.apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem.

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam produktam, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Mitrums Ne vairāk kā 15,0 %
Pelni, nešķīstoši 10 % HCl Ne vairāk kā 0,6 %
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama

XV. Griķu ražošanas un kvalitātes kritēriji

Griķi atbilst Komisijas 2006.gada 19.decembra Regulas (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos, pielikuma 2.sadaļas 2.1.11.apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem.

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Brūna ar dažādu nokrāsu
Smarža un garša Raksturīga griķu putraimiem, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Konsistence Birstoša, viendabīga
Mitrums Ne vairāk kā 14,0 %
Kvalitatīvā kodola saturs Ne mazāk kā 99,2 %

tai skaitā šķelti graudi

Ne vairāk kā 4 %
Atkritumu piemaisījumi Ne vairāk kā 0,4 %
Nelobīti graudi Ne vairāk kā 0,4 %
Miltiņu saturs Ne vairāk kā 0,02 %
Bojāti kodoli Ne vairāk kā 0,3 %
Metālmagnētiskie piemaisījumi Ne vairāk kā 3 mg/kg
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama

XVI. Sautētas cūkgaļas* ražošanas un kvalitātes kritēriji

1. Sautētas cūkgaļas ražošanas kritēriji:

1.1. cūkgaļa atbilst Komisijas 2006.gada 19.decembra Regulas (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos, pielikuma 3. un 5.sadaļā noteiktajiem kritērijiem un Eiropas Komisijas 2005.gada 15.novembra Regulas (EK) Nr. 2073/2005 par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem 1.pielikuma 2.nodaļas 2.1.sadaļas 2.1.8.apakšpunktā minētajam;

1.2. pārtikas piedevas, kas ietilpst produkta sastāvā, atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām prasībām, kā arī normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma prasībām pārtikas piedevām un pārtikas produktiem, kuros izmantotas pārtikas piedevas;

1.3. sautēta cūkgaļa atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu XI nodaļā minētajām prasībām.

2. Sautētas cūkgaļas ražošanas procesa kritērijs - sautēta cūkgaļa ražota saskaņā ar ražotāja deklarētajām prasībām un ražotāja apstiprināto receptūru un tehnoloģisko instrukciju, iepakojuma veids - divdaļīga metāla kārba, ar viegli atveramu vāku, neto masa - 250 g, uzglabāšanas režīms no 0 līdz +25 ºC.

3. Sautētas cūkgaļas organoleptiskie rādītāji:

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam produktam, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas

Piezīme. * Cūkgaļa - ne mazāk kā 65 %, dzīvnieku izcelsmes tauki - ne vairāk kā 33 %, sāls - ne vairāk kā 2 %, sojas piejaukums produkta sastāvā nav pieļaujams, ražošanas procesā nav pieļaujams izmantot mehāniski atdalītu gaļu, produkta ražošanas procesā kā izejvielu nedrīkst izmantot dzīvnieku izcelsmes subproduktus."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma

13.04.2012