Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2014. gada 6. maija noteikumus Nr. 234 "Biometrijas datu apstrādes sistēmas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.233

Rīgā 2012.gada 3.aprīlī (prot. Nr.18 7.§)
Biometrijas datu apstrādes sistēmas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Biometrijas datu apstrādes sistēmas likuma
10.panta pirmo daļu, 11.panta trešo daļu un 14.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. iegūst biometrijas datu apstrādes sistēmā (turpmāk – sistēma) iekļaujamos datus;

1.2. sistēmā ievada, aktualizē un iznīcina datus;

1.3. Biometrijas datu apstrādes sistēmas likuma 14.panta pirmajā daļā minētās iestādes izmanto sistēmu.

2. Iestādes, atbilstoši kompetencei iegūstot biometrijas datus, piemēro konkrētajam biometrijas datu iegūšanas gadījumam normatīvajos aktos paredzēto kārtību.

3. Biometrijas datus sistēmā iekļauj tiešsaistes režīmā vai izmantojot tīmekļa pakalpes, nodrošinot datu kvalitātes atbilstību standartiem ISO/IEC 19794-5:2005 (Biometric data interchange formats – Part 5: Face image data), ISO/IEC 19794-4:2005 (Biometric data interchange formats – Part 4: Finger image data), ISO/IEC 19794-2:2005 (Biometric data interchange formats – Part 2: Finger minutiae data) un sistēmas kvalitātes nosacījumiem. Sistēmas kvalitātes nosacījumus nosaka vienošanās par sistēmas lietošanu. Vienošanos starp sistēmas pārzini un iestādi noslēdz pirms datu ievades sistēmā vai sistēmas izmantošanas. Datu kvalitāti pārbauda automātiskajā režīmā, iekļaujot datus sistēmā. Datu kvalitātes prasības neattiecas uz datiem, kurus iegūst, veicot operatīvo darbību, pretizlūkošanas un izlūkošanas darbības.

4. Datus sistēmā iestādes ievada ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc to iegūšanas, izņemot datus, kas iegūti, veicot izmeklēšanas darbību, operatīvo darbību, pretizlūkošanas un izlūkošanas darbības.

5. Datus, kas iegūti, veicot izmeklēšanas darbību, sistēmā ievada 10 darbdienu laikā pēc to iegūšanas, bet datus, kas iegūti, veicot operatīvo darbību, pretizlūkošanas un izlūkošanas darbības, – pēc Biometrijas datu apstrādes sistēmas likuma 5.panta 10.punktā paredzētā lēmuma pieņemšanas.

6. Vienas un tās pašas personas biometrijas datus (visus iegūtos datus vai tikai atsevišķus biometrijas datu elementus) katrā nākamajā personas biometrijas datu iegūšanas gadījumā ievada sistēmā, ja tie atbilst sistēmā noteiktajām kvalitātes prasībām un ir kvalitatīvāki par jau iepriekš uzkrātajiem datiem.

7. Datus, izņemot Biometrijas datu apstrādes sistēmas likuma 5.panta 10.punktā minētajā gadījumā iegūtos datus, dzēš Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, atlasot tos no sistēmas automātiski sagatavota saraksta, kurā personas lietas (personai piesaistīts sistēmā esošs datu kopums, pēc kura šī persona var tikt identificēta) nonāk pēc paredzētā glabāšanas termiņa beigām.

8. Verifikācijas un identifikācijas (salīdzināmā parauga salīdzināšana ar visiem sistēmā esošajiem biometrijas datiem, lai noskaidrotu salīdzināmā parauga īpašnieka identitāti) režīmā sistēmu izmanto:

8.1. izmeklēšanas iestādes, lai nodrošinātu:

8.1.1. svešas personas identitātes izmantošanas novēršanu;

8.1.2. noziedzīgu nodarījumu atklāšanu un noziedzīgu nodarījumu izdarījušu personu meklēšanu;

8.1.3. aizturēto, aizdomās turēto, apsūdzēto un notiesāto personu identitātes pārbaudi;

8.1.4. neatpazītu līķu biometrisko identifikāciju;

8.1.5. bezvēsts pazudušu personu meklēšanu;

8.2. operatīvās darbības subjekti, lai nodrošinātu:

8.2.1. svešas personas identitātes izmantošanas novēršanu;

8.2.2. personas identitātes noteikšanu operatīvās darbības, kā arī iegūtās informācijas analīzes laikā;

8.2.3. noziedzīgu nodarījumu un citu likumpārkāpumu novēršanu;

8.2.4. noziedzīgu nodarījumu atklāšanu un noziedzīgu nodarījumu izdarījušu personu meklēšanu;

8.2.5. aizturēto, aizdomās turēto, apsūdzēto un notiesāto personu identitātes pārbaudi;

8.2.6. neatpazītu līķu biometrisko identifikāciju;

8.2.7. bezvēsts pazudušu personu meklēšanu;

8.3. valsts drošības iestādes, lai nodrošinātu:

8.3.1. svešas personas identitātes izmantošanas novēršanu;

8.3.2. personas identitātes noteikšanu izlūkošanas, pretizlūkošanas, operatīvās darbības, kā arī iegūtās informācijas analīzes laikā;

8.3.3. noziedzīgu nodarījumu un citu likumpārkāpumu novēršanu;

8.3.4. noziedzīgu nodarījumu atklāšanu un noziedzīgu nodarījumu izdarījušu personu meklēšanu;

8.4. prokuratūra, lai nodrošinātu noziedzīgu nodarījumu atklāšanu un noziedzīgu nodarījumu izdarījušu personu meklēšanu;

8.5. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, lai nodrošinātu personas identitātes pārbaudi personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu, vīzu, kā arī uzturēšanās atļauju izsniegšanas procesā;

8.6. Valsts robežsardze, lai nodrošinātu:

8.6.1. personas identitātes pārbaudi vīzu izsniegšanas procesā;

8.6.2. personas identitātes pārbaudi, veicot personu robežkontroli;

8.6.3. personas identitātes noteikšanu operatīvās darbības, kā arī iegūtās informācijas analīzes laikā;

8.6.4. noziedzīgu nodarījumu un citu likumpārkāpumu novēršanu;

8.6.5. noziedzīgu nodarījumu atklāšanu un noziedzīgu nodarījumu izdarījušu personu meklēšanu;

8.6.6. aizturēto, aizdomās turēto, apsūdzēto un notiesāto personu identitātes pārbaudi;

8.6.7. personas identitātes pārbaudi, veicot personu robežkontroli;

8.6.8. personas identitātes pārbaudi, veicot ārzemnieku uzturēšanās nosacījumu kontroli;

8.6.9. patvēruma meklētāju identitātes pārbaudi.

9. Verifikācijas režīmā sistēmu izmanto:

9.1. Ārlietu ministrija, lai nodrošinātu personas identitātes pārbaudi personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu izsniegšanas procesā;

9.2. Ceļu satiksmes drošības direkcija, lai nodrošinātu personas identitātes pārbaudi transportlīdzekļu vadītāju apliecību izsniegšanas procesā;

9.3. Latvijas Jūras administrācija, lai nodrošinātu personas identitātes pārbaudi jūrnieku identifikācijas dokumentu izsniegšanas procesā;

9.4. tiesa, lai nodrošinātu:

9.4.1. svešas personas identitātes izmantošanas novēršanu;

9.4.2. aizturēto, aizdomās turēto, apsūdzēto un notiesāto personu identitātes pārbaudi.

10. Operatīvās darbības subjektam, kurš iekļauj sistēmā Biometrijas datu apstrādes sistēmas likuma 5.panta 10.punktā minētajā gadījumā iegūtos datus, ir tiesības ierobežot piekļuvi šiem datiem.

11. Ja, apstrādājot sistēmas datus, tiek konstatēta to sakritība ar Biometrijas datu apstrādes sistēmas likuma 5.panta 10. un 11.punktā minētajos gadījumos iegūtajiem datiem, sistēma nodrošina brīdinājuma nosūtīšanu operatīvās darbības subjektam vai izmeklēšanas iestādei, kas šos datus ievadīja sistēmā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš
06.04.2012