Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.229

Rīgā 2012.gada 27.martā (prot. Nr.17 41.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 4.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 208.nr.; 2007, 146., 207.nr.; 2008, 118., 202.nr.; 2009, 25., 49., 104., 157., 183., 206.nr.; 2010, 16., 65., 89., 130., 161.nr.; 2011, 2., 8., 66., 90., 102., 158., 205.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 40.2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.2.6. atrodas ieslodzījuma vietā un ir vērsusies pie ģimenes ārsta ar ieslodzījuma vietā strādājoša ārsta nosūtījumu.";

1.2. aizstāt 53.punktā un 54.1.apakšpunktā vārdu "dzīvesvieta" ar vārdiem "deklarētā dzīvesvieta";

1.3. papildināt noteikumus ar 130.12 punktu šādā redakcijā:

"130.12 Finanšu apjomu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras attīstībai nodrošina atbilstoši pieejamajiem investīciju finanšu instrumentiem, ņemot vērā, ka finanšu apjoms nepārsniedz attiecīgās infrastruktūras attīstības izmaksas, un nosaka, pamatojoties uz šādiem rādītājiem:

130.12 1. ģimenes ārstu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem:

130.12 1.1. pamatatbalsts uz ģimenes ārsta praksi;

130.12 1.2. papildu atbalsts par ģimenes ārstu prakšu koncentrēšanu vienā veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresē;

130.12 2. slimnīcām, ar kurām dienests atbilstoši šo noteikumu 24.pielikuma 4.punktam slēdz līgumus par ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu:

130.12 2.1. atbalsts proporcionāli valsts apmaksāto ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu apjomam pēdējā kalendāra gada laikā, kad pilnu gadu tika sniegti valsts apmaksātie stacionārie veselības aprūpes pakalpojumi;

130.12 2.2. atbalsts proporcionāli valsts apmaksāto stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu apjomam pēdējā kalendāra gada laikā, kad pilnu gadu tika sniegti valsts apmaksātie stacionārie veselības aprūpes pakalpojumi;

130.12 2.3. papildu atbalsts par katru slimnīcā izvietotu neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi;

130.12 2.4. papildu atbalsts par katru slimnīcā izvietotu ģimenes ārsta praksi;

130.12 3. slimnīcām, ar kurām dienests atbilstoši šo noteikumu 24.pielikuma 1., 2. un 3.punktam slēdz līgumus par stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, prioritāri atbalstu novirzot onkoloģijas stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras attīstībai un bērnu stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras attīstībai:

130.12 3.1. atbalsts proporcionāli gultu skaitam slimnīcā atkarībā no slimnīcas veida;

130.12 3.2. papildu atbalsts par slimnīcu apvienību izveidi.";

1.4. izteikt 132.punktu šādā redakcijā:

"132. Līgumu ar pakalpojumu sniedzējiem dienests slēdz uz laiku, kas nepārsniedz 10 gadus.";

1.5. svītrot 208.13 4.apakšpunktu;

1.6. papildināt noteikumus ar 301.punktu šādā redakcijā:

"301. Dienests līdz 2012.gada 31.decembrim sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" maksā ikmēneša fiksēto maksājumu par ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, lai nodrošinātu no valsts aģentūras "Latvijas Infektoloģijas centrs" pārņemto šādu uzdevumu izpildi:

301.1. augsti kvalificētas specializētas ambulatorās medicīniskās palīdzības sniegšana pacientiem ar infekcijas slimībām;

301.2. specifisku laboratorisko izmeklējumu veikšana, tai skaitā nacionālā references centra funkciju nodrošināšana mikrobioloģijas un virusoloģijas jomā;

301.3. specifisku medikamentu nodrošināšana pacientiem ar tuberkulozi, HIV infekciju un citām infekcijas slimībām.";

1.7. izteikt 2.pielikuma 18.380.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.380. 60073 Koronārā angioplastija, lietojot stentu, tai skaitā ar zālēm pildīto stentu (DES), stacionārā un dienas stacionārā"

1.8. izteikt 6.pielikuma 259., 260., 261. un 262.punktu šādā redakcijā:

"259. 46060 Specifiskā Ig E noteikšana (panelis - 5 Ag) Apmaksā ar pneimonologa, bērnu pneimonologa, alergologa, bērnu alergologa, imunologa, bērnu gastroenterologa, pediatra nosūtījumu vai ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja saņemts minēto speciālistu rakstveida konsultatīvais atzinums
260. 46065 Specifiskā Ig E noteikšana (panelis - 12 Ag) Apmaksā ar pneimonologa, bērnu pneimonologa, alergologa, bērnu alergologa, imunologa, bērnu gastroenterologa, pediatra nosūtījumu vai ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja saņemts minēto speciālistu rakstveida konsultatīvais atzinums
261. 46066 Specifisko Ig E noteikšana - 20 atsevišķu antigēnu panelis Apmaksā ar pneimonologa, bērnu pneimonologa, alergologa, bērnu alergologa, imunologa, bērnu gastroenterologa, pediatra nosūtījumu vai ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja saņemts minēto speciālistu rakstveida konsultatīvais atzinums
262. 46067 Totālā un specifiskā IgE noteikšana (IgE totālais + IgE specifiskais) (ELISA) Apmaksā ar pneimonologa, bērnu pneimonologa, alergologa, bērnu alergologa, imunologa, bērnu gastroenterologa, pediatra nosūtījumu vai ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja saņemts minēto speciālistu rakstveida konsultatīvais atzinums"

1.9. izteikt 18.pielikuma 3057.punktu šādā redakcijā:

"3057. 60073* Koronārā angioplastija, lietojot stentu, tai skaitā ar zālēm pildīto stentu (DES), stacionārā un dienas stacionārā 2 346,17"

1.10. papildināt 18.pielikuma 3108.1 punktu šādā redakcijā:

"3108.1 60261* Multirezistentās tuberkulozes pacientu ārstēšana 0"

1.11. izteikt 22.pielikuma 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

13

843 058

121 089"

1.12. izteikt 22.pielikuma 2.12.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.12.3.

koronārā angioplastija, lietojot stentu, tai skaitā ar zālēm pildīto stentu

60073"

1.13. izteikt 22.pielikuma 2.37.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.37. Torakālā ķirurģija   A15-A19; C15; C33; C34; C37; C38.1-C38.4; C39; C45.0; C49.3; C76.1; C77.1; C78.0-C78.3; D02.1-D02.4; D13.0; D14.2-D14.4; D15.0; D15.2; D15.7; D15.9; D19.0; D38.1-D38.4; D38.6; E32; G70; J85; J86; J91-J95; J98; J99; K22.0; K22.2; K22.3; K22.5; K44; T91.2; T91.4 60015+18243;
60015+31001-31178;
60015+31187;
60015+31205-31207;
60015+31209-31230;
60015+21042;
60015+21049"

1.14. papildināt 22.pielikumu ar 2.38.4., 2.38.5. un 2.38.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.38.4. plaušu un ārpusplaušu tuberkulozes diagnostika un ārstēšana bērniem 0-17 A15-A19
2.38.5. tuberkulozes un plaušu slimību klīnikas filiāles "Ceplīši" pacientiem, kuriem tiek nodrošināta piespiedu izolēšana un ārstēšana A15-A19
2.38.6. multirezistentās tuberkulozes pacientu ārstēšana A15-A19 60261"

1.15. papildināt 22.pielikumu ar 2.54. un 2.55.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.54. Stacionārās ārstēšanas nodrošināšana infekciju, seksuāli transmisīvo un ādas slimību pacientiem A00-A09; A20-A99; B0-B19; B25-B99; E83.0-E83.1; G00-G09; H00-H95; I33.0; I38-I39; J00-J06.9; J10-J18; J20-J22; K73.2; K74.3; K83.0; L00-L99; N10; N15.9; R50
2.55. Stacionārās ārstēšanas nodrošināšana HIV/AIDS pacientiem B20-B24; I33.0; I38-I39; Z20.6; Z21

"

1.16. izteikt 22.pielikuma 3.2.12.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.12.3.

koronārā angioplastija, lietojot stentu, tai skaitā ar zālēm pildīto stentu

2 443.50

2 443.50

"

1.17. papildināt 22.pielikumu ar 3.2.38.4., 3.2.38.5. un 3.2.38.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.38.4. plaušu un ārpusplaušu tuberkulozes diagnostika un ārstēšana bērniem

730.60

3.2.38.5. tuberkulozes un plaušu slimību klīnikas filiāles "Ceplīši" pacientiem, kuriem tiek nodrošināta piespiedu izolēšana un ārstēšana

3697.00

3.2.38.6. multirezistentās tuberkulozes pacientu ārstēšana

965.40

"

1.18. papildināt 22.pielikumu ar 3.2.54. un 3.2.55.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.54. Stacionārās ārstēšanas nodrošināšana infekciju, seksuāli transmisīvo un ādas slimību pacientiem

191.70

3.2.55. Stacionārās ārstēšanas nodrošināšana HIV/AIDS pacientiem

524.90

"

1.19. svītrot 24.pielikuma 5.3.apakšpunktu;

1.20. aizstāt 35.pielikuma sadaļā "Persona" vārdus "Dzīvesvietas adrese" ar vārdiem "Deklarētās dzīvesvietas adrese";

1.21. aizstāt 45.pielikuma 1.28.apakšpunktā vārdus "Mēsraga novads" ar vārdiem "Mērsraga novads".

2. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.aprīlī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministre I.Circene

01.04.2012