Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.223

Rīgā 2012.gada 27.martā (prot. Nr.17 32.§)
Noteikumi par valsts nodevu par atgriešanās apliecības un pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanu
Izdoti saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma 7.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas apmēru par atgriešanās apliecības un pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanu (turpmāk – valsts nodeva), valsts nodevas samaksas kārtību, kā arī atvieglojumus un atbrīvojumus no valsts nodevas.

2. Valsts nodevas apmērs ir 15 euro.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1202 redakcijā)

3. (Svītrots ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1202)

4. Valsts nodevu maksā pirms atgriešanās apliecības vai pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanas.

5. Ja personai nav nepieciešamo finanšu līdzekļu atgriešanās apliecības saņemšanai, tā valsts nodevu samaksā pirms jauna personu apliecinoša dokumenta saņemšanas.

6. Valsts nodevas maksājumus valsts budžetā persona veic:

6.1. pārstāvniecībā skaidrā naudā vai izmantojot maksājumu veidus saskaņā ar rezidences valsts norēķinu specifiku (piemēram, naudas čeki);

6.2. ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kam ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

6.3. pārstāvniecībā ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, ja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina.

7. Ja persona valsts nodevas maksājumu veic ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, pārstāvniecība atgriešanās apliecību vai pagaidu ceļošanas dokumentu izsniedz pēc valsts nodevas maksājuma summas ieskaitīšanas attiecīgajā valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē vai pārstāvniecības kontā.

8. Ja persona valsts nodevas maksājumu veic pārstāvniecībā ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, pārstāvniecība atgriešanās apliecību vai pagaidu ceļošanas dokumentu izsniedz pēc maksājumu karšu darījuma apstiprināšanas.

9. No valsts nodevas samaksas atbrīvo saskaņā ar Latvijas Republikai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem, valsts interesēs vai humānu apsvērumu dēļ uz personas argumentēta iesnieguma pamata. Lēmumu par atbrīvošanu no valsts nodevas samaksas pieņem Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktors vai viņa pilnvarota amatpersona vienas darbdienas laikā no dienas, kad no personas pilsonības valsts kompetentās iestādes, kura ir atbildīga par personas identificēšanu, saņemts atzinums par atgriešanās apliecības vai pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ārlietu ministra vietā – satiksmes ministrs A.Ronis
01.01.2014