Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.85

Rīgā 2012.gada 21.martā (prot. Nr.12, 4.p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VIĻAKAS NAMSAIMNIEKS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2011.gada 16.decembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VIĻAKAS NAMSAIMNIEKS", vienotais reģistrācijas numurs: 42403013299, juridiskā adrese: Abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas novadā, LV-4583, (turpmāk - SIA "VIĻAKAS NAMSAIMNIEKS") 2011.gada 12.decembra iesniegumu Nr.1-06/53 ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un 2012.gada 26.janvārī, 2012.gada 8.februārī un 2012.gada 12.martā papildu informāciju, izmaksu pamatojošos dokumentus un precizētu tarifu projektu (2012.gada 23.janvāris Nr.1-06/2, 2012.gada 2.februāris Nr.1-06/7, 2012.gada 8.marts Nr.1-06/15) (turpmāk - tarifu projekts).

Izvērtējot SIA "VIĻAKAS NAMSAIMNIEKS" iesniegto tarifu projektu, Komisija konstatē un secina:

1. 2011.gada 16.decembrī SIA "VIĻAKAS NAMSAIMNIEKS" iesniedza ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektu 0,58 Ls/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu 0,71 Ls/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Komisijas 2010.gada 12.maija lēmumu Nr.1/8 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

3. SIA "VIĻAKAS NAMSAIMNIEKS" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2011.gada 22.decembra laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (201.nr.) un nosūtīja Viļakas novada domei publicēšanai mājaslapā internetā. Priekšlikumi vai ieteikumi par tarifu projektu Komisijā nav saņemti.

4. 2012.gada 18.janvārī Viļakas novada domes telpās Viļakā, Abrenes ielā 26, Komisija rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par SIA "VIĻAKAS NAMSAIMNIEKS" iesniegto tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās SIA "VIĻAKAS NAMSAIMNIEKS" pārstāvji un divi ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji. Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi un ieteikumi netika izteikti.

5. Komisija ir izvērtējusi tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "VIĻAKAS NAMSAIMNIEKS" ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

6. Komisijas 2012.gada 21.marta padomes sēdē SIA "VIĻAKAS NAMSAIMNIEKS" pilnvarotais pārstāvis uzturēja prasību apstiprināt iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus no 2012.gada 1.maija.

Saskaņā ar Metodikas 7., 8., 11., 12., 13., 27., 62., 67.punktu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta septīto daļu un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Pārejas noteikumu 6.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt SIA "VIĻAKAS NAMSAIMNIEKS" šādus tarifus:

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,58 Ls/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0,71 Ls/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2012.gada 1.maijā.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Komisija var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs

21.03.2012