Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.195

Rīgā 2012.gada 20.martā (prot. Nr.16 23.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1354 "Noteikumi par sākotnējo plūdu riska novērtējumu, plūdu kartēm un plūdu riska pārvaldības plānu"

Izdoti saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likuma 9.panta sesto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1354 "Noteikumi par sākotnējo plūdu riska novērtējumu, plūdu kartēm un plūdu riska pārvaldības plānu" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 189.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.4. tekstuālu un grafisku plūdu riska analīzi, ietverot arī lauksaimniecības polderus un teritorijas, kas piegulst hidroelektrostacijām, un atainojot kartē izdarītos secinājumus par teritorijām, kurās pastāv vai varētu rasties plūdu risks."

2. Izteikt 7.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.3. iekārtas, kurās veic likuma "Par piesārņojumu" 1.pielikumā noteiktās A kategorijas piesārņojošās darbības un kuru applūšana var radīt vides piesārņojumu vai nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku veselību;".

3. Aizstāt 9.punktā vārdus "šo noteikumu 3.4.apakšpunktā minētajā kartē noteiktajām teritorijām nosaka" ar vārdiem "teritorijām, kurās pastāv vai varētu rasties plūdu risks, nosaka".

4. Papildināt 10.punktu aiz vārdiem "izplatīšanās ceļus" ar vārdiem "platības, kas dabiski aiztur plūdus, piemēram".

5. Izteikt 11.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Plānā aptver visus plūdu riska pārvaldības aspektus, iekļaujot preventīvos un gatavības pasākumus, kuri ir vērsti uz plūdu riska novēršanu vai samazināšanu, to skaitā plūdu prognozes un agrās brīdināšanas sistēmas."

6. Izteikt 12.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1. attiecīgā upju baseinu apgabala karti, kurā atspoguļoti sākotnējā plūdu riska novērtējuma secinājumi un norādītas šo noteikumu 3.4.apakšpunktā minētās teritorijas, uz kurām attiecas plāns;".

7. Izteikt 12.6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.6.1. šo noteikumu 9., 10. un 11.punktā;".

8. Papildināt noteikumus ar 12.6.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.6.6. citos normatīvajos aktos plūdu riska pārvaldības jomā;".

9. Izteikt 13.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.3. norāda sabiedrības informēšanas pasākumus par plānu un iekļauj plāna sabiedriskās apspriešanas pasākumu un rezultātu kopsavilkumu;".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

23.03.2012