Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7

Liepājā 2012.gada 16.februārī (prot. Nr.3, 34.§)

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2009.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Liepājā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 5.punktu

1. Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2009.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Liepājā" šādus grozījumus:

1.1. izteikt 4.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.2. ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu materiāli:"

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 4.1.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.2.1. ēku numurzīmēm - krāsota plāksne ar līmplēves burtiem un cipariem vai krāsota metāla plāksne ar līmplēves vai krāsotiem burtiem un cipariem";

1.3. papildināt saistošos noteikumus ar 4.1.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.2.2. ielu vai laukumu nosaukumu norādēm - krāsota metāla plāksne ar līmplēves vai krāsotiem burtiem un cipariem".

2. Saistošie noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.panta noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.SesksSaistošo noteikumu "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2009.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Liepājā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu Nr.2 "Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Liepājā" grozījumi piesaistīs vairāk pretendentus konkursam par ielu nosaukumu norāžu izgatavošanu, kas samazinās iepirkuma izmaksas.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu grozījumi paredz, ka ielu, laukumu nosaukumu norādes var izgatavot gan no krāsotas metāla plāksnes ar līmplēves burtiem un cipariem, gan no krāsotas metāla plāksnes ar krāsotiem burtiem un cipariem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde" 2012.gada budžetā paredzēti līdzekļi iepirkuma "Ielu nosaukumu plāksnīšu izgatavošana un uzstādīšana" organizēšanai.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Attiecīgie grozījumi piesaistīs vairāk pretendentu konkursam par ielu nosaukumu norāžu izgatavošanu, kas samazinās iepirkuma izmaksas.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu grozījumi tiks nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un laikrakstam "Latvijas Vēstnesis".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

21.03.2012