Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.162

Rīgā 2012.gada 6.martā (prot. Nr.12 8.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.635 "Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 23.pantu, 24.panta otro daļu un 25.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.635 "Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 134.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 14.1.apakšpunktu.

2. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Šo noteikumu 14.punktā minētos dokumentus vai to kopijas iesniedz papīra vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

3. Papildināt noteikumus ar 15.1 un 15.2 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Papildus šo noteikumu 14.punktā minētajiem dokumentiem Civilās aviācijas aģentūra iegūst informāciju no šādām valsts iestādēm:

15.1 1. Valsts vides dienesta - par sertificējamā lidlauka atbilstību vides aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām un ietekmes uz vidi novērtējumu;

15.1 2. Valsts robežsardzes - par iespēju sertificējamā lidlaukā nodrošināt robežkontroli, ja no tā paredzēts veikt starptautiskus lidojumus;

15.1 3. Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes - par iespēju sertificējamā lidlaukā nodrošināt muitas kontroli, ja no tā paredzēts veikt starptautiskus lidojumus.

15.2 Lai paātrinātu lidlauka sertifikācijas gaitu, pretendentam ir tiesības iegūt šo noteikumu 15.1 punktā minēto informāciju un iesniegt to Civilās aviācijas aģentūrā."

4. Papildināt 16.punkta otro teikumu aiz vārdiem "dokumentus un informāciju" ar vārdiem un skaitli "vai no šo noteikumu 15.1 punktā minētajām iestādēm ir saņemta negatīva informācija".

5. Papildināt 18.punkta pirmo teikumu aiz vārdiem "noteiktajām prasībām" ar vārdiem un skaitli "un no šo noteikumu 15.1 punktā minētajām iestādēm ir saņemta apstiprinoša informācija".

6. Izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Lidlauka ekspluatācijas instrukciju paraksta pretendents un apstiprina Civilās aviācijas aģentūra. Ja lidlauks ir sertificēts un lidlauka ekspluatācijas instrukcijā tiek veikti grozījumi, minētos instrukcijas grozījumus paraksta lidlauka ekspluatants un apstiprina Civilās aviācijas aģentūra."

7. Aizstāt 40.punktā skaitli "80" ar vārdiem un skaitli "ne vēlāk kā 84".

8. Papildināt noteikumus ar 44.1 punktu šādā redakcijā:

"44.1 Lidlauka ekspluatants ne vēlāk kā 10 dienas pirms plānotās darbības lidlaukā attiecībā uz gaisa kuģa nosēšanos, manevrēšanu vai stāvēšanu rakstiski saskaņo ar Civilās aviācijas aģentūru lidlauka segumu izmantošanu gaisa kuģiem, kuru klasifikācijas skaitlis (ACN) ir lielāks nekā attiecīgajam gaisa kuģim paredzētais klasifikācijas skaitlis (PCN) attiecībā uz lidlauka segumu.''

9. Papildināt noteikumus ar 46.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.5. novērtētu lidlauka skrejceļu, kurš pilnīgi vai daļēji pārklāts ar sniegu vai ledu (mainoties laikapstākļiem, mērīšana jāatkārto)."

10. Papildināt noteikumus ar 46.1 punktu šādā redakcijā:

"46.1 Saķeres koeficienta mērījumi vai bremzēšanas efektivitātes novērtēšana uz virsmām lidlauka kustības zonā jāveic, ja laikapstākļu dēļ ir prognozējami mazāki saķeres koeficienti, nekā noteikts konvencijas 14.pielikumā."

11. Papildināt noteikumus ar 50.1 punktu šādā redakcijā:

"50.1 Virsmu skrejceļam ar mākslīgo segumu lidlauka ekspluatants uztur tādā stāvoklī, lai nodrošinātu labus saķeres raksturojumus un zemu rites pretestību saskaņā ar konvencijas 14.pielikuma prasībām. Sniegu, šķīdoni, ledu, stāvošu ūdeni, dubļus, putekļus, smiltis, naftas produktus, gumijas atliekas un citu piesārņojumu novāc iespējami ātri un pilnīgi, lai līdz minimumam samazinātu tā uzkrāšanos."

12. Aizstāt 1.pielikumā vārdu ''Datums_________________'' ar vārdiem

''Datums_________________

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

13. Aizstāt 2.pielikuma 10.8.apakšpunktā vārdus "dzīvesvietas adrese" ar vārdiem "deklarētās dzīvesvietas adrese".

14. Papildināt 2.pielikumu ar 18.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1.1 informācija par lidlauka ekspluatanta noteiktajiem tehniskās apkopes mērķiem paredzētajiem vizuālajiem līdzekļiem saskaņā ar profilaktiskās tehniskās apkopes programmu;".

15. Papildināt 2.pielikumu ar 20.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.1.1 informācija par procedūru uz skrejceļa un manevrēšanas ceļa marķējuma novākšanai un uguņu izslēgšanai, lai novērstu gaisa kuģu nokļūšanu uz pastāvīgi slēgta skrejceļa vai manevrēšanas ceļa;".

16. Papildināt 2.pielikumu ar 21.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.1.1 informācija par perona pārvaldības dienesta nodrošinājumu ar radiotelefona sakaru iekārtām;".

17. Aizstāt 2.pielikuma 30.punktā skaitli un vārdu "29.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. un 29.punktā".

18. Aizstāt 2.pielikuma 31.punktā skaitli un vārdu "29.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. un 29.punktā".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs A.Ronis

21.03.2012