Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.147

Rīgā 2012.gada 28.februārī (prot. Nr.11 4.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā"

Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma 72.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 63.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Naftas produktu drošības rezerves (turpmāk - drošības rezerves) var veidot no jēlnaftas, naftas starpproduktiem, kurus var pārvērst naftas produktos, un no naftas produktiem, kuru kategorijas atbilst šādiem kombinētās nomenklatūras kodiem:

2.1. jēlnafta - kodi 2707 99 11, 2707 99 19, 2707 99 50 un kodi no 2710 19 29 līdz 2710 19 35;

2.2. naftas starpprodukti (komponentes), kuri ietilpst I, II vai III kategorijas naftas produktos - kodi 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31 un 2710 19 35;

2.3. benzīns un aviācijas degviela - I kategorija, kodi no 2710 12 25 līdz 2710 12 70;

2.4. petroleja, dīzeļdegviela un petrolejas veida reaktīvā degviela - II kategorija, kodi no 2710 19 15 līdz 2710 19 25, no 2710 19 43 līdz 2710 19 48 un no 2710 20 11 līdz 2710 20 19;

2.5. degvieleļļa - III kategorija, kodi no 2710 19 51 līdz 2710 19 68 un kodi no 2710 20 31 līdz 2710 20 39."

2. Papildināt noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Ne vairāk kā 75 % no kopējā uzglabājamo drošības rezervju apjoma var uzglabāt tādā Eiropas Savienības dalībvalstī, ar kuru Latvijas Republika ir noslēgusi starptautisku līgumu par savstarpēju jēlnaftas un naftas produktu rezervju uzglabāšanu, ievērojot, ka rezerves, kuras veido jēlnafta un naftas starpprodukti (komponentes), var uzglabāt tikai tādā Eiropas Savienības dalībvalstī, kuras teritorijā ir naftas pārstrādes rūpnīca, kura var nodrošināt naftas produktu (degvielas) ražošanu enerģētiskās krīzes periodos. Izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā pakalpojuma sniedzējs (komersants) nodrošina piegādāto drošības rezervju (degvielas) atbilstību Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumiem Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu"."

3. Svītrot 7.punkta ievaddaļā skaitļus un vārdus "I, II un III kategorijas".

4. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa
noteikumiem Nr.286

Pārskats par 20___.gada ________________ sniegtajiem drošības rezervju pakalpojumiem valsts naftas produktu (degvielas) drošības rezervju izveidei

Komersants  
 

(firma, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

Juridiskā adrese  

Izpildītājs   Tālrunis, fakss,
e-pasta adrese
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

   

Pakalpojuma sniegšanas vieta   Tvertnes, noliktavas numurs  
 

(adrese)

   

Administratīvi teritoriālais kods  
   

Uzņēmējdarbības atļaujas (licences) numurs  

Nr. p.k.

Naftas produktu apjoms, par kuru sniegts drošības rezervju pakalpojums (t)

jēlnafta*

starpprodukti (komponentes)**

I kategorija

II kategorija

III kategorija

benzīns un aviācijas degviela

petrolejas veida reaktīvā degviela

petroleja un dīzeļdegviela

degvieleļļa

Kopā

* Pārskatā norāda gan jēlnaftas daudzumu, gan atbilstošās kategorijas iegūstamā naftas produkta (degvielas) daudzumu tonnās.

** Pārskatā norāda gan starpproduktu (komponenšu) daudzumu, gan atbilstošās kategorijas iegūstamā naftas produkta (degvielas) daudzumu tonnās.

Komersanta izpildinstitūcijas amatpersona  
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

Galvenais grāmatvedis  

Z.v.

 

(vārds, uzvārds, paraksts)

 

Iesniegts    

Ekonomikas ministrijas amatpersona

 
 

(datums)

 

(vārds, uzvārds, paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "zīmoga vieta" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts

09.03.2012
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.