Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.155

Rīgā 2012.gada 28.februārī (prot. Nr.11 39.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.163 "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.163 "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 36., 125.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Pielikuma 26., 38. un 106.punkts attiecināms uz tiem novērtējumiem, kuri sagatavoti un izsniegti, pamatojoties uz iesniegumiem, kas iesniegti līdz 2011.gada 14.jūnijam."

2. Izteikt pielikuma 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistrā reģistrēto personu un uzņēmuma pārbaude, lai novērtētu atbilstību darbības veida prasībām

pārbaude

25,00

0,00*

25,00"

3. Izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

"43. Latvijā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksta sagatavošana

1 iespieddarbs

2,50

0,55

3,05"

4. Izteikt 50.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"50.1. augsnes reakcijas pH noteikšana

1 paraugs

1,50

0,33

1,83"

5. Papildināt pielikumu ar 54.3., 54.4., 54.5., 54.6., 54.7. un 54.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"54.3. kopējā N noteikšana

1 analīze

20,00

4,40

24,40

54.4. amonija slāpekļa (N-NH4) noteikšana dabiski mitrā produktā

1 analīze

15,00

3,30

18,30

54.5. kopējā K2O noteikšana

1 analīze

12,00

2,64

14,64

54.6. kopējā P2O5 noteikšana

1 analīze

12,00

2,64

14,64

54.7. reakcijas pH noteikšana dabiski mitrā produktā

1 analīze

5,00

1,10

6,10

54.8. organisko vielu satura noteikšana

1 analīze

7,00

1,54

8,54"

6. Papildināt pielikumu ar 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105. un 106.punktu šādā redakcijā:

"99. Novērtējuma sagatavošana par personas atbilstību noteiktiem kritērijiem un lēmuma pieņemšana par atļauju veikt tādu uzņēmumu sertifikāciju, kas nodarbojas ar koksnes termisko apstrādi

1 novērtējums

100,00

0,00*

100,00

100. Sertifikācijas institūcijas ikgadējā pārbaude, lai novērtētu tās atbilstību sertifikācijas veikšanas prasībām

pārbaude

35,00

0,00*

35,00

101. Novērtējuma sagatavošana lēmuma pieņemšanai par atļaujas izsniegšanu augu aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanai no gaisa:        
101.1. ja augu aizsardzības līdzeklis ir valstī atļauts (reģistrēts)

augu aizsardzības līdzeklis

200,00

0,00*

200,00

101.2. ja augu aizsardzības līdzeklis nav valstī atļauts (nav reģistrēts)

augu aizsardzības līdzeklis

500,00

0,00*

500,00

102. Novērtējuma sagatavošana lēmuma pieņemšanai par atļaujas izsniegšanu tādu lopbarības augu sēklu maisījumu ieguvei un tirdzniecībai, kuri paredzēti dabiskās vides saglabāšanai

1 sēklu partija

16,00

0,00*

16,00

103. Novērtējuma sagatavošana lēmuma pieņemšanai par atļaujas piešķiršanu laboratorijai veikt augu karantīnas organismu un augiem sevišķi bīstamu organismu rutīnas diagnostiku

1 augu karantīnas organisms vai augiem sevišķi bīstams organisms

100,00

0,00*

100,00

104. Tādas pilnvarotās laboratorijas ikgadējā pārbaude, kurai ir piešķirta atļauja veikt augu karantīnas organismu un augiem sevišķi bīstamu organismu rutīnas diagnostiku

pārbaude

35,00

0,00*

35,00

105. Dalība references laboratorijas organizētajā starplaboratoriju salīdzinošajā testēšanā

1 tests

100,00

0,00*

100,00

106. Novērtējuma sagatavošana par reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa atbilstību reģistrācijas nosacījumiem pēc tā sastāvā esošās darbīgās vielas iekļaušanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā

augu aizsardzības līdzeklis

1000,00

0,00*

1000,00"

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma

08.03.2012