Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2015. - 31.12.2019. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa noteikumus Nr. 191 "Ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma saturs un norises kārtība un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.80

Rīgā 2012.gada 24.janvārī (prot. Nr.5 38.§)
Noteikumi par ieroču un munīcijas aprites un prasmju rīkoties ar ieroci kvalifikācijas pārbaudījuma pieņemšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 16.12.2014. noteikumiem Nr.782)

Izdoti saskaņā ar Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 22.panta pirmo un 2.1 daļu
(Grozīta ar MK 16.12.2014. noteikumiem Nr.782)

1. Noteikumi nosaka:

1.1. ieroču un munīcijas aprites un prasmju rīkoties ar ieroci kvalifikācijas pārbaudījuma (turpmāk – kvalifikācijas pārbaudījums) pieņemšanas kārtību un tā nokārtošanai nepieciešamo zināšanu un prasmju apjomu;

1.2. kārtību un apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu, atkārtota kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu un kvalifikācijas pārbaudījuma apliecības dublikāta izsniegšanu.

(MK 16.12.2014. noteikumu Nr.782 redakcijā)

2. Kvalifikācijas pārbaudījumu organizē Valsts policija.

3. Valsts policija izveido un apstiprina kvalifikācijas pārbaudījuma komisiju (turpmāk – komisija).

4. Lai nokārtotu kvalifikācijas pārbaudījumu, nepieciešamas zināšanas šādās jomās:

4.1. ieroču un munīcijas aprite;

4.2. ieroču un munīcijas apriti reglamentējošie normatīvie akti, to darbības joma un tajos paredzētie aizliegumi un prasības;

4.3. ieroču un munīcijas klasifikācija;

4.4. ieroču atļaujas, to izsniegšana un anulēšana, kā arī prasības, kas jāievēro ieroča atļaujas darbības laikā;

4.5. šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča uzbūve, darbības principi, galvenās sastāvdaļas un mehānismi, kā arī iespējamās kļūmes šaujot;

4.6. atbildība par ieroču un munīcijas aprites noteikumu pārkāpšanu, kā arī atbildību izslēdzošie apstākļi.

5. Lai nokārtotu kvalifikācijas pārbaudījumu, nepieciešams apliecināt šādas prasmes rīkoties ar ieroci:

5.1. šaujamieroča nepilnā izjaukšana un salikšana, ievērojot drošības nosacījumus;

5.2. šaujamieroča pielādēšana, sagatavošana šaušanai un izlādēšana, ievērojot drošības nosacījumus.

6. Pirms kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas persona uzrāda komisijai personu apliecinošu dokumentu.

7. Personai, kas ir nokavējusi kvalifikācijas pārbaudījuma sākumu, ir tiesības piedalīties tajā tikai ar komisijas atļauju. Kvalifikācijas pārbaudījuma izpildes laiks netiek pagarināts.

8. Pirms kvalifikācijas pārbaudījuma personu iepazīstina ar tā norises kārtību, norises vietu un uzdevumu izpildes laikiem.

9. Kvalifikācijas pārbaudījums kārtojams valsts valodā mutvārdos.

10. Lēmumu par kvalifikācijas pārbaudījuma rezultātu pieņem komisija ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits ir vienāds, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

11. Personai, kas nokārtojusi kvalifikācijas pārbaudījumu, Valsts policija izsniedz apliecību (pielikums) par kvalifikācijas pārbaudījuma nokārtošanu, un persona parakstās kvalifikācijas pārbaudījuma žurnālā par tās saņemšanu.

12. Persona, kura nav nokārtojusi kvalifikācijas pārbaudījumu, to var kārtot atkārtoti.

(MK 16.12.2014. noteikumu Nr.782 redakcijā)

13. Par kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu, atkārtota kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu un kvalifikācijas pārbaudījuma apliecības dublikāta izsniegšanu maksājama valsts nodeva šādā apmērā:

13.1. par kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu – 65,46 euro;

13.2. par atkārtota kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu – 53,30 euro;

13.3. par kvalifikācijas pārbaudījuma apliecības dublikāta izsniegšanu – 14,04 euro.

(MK 16.12.2014. noteikumu Nr.782 redakcijā)

14. Valsts nodevu maksā pirms kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas, atkārtota kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas un kvalifikācijas pārbaudījuma apliecības dublikāta izsniegšanas ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

(MK 16.12.2014. noteikumu Nr.782 redakcijā)

15. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

(MK 16.12.2014. noteikumu Nr.782 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
Pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.80
Apliecības paraugs

Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis
01.01.2015