Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4

Daugavpilī 2012.gada 12.janvārī (prot. Nr.1, 8.§)

Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Daugavpils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12.panta pirmās daļas 5.punktu

Izdarīt grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Daugavpils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 23.10.2008., Nr.165), aizstājot noteikumu 8.punktā vārdus "PAREX BANKA" ar vārdiem "CITADELE BANKA".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.KulakovaDaugavpils pilsētas domes 2012.gada 12.janvāra saistošo noteikumu Nr.4 "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Daugavpils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 5.punkts noteic, ka pašvaldības dome tiesīga Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par visu veidu dzīvnieku turēšanu.

Ar grozījumu tiek precizēts Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.37 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Daugavpils pilsētā" (turpmāk - Noteikumi) teksts.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumu Noteikumu 8.punktā tiek precizēts bankas nosaukums.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova

28.01.2012