Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.1

Daugavpilī 2012.gada 12.janvārī (prot. Nr.1, 2.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
 Izglītības likuma 46.panta piekto daļu, 47.panta trešo daļu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 12.04.2006., Nr.59, 17.03.2011., Nr.43) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 1.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"I. Vispārīgie jautājumi".

2. Svītrot noteikumu 4.punktā 4.2., 4.4. un 4.6.apakšpunktu.

3. Svītrot noteikumu 5.punktā 5.1., 5.2. un 5.4.apakšpunktu.

4. Svītrot noteikumu 15.punktā vārdus "Izglītības Valsts inspekcija un Daugavpils pilsētas Pašvaldības policija".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova 

Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 12.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas kārtību""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši Izglītības likuma 46.panta piektajai daļai citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, tiesīgas īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas pēc licences saņemšanas pašvaldībā; 47.panta trešajai daļai - interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas licences saņemšanas pašvaldībā.

Ar 22.12.2011. vēstuli Nr.17.18-le/19768 "Par normatīvo aktu prasību ievērošanu" Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sniedza norādījumus par saistošiem noteikumiem licenču izsniegšanas pieaugušo neformālās izglītības un interešu izglītības programmu jomā.

Ar grozījumiem tiks precizēts Daugavpils pilsētas domes 23.02.2006. saistošo noteikumu Nr.3 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas kārtību" (turpmāk - Noteikumi) teksts.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem tiks precizēti iesniedzamie dokumenti licences saņemšanai.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas notika ar Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisiju.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Ž.Kulakova

28.01.2012