Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.32

Rīgā 2012.gada 17.janvārī (prot. Nr.3 8.§)

Par valstij piekrītošo būvju Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 43.pantu un pārejas noteikumu 3.punktu atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai nodot bez atlīdzības Gulbenes novada pašvaldības īpašumā valstij piekrītošās septiņas būves (būvju kadastra apzīmējumi 5064 010 0098 001, 5064 010 0098 004, 5064 010 0098 005, 5064 010 0098 006, 5064 010 0098  007, 5064 010 0098 008 un 5064 010 0098 009) Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā.

2. Gulbenes novada pašvaldībai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu šā rīkojuma 1.punktā minētās valstij piekrītošās būves:

2.1. izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai - rūpēties par kultūras dzīves attīstību, sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, paplašināt pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, kā arī organizēt dažādus brīvdabas kultūras pasākumus;

2.2. bez atlīdzības nodot valstij, ja tās vairs netiek izmantotas šā rīkojuma 2.1.apakšpunktā minēto funkciju nodrošināšanai.

3. Ja īstenojas šā rīkojuma 2.2.apakšpunktā minētais nosacījums un Gulbenes novada pašvaldība, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 "Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi" 13.punktu, ir nostiprinājusi zemesgrāmatā īpašumtiesības uz zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5064 010 0098) (bez adreses), uz kuras atrodas šā rīkojuma 1.punktā minētās būves, Gulbenes novada pašvaldība vienlaikus ar šā rīkojuma 1.punktā minētajām būvēm bez atlīdzības nodod valstij arī zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5064 010 0098) (bez adreses).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministra vietā -
ekonomikas ministrs D.Pavļuts

17.01.2012