Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.56

Rīgā 2012.gada 17.janvārī (prot. Nr.3 10.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par maternitātes un slimības
apdrošināšanu" 24.pantu un 31.panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 223./224.nr.; 1999, 75./78., 348./350.nr.; 2001, 31.nr.; 2005, 99.nr.; 2007, 206.nr.; 2008, 198.nr.; 2009, 81., 204.nr.; 2010, 182.nr.; 2011, 5., 82.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanai visos šo noteikumu 7.punktā noteiktajos gadījumos aprēķina pēc formulas:

Vd = (A1 + A2 .. + A12) : D, kur

Vd - kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, kas nepārsniedz apmēru, kāds noteikts likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 31.panta ceturtajā daļā;

A1, A2 .. - algotā darbā aprēķinātā apdrošināšanas iemaksu algas summa likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 31.panta pirmajā daļā noteiktā 12 kalendāra mēnešu perioda attiecīgajā kalendāra mēnesī, izņemot piemaksas, prēmijas, pabalstus un cita veida atlīdzību, ko darba devējs saskaņā ar darba koplīgumā vai darba līgumā noteikto personai izmaksājis pārejošas darbnespējas laikā vai laikā, kad persona ir bijusi grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā, bērna kopšanas atvaļinājumā vai atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu;

D - likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 31.panta pirmajā daļā noteiktā perioda kalendāra dienu skaits, neieskaitot tajā pārejošas darbnespējas kalendāra dienas, par kurām izmaksāts slimības pabalsts, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienas, bērna tēvam piešķirtā atvaļinājuma, atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, un bērna kopšanas atvaļinājuma kalendāra dienas."

2. Izteikt 16.punkta formulu šādā redakcijā:

"Pm = Vd x Dg x 0,8, kur

Pm - maternitātes pabalsta apmērs;

Vd - kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

Dg - grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienu skaits."

3. Izteikt 16.1 punkta formulu šādā redakcijā:

"Pp = Vd x Dp x 0,8, kur

Pp - paternitātes pabalsta apmērs;

Vd - kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

Dp - bērna tēvam piešķirtā atvaļinājuma kalendāra dienu skaits."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministre I.Viņķele

20.01.2012