Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.55

Rīgā 2012.gada 17.janvārī (prot. Nr.3 9.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.866 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"
8.panta trešo daļu, 13.panta trešo daļu un 16.1 pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.866 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 167.nr.; 2009, 81., 170., 204.nr.; 2010, 93.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3. ieguvusi bezdarbnieka statusu (likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 5.panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktajā gadījumā) un kuras apdrošināšanas iemaksu algai, kas gūta likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 8.panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktajā 12 kalendāra mēnešu periodā, attiecīgajos kalendāra mēnešos ir atšķirīgi apmēri. Aprēķinam izmanto šādu formulu:

Vd = ( A1 + A2 +..+A10  × 12) : Dd, kur
10

Vd - kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

A1, A2 .. A10 - apdrošināšanas iemaksu algas summa, kas gūta likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 8.panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktā 12 kalendāra mēnešu perioda attiecīgajā mēnesī, neieskaitot minētajā periodā tos divus mēnešus, kuros personai bijusi viszemākā un visaugstākā apdrošināšanas iemaksu alga, sākot no 12 kalendāra mēnešu perioda sākuma, kā arī neieskaitot šā perioda apdrošināšanas iemaksu algas summā apdrošināšanas iemaksu algu, kas gūta bērna kopšanas atvaļinājuma laikā, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā vai laikā, kad persona ir bijusi atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu;

Dd - likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 8.panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktā perioda kalendāra dienu skaits, neieskaitot tajā kalendāra dienas, kurās persona saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" nav bijusi pakļauta apdrošināšanai bezdarba gadījumam, ir bijusi bērna kopšanas atvaļinājumā, grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā vai atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu;".

2. Papildināt noteikumus ar 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4. ieguvusi bezdarbnieka statusu un kurai vidējo apdrošināšanas iemaksu algu nosaka likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 8.panta astotajā daļā noteiktajā kārtībā. Aprēķinam izmanto šādu formulu:

Vd = (A1 + A2 + .. + A12) : Da, kur

Vd - kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

A1, A2 .. A12 - apdrošināšanas iemaksu algas summa, kas gūta likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 8.panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktā 12 kalendāra mēnešu perioda attiecīgajā mēnesī, neieskaitot tajā apdrošināšanas iemaksu algu, kas gūta bērna kopšanas atvaļinājuma laikā, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā vai laikā, kad persona ir bijusi atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu;

Da - likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 8.panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktā perioda kalendāra dienu skaits, neieskaitot tajā kalendāra dienas, kurās persona ir bijusi bērna kopšanas atvaļinājumā, grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā vai atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu."

3. Papildināt noteikumus ar 22.4 punktu šādā redakcijā:

"22.4 Šo noteikumu 2.3.apakšpunktu attiecībā uz bērna kopšanas atvaļinājuma, atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, vai grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma perioda neieskaitīšanu vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķinā un 2.4.apakšpunktu piemēro, ja persona ieguvusi bezdarbnieka statusu pēc 2012.gada 1.janvāra."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministre I.Viņķele

20.01.2012