Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 22.05.2012. - 31.12.2012. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 13. novembra noteikumus Nr. 771 "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2013.gadam".
Ministru kabineta noteikumi Nr.966

Rīgā 2011.gada 20.decembrī (prot. Nr.75 5.§)
Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2012.gadam
Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma 5.panta otrās daļas 3.punktu

1. Noteikumi apstiprina Valsts statistiskās informācijas programmu 2012.gadam (pielikums).

2. Visas institūcijas, kas ir atbildīgas par valsts statistiskās informācijas sagatavošanu, nodrošina statistikas lietotāju informēšanu par termiņiem un veidu, kādā ir iespējams iegūt konkrētu valsts statistiskās informācijas programmā paredzēto statistisko informāciju.

3. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 20.decembra noteikumiem Nr.966
Valsts statistiskās informācijas programma 2012. gadam

(Pielikums grozīts ar MK 15.05.2012. noteikumiem Nr.332)

Nr. p/k

Informācijas saturs

Atbildīgā institūcija

Datu publicēšanas periodiskums

Informācijas iegūšanas metode

Publicējamo kopsavilkumu detalizācija

1

2

3

4

5

6
 1. Nacionālo kontu sistēma    
 A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem 
1.1.Latvijas nacionālo kontu sistēma pēc EKS 95Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informācijukopā Latvijā, pa institucionālajiem sektoriem
1.2.Finanšu konti pēc EKS 95 metodoloģijas (darījumi, atlikumi pa finanšu instrumentiem)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Privatizācijas aģentūras, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informācijukopā Latvijā, pa institucionālajiem sektoriem
1.3.Ceturkšņa nefinanšu konti pa institucionālajiem sektoriemCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Zemkopības ministrijas Latvijas Bankas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informācijukopā Latvijā vispārējās valdības sektorā, pārējās pasaules sektorā
1.4.Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Valsts kases, Finanšu ministrijas un Centrālās statistikas pārvaldes informācijukopā Latvijā
1.5.Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: ieņēmumi un izdevumi (galīgie dati)Centrālā statistikas pārvalde2 reizes gadāaprēķini, izmantojot Valsts kases, Finanšu ministrijas un Centrālās statistikas pārvaldes informācijukopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektoriem (martā), pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem (septembrī)
1.6.Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: nodokļu ieņēmumiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Valsts kases, un Finanšu ministrijas informācijukopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem
1.7.Vispārējās valdības sektora nefinanšu konti: izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (COFOG)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Valsts kases, Finanšu ministrijas un Centrālās statistikas pārvaldes informācijukopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem
1.8.Vispārējās valdības sektora ceturkšņa finanšu kontiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Valsts kases, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Centrālās statistikas pārvaldes informācijukopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem
1.9.Vispārējās valdības sektora ceturkšņa parādsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Valsts kases, un Centrālās statistikas pārvaldes informācijukopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem
1.10.Valsts budžeta deficīta un parāda aprīļa notifikācijaCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Finanšu ministrijas, Valsts kases, Ekonomikas ministrijas un Centrālās statistikas pārvaldes informācijukopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektoriem, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem
Valsts budžeta deficīta un parāda oktobra notifikācija
1.11.Valdības sektora finanšu statistikaLatvijas Banka2 reizes gadāaprēķini, izmantojot Valsts kases, Finanšu ministrijas un Centrālās statistikas pārvaldes informācijukopā Latvijā vispārējās valdības sektorā
1.12.Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās un salīdzināmajās cenāsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informācijukopā Latvijā, pēc NACE 2.red. burtu grupām A*14 griezumā (F, G, I, H, J, K, L, M + N +S, O, P, Q, R)
1.13.Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta faktiskajās cenāsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informācijukopā Latvijā, pēc NACE 2.red. A*64 griezumā (saskaņā ar Komisijas 2010. gada 10. augusta Regulu (ES) Nr. 715/2010, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz pielāgojumiem nacionālajos kontos pēc tam, kad pārskatīta NACE 2. red. saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija un preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm (CPA)
1.14.Iekšzemes kopprodukta komponentes no ražošanas aspekta salīdzināmajās cenāsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informācijukopā Latvijā, pēc NACE 2. red. A*21 griezumā (saskaņā ar Komisijas 2010. gada 10. augusta Regulu (ES) Nr. 715/2010, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz pielāgojumiem nacionālajos kontos pēc tam, kad pārskatīta NACE 2. red. saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija un preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm (CPA)
1.15.Iekšzemes kopprodukta komponentes no izlietojuma aspekta faktiskajās cenās un salīdzināmajās cenāsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis, gadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informācijukopā Latvijā, pa svarīgākajiem izlietojuma veidiem
1.16.Iekšzemes kopprodukta komponentes no ienākumu aspekta faktiskajās cenāsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis, gadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informācijukopā Latvijā, pa svarīgākajiem ienākumu veidiem
1.17.Nacionālā kopienākuma aprēķins faktiskajās cenāsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis, gadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas un Latvijas Bankas informācijukopā Latvijā
1.18.Eiropas Kopienas pašu resursu sistēmas rādītāju aprēķins (vidējā svērtā PVN likme; kompensācijas vienotās PVN likmes piemērošanai lauksaimnieku saražotajai produkcijai)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemkopības ministrijas, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informācijukopā Latvijā
1.19.Komersantu finanšu rādītāji (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību bilances aktīva un pasīva sastāvdaļas)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums, Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts ieņēmumu dienesta informācijakopā Latvijā, pa institucionāliem sektoriem, pēc pamatdarbības NACE 2. red. un NACE 1.1 red. 2 zīmju līmenī (NACE 2. red K sadaļas un NACE 1.1 red J sadaļas – 4 zīmju līmenī)
ceturksnisekonomiski aktīvo sabiedrību izlases apsekojums
1.20.Komersantu finanšu rādītāji (nefinanšu komersantu, citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību peļņas vai zaudējumu aprēķina sastāvdaļas)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums, Valsts ieņēmumu dienesta informācijakopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2.red un NACE 1.1 red. 2 zīmju līmenī (NACE 2.red. K sadaļas un NACE 1.1 red. J sadaļas – 4 zīmju līmenī)
ceturksnisekonomiski aktīvo sabiedrību izlases apsekojums
1.21.Līzinga un faktoringa portfelis, termiņstruktūra, līzinga portfeļa kopsummas sadalījums pēc līzinga ņēmēju piederības institucionālajam sektoram un ekonomiskās darbības veidaCentrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. 4 zīmju līmenī
1.22.Lauksaimniecības ekonomiskie kontiLatvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtsgadsaprēķinikopā Latvijā
1.23.Reģionu pievienotā vērtība 2010. gadā, faktiskajās cenāsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts kases datuspa 6 statistiskajiem reģioniem pēc pamatdarbības NACE 2.red. burtu grupām A*10 griezumā.
1.24.Ekonomikas un monetārās savienības ceturkšņa finanšu konti pēc EKS 95 metodoloģijas (darījumi un atlikumi pa finanšu instrumentiem)Latvijas Bankaceturksnisaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas Bankas informācijukopā Latvijā, pa institucionālajiem sektoriem
1.25.Valsts parāds – Eurostat pieprasījums (Eurostat iekšējai lietošanai)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Valsts kases, Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datuskopā Latvijā, pa vispārējās valdības sektora apakšsektoriem
1.26.Pensiju saistību aprēķiniCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Labklājības ministrijas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datuskopā Latvijā, pa pensiju shēmām
 Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo saskņā ar šādiem Eiropas Savienības tiesību aktiem:
Padomes 1996. gada 25. jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā;
Padomes 1998. gada 16. februāra Regula (EK) Nr. 448/98, ar ko papildina un groza Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz netieši novērtēto finanšu starpniecības pakalpojumu (FISIM) iedalīšanu Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmā (EKS);
Komisijas 2002. gada 23. oktobra Regula (EK) Nr. 1889/2002 par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 448/98, ar ko papildina un groza Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz netieši novērtēto finanšu starpniecības pakalpojumu (FISIM) iedalīšanu Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmā (EKS);
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK), Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām;
Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 13.novembra Regula (EK) Nr. 1392/2007, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz nacionālo kontu datu nosūtīšanu;
Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 6.jūlija Regula (EK) Nr. 1161/2005 par ceturkšņa nefinanšu kontu apkopošanu pa institucionāliem sektoriem;
Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 10.jūnija Regula (EK) Nr. 1221/2002 par valsts ceturkšņa nefinanšu pārskatiem;
Komisijas 2000. gada 3. februāra Regula (EK) Nr. 264/2000 par Padomes Regulas (EK) Nr. 2223/96 īstenošanu attiecībā uz valsts finanšu īstermiņa statistiku.
Komisijas 2000. gada 10. jūlija Regula (EK) Nr. 1500/2000 par Padomes Regulas (EK) Nr. 2223/96 īstenošanu attiecībā uz valsts izdevumiem un ieņēmumiem;
Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 7. novembra Regula (EK) Nr. 2516/2000, ar ko izdara izmaiņas Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmas Kopienā (ESA 95) kopējos principos attiecībā uz nodokļiem un sociālajām iemaksām un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96;
Komisijas 2001. gada 22. maija Regula (EK) Nr. 995/2001, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2516/2000, ar ko izdara izmaiņas Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmas Kopienā (ESA 95) kopējos principos attiecībā uz nodokļiem un sociālajām iemaksām;
Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula (EK) Nr. 501/2004 par valsts pārvaldes ceturkšņa finanšu pārskatiem.
Eiropas Padomes 2004. gada 28. jūnija Regula Nr. 1222/2004 par to, kā apkopot un sūtīt datus, kas attiecas uz valsts parādu ceturksnī.
Padomes 2009. gada 25. maija Regula (EK) Nr. 479/2009 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru;
Padomes 2010. gada 26. jūlija Regula (ES) Nr. 679/2010, ar ko Regulu (EK) Nr. 479/2009 groza attiecībā uz statistikas datu kvalitāti pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras kontekstā.
Eiropas Centrālās bankas 2009.gada 31. jūlija Pamatnostādne par valdības finanšu statistiku (pārstrādātā redakcija) (ECB/2009/20).
Komisijas 2005. gada 26. janvāra Regula (EK, Euratom)Nr. 116/2005 par PVN atmaksu personām, kas nav nodokļu maksātājas, un nodokļa maksātājiem par to darbībām, kas atbrīvotas no nodokļa, lai piemērotu Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās;
Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 16. jūnija Regula (EK) Nr. 1267/2003, ar ko Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 groza attiecībā uz nacionālo kontu galveno rādītāju nosūtīšanas termiņu, atkāpēm saistībā ar nacionālo kontu galveno rādītāju nosūtīšanu un nodarbinātības datu nosūtīšanu nostrādāto stundu izteiksmē.
Padomes 2003. gada 15. jūlija Regula (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās (NKI regula);
Komisijas 2005. gada 26. janvāra Regula (EK, Euratom)Nr. 116/2005 par PVN atmaksu personām, kas nav nodokļu maksātājas, un nodokļa maksātājiem par to darbībām, kas atbrīvotas no nodokļa, lai piemērotu Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās;
Komisijas 2005. gada 24. janvāra Regula (EK) Nr. 109/2005 par dalībvalstu ekonomiskās teritorijas definīciju, lai piemērotu Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1287/2003 par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās;
Padomes 1989. gada 29. maija Regula (EEK, Euratom) 1553/89 par galīgajiem vienotajiem pasākumiem, lai iekasētu pašu resursus, ko veido pievienotās vērtības nodokļi;
Padomes 2000. gada 22. maija Regula (EK, Euratom) nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 94/728/EK, Euratom par Kopienu pašu resursu sistēmu;
Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. februāra Regula (EK) Nr. 359/2002, ar ko Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 groza attiecībā uz EKS 95 lietošanu, lai noteiktu dalībvalstu iemaksas pašu resursos no PVN.
Padomes 1998.gada 16.februāra Regula (EK) Nr. 448/98 ar ko papildina un groza Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz netieši novērtēto finanšu starpniecības pakalpojumu (FISIM) iedalīšanu Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmā;
Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 5.decembra Regula Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā;
Komisijas 2006.gada 20.jūnija Regula (EK) Nr. 909/2006, ar ko groza I un II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā;
Komisijas 2005. gada 24. februāra Regula (EK) Nr. 306/2005, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā. Dokuments attiecas uz EEZ;
Komisijas 2008. gada 7. marta Regula (EK) Nr. 212/2008, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā. (Dokuments attiecas uz EEZ);
Eiropas Centrālās bankas 2005. gada 17. novembra Pamatnostādne, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2002/7 par Eiropas Centrālās bankas statistikas ziņošanas prasībām ceturkšņa finanšu kontu jomā (ECB/2005/13) (2006/43/EK).
 
 B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām 
1.27.Ēnu ekonomikas apjomi (statistiskajos pārskatos neuztverto apjomu aprēķināšana ar statistiskām metodēm)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datuskopā Latvijā, % no pievienotās vērtības
1.28.Reģionālais iekšzemes kopprodukts 2010.gadā, faktiskajās cenāsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes apsekojumu datus, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts kases datuspa 6 statistiskajiem reģioniem
1.29.Sabiedrību rentabilitāte, aktivitāte, likviditāte un citi finanšu analīzes rādītājiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta informācijukopā Latvijā, pēc pamatdarbības NACE 2.red. burtu līmenī
 2. Maksājumu bilance    
 A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem 
2.1.Maksājumu bilance (pamatrādītāji)Latvijas Bankamēnesisizlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā, pa valstu grupām
2.2.Maksājumu bilanceLatvijas Bankaceturksnisizlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā, pa valstīm
2.3.Starptautisko investīciju bilanceLatvijas Bankaceturksnis, gadsizlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā, pa valstu grupām
2.4.Starptautisko rezervju un ārvalstu valūtu likviditātes pārskats (matrica)Latvijas Bankamēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
2.5.Pakalpojumu bilanceLatvijas Bankagadsizlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā, pa valstīm
2.6.Tiešo investīciju Latvijā un ārvalstīs plūsmasLatvijas Bankagadsizlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā, pa ekonomiskās darbības veidiem NACE 1.1 red. 2 zīmju līmenī, pa valstīm
2.7.Uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā un ārvalstīsLatvijas Bankagadsizlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā, pa ekonomiskās darbības veidiem NACE 1.1 red. 2 zīmju līmenī, pa valstīm
2.8.Eiro indikatoriLatvijas Bankaceturksnisizlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā, pa valstu grupām
2.9.Maksājumu bilance (saskaņā ar paplašināto klasifikāciju)Latvijas Bankaceturksnisizlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā
2.10.Latvijas ārējais parādsLatvijas Bankamēnesis, ceturksnisizlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā; pa sektoriem; pa termiņiem; pa valūtām
2.11.Ilgtermiņa ārējais parādsLatvijas Bankagads ceturksnisizlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā; pa sektoriem; pa aizdevēju veidiem
 Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo saskņā ar šādiem Eiropas Savienības tiesību aktiem:
Eiropas Centrālās bankas 2007. gada 31.maija pamatnostādne, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2004/15 par Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances jomā, kā arī starptautisko rezervju matricu (ECB/2007/3).
Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 12.janvāra Regula (EK) Nr. 184/2005 par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem;
Komisijas 2006.gada 18.aprīļa regula (EK) Nr. 602/2006, ar ko, atjauninot datu prasības, pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 184/2005;
Eiropas Centrālās bankas 2004.gada 16.jūlija pamatnostādne par Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances jomā, kā arī starptautisko rezervju matricu (ECB/2004/15).
 3. Valsts budžeta izpilde un finanšu sektora darbība    
 A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem 
3.1.MFI dati Eiropas Centrālās bankas MFI saraksta uzturēšanaiLatvijas Bankavisu gadupilns apsekojumspa institucionālām vienībām
3.2.MFI kopsavilkuma bilance (mēneša bilances pārskats, prasības un saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku, kredīti ne-MFI un ne-MFI noguldījumi, peļņas un zaudējumu aprēķins, aktīvi pārvaldīšanā, MFI mēneša bilances pārskata pozīcijas valstu un valūtu dalījumā)Latvijas Bankamēnesispilns apsekojums ar dažādu periodiskumu atkarībā no MFI veidakopā Latvijā
3.3.MFI kopsavilkuma bilance (kredīti dalījumā pēc atlikušā termiņa un procentu likmes pārskatīšanas perioda, pārskats par pamatkapitāla sadalījumu )Latvijas Bankaceturksnispilns apsekojums ar dažādu periodiskumu atkarībā no MFI veidakopā Latvijā
3.4.MFI kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju pārskatsLatvijas Bankamēnesisizlases apsekojumskopā Latvijā
3.5.MFI jauno darījumu procentu likmju pārskatsLatvijas Bankamēnesispilns apsekojums (bankas un ārvalstu banku filiāles); izlases apsekojums (krājaizdevu sabiedrības)kopā Latvijā
3.6.MFI darījumu atlikumu procentu likmju pārskatsLatvijas Bankamēnesispilns apsekojums (bankas un ārvalstu banku filiāles); izlases apsekojums (krājaizdevu sabiedrības)kopā Latvijā
3.7.MFI pārskats par elektronisko nauduLatvijas Bankapusgadspilns apsekojumskopā Latvijā
3.8.Ieguldījumu fondu un ieguldījumu brokeru sabiedrību statistikas sagatavošanaLatvijas Bankaceturksnispilns apsekojums, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datiemkopā Latvijā
3.9.Valsts atbalsts nozarēm un komercsabiedrībām (SI)Finanšu ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
3.10.Kredītiestāžu maksājumu statistikaLatvijas Bankapusgadspilns apsekojumskopā Latvijā
3.11.Strukturālie finanšu rādītājiLatvijas Bankagadspilns apsekojums, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Centrālās statistikas pārvaldes datiemkopā Latvijā
3.12.Publisko un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu rādītāji (Dati tiek izmantoti Eurostat indikatoru izveidei)Iepirkumu uzraudzības birojs,
Finanšu ministrija
gadspilns apsekojumskopā Latvijā
3.13.Ilgtermiņa procentu likmes konverģences novērtēšanaiLatvijas Bankamēnesisaprēķini, pamatojoties uz NASDAQ OMX Riga informācijukopā Latvijā
 Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo saskņā ar šādiem Eiropas Savienības tiesību aktiem:
Eiropas Centrālās bankas 2008.gada 19.decembra Regula (EK) Nr. 25/2009 par monetāro finanšu iestāžu nozares bilanci (pārstrādāta redakcija) (ECB/2008/32).
Eiropas Centrālās bankas Regula (EK) Nr. 958/2007 (2007. gada 27. jūlijs) par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2007/8);
Eiropas Centrālās bankas 2007. gada 1. augusta Pamatnostādne Nr. ECB/2007/9 (2007/830/EK) par monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku (pārstrādāta);
Eiropas Centrālās bankas 2009.gada 31.marta Regula (EK) Nr. 290/2009 ar ko groza Regulu (EK) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumiem un aizdevumiem (ECB/2009/7).
Padomes 1999.gada 22.marta Regula (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma (93.pants);
Komisijas 2004.gada 21.aprīļa Regula (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 659/1999, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma (93.pants).
 B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām 
3.14.Ieguldījumu brokeru sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, kapitāla pietiekamība u.c.)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojums (kapitāla pietiekamība attiecas uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām saskaņā ar likumu jāpilda kapitāla pietiekamības prasības)kopā Latvijā
3.15.Ieguldījumu brokeru sabiedrību konsolidētie finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijapusgadspilns apsekojumskopā Latvijā
3.16.Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, pārvaldījumā esošie līdzekļi u.c.)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
3.17.Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību konsolidētie finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijapusgadspilns apsekojumskopā Latvijā
3.18.Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu finanšu rādītāji (aktīvi un saistības, ienākumi un izdevumi, neto aktīvu kustība, ieguldījumu portfelis)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
3.19.Banku finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, kredītportfeļa struktūra un kvalitāte, kapitāla pietiekamība, likviditāte u.c.)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
3.20.Banku konsolidētie finanšu un darbības rādītājiFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
3.21.Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, maksātspējas rādītājs, pašu līdzekļi, tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošana pa valūtām, tehnisko rezervju segums ar aktīviem, tehnisko rezervju seguma ieguldījumu struktūra un izvietojums u.c.)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
3.22.Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, maksātspējas rādītājs, pašu līdzekļi, tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošana pa valūtām, tehnisko rezervju segums ar aktīviem, tehnisko rezervju seguma ieguldījumu struktūra un izvietojums u.c.)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
3.23.Pārapdrošināšanas sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, parakstītās pārapdrošināšanas prēmijas un izmaksātās pārapdrošināšanas atlīdzības, maksātspējas rādītājs, pašu līdzekļi, tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošana pa valūtām, tehnisko rezervju seguma ieguldījumu struktūra un izvietojums u.c.)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
3.24.Apdrošināšanas grupas darbības rādītāji (koriģētā maksātspējas norma, koriģētie pašu līdzekļi, grupas savstarpējie darījumi)Finanšu un kapitāla tirgus komisijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
3.25.Finanšu konglomerātu darbības rādītāji (kapitāla pietiekamība, riska koncentrācija, grupas savstarpējie darījumi)Finanšu un kapitāla tirgus komisijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
3.26.Valsts konsolidētā kopbudžeta izpildeValsts kase, Finanšu ministrijamēnesis, gadspilns apsekojumskopā Latvijā
3.27.Valsts konsolidētā budžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijāmValsts kase, Finanšu ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
3.28.Valsts pamatbudžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijāmValsts kase, Finanšu ministrijamēnesis, gadspilns apsekojumskopā Latvijā
3.29.Valsts speciālā budžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijāmValsts kase, Finanšu ministrijamēnesis, gadspilns apsekojumskopā Latvijā
3.30.Pašvaldību konsolidētā budžeta izpildeValsts kase, Finanšu ministrijamēnesis, gadspilns apsekojumskopā Latvijā
3.31.Valsts parādsValsts kase, Finanšu ministrijamēnesis, gadspilns apsekojumskopā Latvijā
3.32.Pašvaldību pamatbudžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijāmValsts kasemēnesis, gadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
3.33.Pašvaldību speciālā budžeta izpilde atbilstoši izdevumu ekonomiskajām un valdības funkciju kategorijāmValsts kasemēnesis, gadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
3.34.Valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (to skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmās) un pārējām ilgtermiņa saistībāmValsts kase, Finanšu ministrijamēnesis, gadspilns apsekojumsatbilstoši ikgadējā likumā par valsts budžetu saimnieciskajam gadam noteiktajam, tai skaitā ES līdzekļi
3.35.Ārvalstu valūtas pirkšana un pārdošanaLatvijas Bankamēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
3.36.Ārvalstu valūtu tīrā atklātā pozīcijaLatvijas Bankanedēļaizlases apsekojumskopā Latvijā
3.37.Kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību izsniegto kredītu kopsavilkums dalījumā pēc kredīta veidaLatvijas Bankaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
3.38.Lata efektīvie kursiLatvijas Bankamēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
3.39.Naudas tirgus darījumu pārskatsLatvijas Bankamēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
3.40.Banku obligāto rezervju prasībasLatvijas Bankamēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
3.41.NASDAQ OMX Riga pamatrādītāji (tirgus kapitalizācija, sesiju skaits, biržas sarakstos iekļauto akciju laidienu skaits, kopējais apgrozījums, NASDA OMX Rīga indekss (perioda beigās))NASDAQ OMX Rigaceturksnis, gadspilns apsekojumskopā Latvijā
3.42.Krājaizdevu sabiedrību finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, kapitāla pietiekamība, aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšana u.c.)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
3.43.Privāto pensiju fondu un privāto pensiju plānu finanšu rādītāji (pensiju fondu bilance, pensiju fondu peļņas vai zaudējumu aprēķins, pensiju plānu neto aktīvu pārskats, pensiju plānu neto aktīvu kustības pārskats, ieguldījumu portfelis)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
3.44.Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana (aktīvu un saistību pārskats, aktīvu un saistību saskaņošana pa valūtām, ienākumu un izdevumu pārskats, neto aktīvu kustības pārskats, ieguldījumu portfelis)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
3.45.Elektronisko naudas iestāžu (ENI) (licencēto) finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas/zaudējumu aprēķins, pašu kapitāls, likvīdo ieguldījumu pārskats)Finanšu un kapitāla tirgus komisijapusgadspilns apsekojumskopā Latvijā
3.46.Maksājumu iestāžu (licencēto) finanšu un darbības rādītāji (bilance, peļņas/zaudējumu aprēķins, pašu kapitāls, likvīdo ieguldījumu pārskats)Finanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
3.47.Noguldījumu garantiju fonda bilanceFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
3.48.Apdrošināto aizsardzības fonda bilanceFinanšu un kapitāla tirgus komisijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
3.49.Informācija par sertifikātu piešķiršanu un izmantošanuEkonomikas ministrijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
3.50.Azartspēļu un izložu organizēšanai izsniegtās atļaujasIzložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
3.51.Azartspēļu un izložu rādītājiIzložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
3.52.Preču un pakalpojumu loteriju statistiskie rādītājiIzložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
 4. Ārējā tirdzniecība    
 A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem 
4.1.Preču eksports un imports – tirdzniecība ar trešajām valstīm (preces KN kods, vērtība, neto masa/daudzums papildmērvienībā, partnervalsts)Centrālā statistikas pārvaldemēnesisaprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā, pa valstīm, pēc KN kodiem
4.2.Preču ievedums un izvedums – tirdzniecība ar ES dalībvalstīm (preces KN kods, vērtība, neto masa/daudzums papildmērvienībā, partnervalsts)Centrālā statistikas pārvaldemēnesisizlases apsekojums pēc noteikta parametra un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā, pa valstīm, pēc KN kodiem
 Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo saskņā ar šādiem Eiropas Savienības tiesību aktiem:
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6.maija Regula (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm un par Padomes Regulas (EK) Nr. 1172/95 atcelšanu;
Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Regula (EK) Nr. 638/2004 par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā un par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3330/91 atcelšanu.
 B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām
4.3.Preču eksports un imports – tirdzniecība ar trešajām valstīm un tirdzniecība ar ES dalībvalstīm kopā (preces KN kods, vērtība, neto masa/daudzums papildmērvienībā, partnervalsts)Centrālā statistikas pārvaldemēnesisaprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par tirdzniecību ar trešajām valstīm; izlases apsekojums pēc noteikta parametra un aprēķini, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datus par tirdzniecību ar ES dalībvalstīmkopā Latvijā, pa valstīm, pēc KN kodiem
ceturksniskopā Latvijā, vērtības izteiksmē pēc Ārējās tirdzniecības statistiskās klasifikācijas pa plašām ekonomiskām kategorijām
ceturksniskopā Latvijā, vērtības izteiksmē pēc NACE 2. red burtu līmenī; divzīmju grupu līmenī
gadskopā Latvijā, vērtības izteiksmē pēc NACE 2. red. 2 zīmju līmenī un KN sadaļām
4.4.Preču eksports un imports – tirdzniecība ar trešajām valstīm un tirdzniecība ar ES dalībvalstīm kopāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot VID datus par tirdzniecību ar trešajām valstīm; izlases apsekojums pēc noteikta parametra un aprēķini, izmantojot VID datus par tirdzniecību ar ES dalībvalstīmkopā Latvijā, vērtības izteiksmē pēc Ārējās tirdzniecības statistiskās klasifikācijas pa plašām ekonomiskām kategorijām
4,5Preču eksports un imports – tirdzniecība ar trešajām valstīm un tirdzniecība ar ES dalībvalstīm kopāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot VID datus par tirdzniecību ar trešajām valstīm; izlases apsekojums pēc noteikta parametra un aprēķini, izmantojot VID datus par tirdzniecību ar ES dalībvalstīmkopā Latvijā, vērtības izteiksmē pēc NACE 2. red burtu līmenī; divzīmju grupu līmenī
4.6.Preču eksports un imports – tirdzniecība ar trešajām valstīm un tirdzniecība ar ES dalībvalstīm kopāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot VID datus par tirdzniecību ar trešajām valstīm; izlases apsekojums pēc noteikta parametra un aprēķini, izmantojot VID datus par tirdzniecību ar ES dalībvalstīmkopā Latvijā, vērtības izteiksmē pēc NACE 2. red. 2 zīmju līmenī un KN sadaļām
 5. Cenu statistika    
 A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem 
5.1.Saskaņotais patēriņa cenu indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesisizlases apsekojumskopā Latvijā, pa galvenajiem preču un pakalpojumu veidiem
5.2.Rūpniecības produkcijas ražotāju cenu indekss (tai skaitā iekšzemes tirgū realizētajai produkcijai un eksportētajai produkcijai)Centrālā statistikas pārvaldemēnesisizlases apsekojumskopā Latvijā; pa NACE 2. red. B, C, D, E sadaļām 2 zīmju līmenī; pa ražošanas pamatgrupējumiem
5.3.Dzīvojamo māju būvniecības izmaksu indekssCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisizlases apsekojumskopā Latvijā; pa 2 resursu veidiem (būvmateriāli un darbaspēka izmaksas)
5.4.Biznesa pakalpojumu cenu indekssCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisizlases apsekojumspa atsevišķiem pakalpojumu veidiem
5.5.Informācija pirktspējas paritāšu aprēķiniemCentrālā statistikas pārvaldevisu gadu saskaņā ar apsekojuma grafikuizlases apsekojumi, aprēķinipatēriņa preču cenas un cenu indeksi, veselības, izglītības un mājokļu raksturojums, investīciju preču cenas, standarta būvprojektu tāmes, darba samaksa, nacionālā kopprodukta izlietojums
5.6.Atsevišķu lauksaimniecības produktu ražotāju un iepirkuma cenasLatvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtsnedēļalauksaimniecības produktu ražotāju, pārstrādātāju un tirgotāju izlases veida apsekojumskopā Latvijā, pa produktu veidiem
5.7.Lauksaimniecības dzīvnieku vidējās iepirkuma cenas un to indeksiCentrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojums, aprēķinikopā Latvijā
5.8.Piena vidējās iepirkuma cenas un to indeksiCentrālā statistikas pārvaldesmēnesisaprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Piena kvotu reģistra informācijukopā Latvijā
5,9Graudu vidējās iepirkuma cenas un to indeksiCentrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojums, aprēķinikopā Latvijā
5.10.Linu vidējās iepirkuma cenas un to indeksiCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums, aprēķinikopā Latvijā
5.11.Ražotāju cenas un indeksi lauksaimniecībāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis, gadsaprēķinikopā Latvijā
5.12.Lauksaimniecības ražošanas līdzekļu cenas un to indeksiLatvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtsceturksnisaprēķinikopā Latvijā
5.13.Patēriņa cenu indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesisizlases apsekojumskopā Latvijā
5.14.Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss – Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesisizlases apsekojumskopā Latvijā, pa galvenajiem preču un pakalpojumu veidiem
5.15.Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss (izmēģinājuma aprēķini, dati netiks publicēti)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisValsts Zemes dienesta Nekustamā īpašuma tirgus informācijas sistēmas dati un izlases apsekojumskopā Latvijā
5.16.Mājokļu cenu indekssCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisValsts Zemes dienesta Nekustamā īpašuma tirgus informācijas sistēmas datikopā Latvijā jaunie un lietotie mājokļi
 Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo saskņā ar šādiem Eiropas Savienības tiesību aktiem:
Padomes 1995. gada 23. oktobra Regula (EK) Nr. 2494/95 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem;
Padomes 1998.gada 19.maija Regula (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;
Komisijas 2006.gada 28.septembra Regula (EK) Nr. 1503/2006 ar ko īsteno un labo Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku attiecībā uz mainīgo lielumu definīcijām, mainīgo lielumu sarakstu un datu apkopošanas biežumu;
Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 6.jūlija Regula (EK) Nr. 1158/2005, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku (D - pielikums);
Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 11.decembra Regula (EK) Nr. 1445/2007 ar ko paredz kopējus noteikumus, lai sniegtu pamatinformāciju par pirktspējas paritātēm un lai tās aprēķinātu un izplatītu;
Komisijas 2005. gada 9. decembra Regula (EK) Nr. 2014/2005 par atļaujām, kas saistītas ar režīmu, Kopienā ievedot banānus, kurus laiž brīvā apgrozībā, piemērojot kopējā muitas tarifa nodokļu likmi (2.pants);
Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 5.decembra Regula (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā;
Komisijas 2006.gada 20.jūnija Regula (EK) Nr. 909/2006, ar ko groza I un II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā;
Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 5. decembra Regula (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā; Komisijas 2005. gada 24. februāra Regula (EK) Nr. 306/2005, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā;
Komisijas 2008.gada 7.marta Regula (EK) Nr. 212/2008, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā.
Padomes 1996. gada 25. jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā.
 B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām 
5.17.Patēriņa cenu indeksa aprēķinsCentrālā statistikas pārvaldemēnesisizlases apsekojumskopā Latvijā, pa galvenajiem preču un pakalpojumu veidiem
5.18.Rūpniecības produkcijas ražotāju cenu indekss (tai skaitā iekšzemes tirgū realizētajai produkcijai un eksportētajai produkcijai)Centrālā statistikas pārvaldemēnesisizlases apsekojumskopā Latvijā; pa NACE 2. red. B, C, D, E sadaļu 2 zīmju līmenī, 3 zīmju līmenī un 4 zīmju līmenī; pa ražošanas pamatgrupējumiem
5.19.Eksporta vienības vērtības indekssCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķini, izmantojot ārējās tirdzniecības statistikas datu bāzes, atsevišķām preču grupām – ražotāju cenu indeksus eksportētajai produkcijaikopā Latvijā, pa KN sadaļām; pa CPA iedaļām
5.20.Importa vienības vērtības indekssCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisizlases apsekojums, aprēķini, izmantojot ārējās tirdzniecības statistikas datu bāzeskopā Latvijā; pa KN sadaļām; pa CPA iedaļām
5.21.Būvniecības izmaksu indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesisizlases apsekojumskopā Latvijā; pa unificētiem būvniecības modeļiem; pa resursu veidiem
5.22.Informācija par administratīvi regulējamo cenu indeksiemCentrālā statistikas pārvaldemēnesisaprēķinikopā Latvijā, pa preču un pakalpojumu veidiem
 6. Demogrāfiskā statistika un tautas skaitīšana    
 A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem 
6.1.Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji pēc dažādām demogrāfiskajām pazīmēmCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijukopā Latvijā pēc dzimuma, vecuma un dzimšanas valsts; pēc dzimuma, vecuma un valstiskās piederības; pēc dzimuma, vecuma un iepriekšējās vai nākamās parastās dzīvesvietas valsts
6.2.Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc valstiskās piederībasCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijukopā Latvijā pēc dzimuma un vecuma
6.3.Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimšanas valstsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijukopā Latvijā pēc dzimuma un pa vecuma grupām
6.4.Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc vecuma un dzimumaCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijukopā Latvijā
6.5.Dzīvi dzimušo skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums, pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistriemkopā Latvijā pa mēnešiem; pēc dzimuma, mātes vecuma un dzimšanas gada; pēc mātes vecuma, dzimšanas gada un valstiskās piederības
6.6.Mirušo skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums, pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistriemkopā Latvijā pa mēnešiem; pēc dzimuma, vecuma un dzimšanas gada; pēc vecuma, dzimuma, dzimšanas gada un valstiskās piederības
6.7.Dati par Latvijas Republikas pilsonības piešķiršanu un zaudēšanu, par patvēruma meklētājiem un bēgļiemPilsonības un migrācijas lietu pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā pēc attiecīgo personu iepriekšējās pilsonības, dzimuma un vecuma grupām
6.8.Statistika par starptautisko aizsardzībuIekšlietu ministrijamēnesis, ceturksnis, gadspilns apsekojumskopā Latvijā pēc pilsonības
6.9.Statistika par nelegālas iebraukšanas un uzturēšanās kontroliIekšlietu ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pēc attiecīgo personu vecuma un dzimuma, un pēc valstiskās piederības
6.10.Statistika par uzturēšanās atļaujām un trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanos un par atgriešanos mītnes zemēIekšlietu ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā pēc attiecīgo personu pilsonības
6.11.Informatīvais ziņojums Ministru kabinetam „Par 2011.gada tautas skaitīšanas gaitu un galvenajiem rezultātiem”Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
6.12.2011.gada tautas skaitīšanas provizoriskie rezultātiCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
6.13.Pastāvīgo iedzīvotāju nāves cēloņiSlimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā pēc dzimuma un pa vecumu grupām
 Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo saskņā ar šādiem Eiropas Savienības tiesību aktiem:
Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību, kā arī lai atceltu Padomes Regulu (EEK) Nr. 311/76 attiecībā uz statistikas vākšanu par ārvalstu darba ņēmējiem;
Komisijas 2010. gada 23. aprīļa Regula (ES) Nr. 351/2010, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību saistībā ar dzimšanas valsts grupu, iepriekšējās parastās dzīvesvietas valsts grupu, nākamās parastās dzīvesvietas valsts grupu un pilsonības grupu kategoriju definīcijām (pielikums);
Komisijas 2010.gada 16.jūnija Regula Nr. 519/210, ar ko pieņem tādu statistikas datu un metadatu programmu iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanai, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 763/2008;
Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1338/2008 attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā (III pielikums – Nāves cēloņi).
 B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām 
6.14.Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas rādītāji pēc dažādām demogrāfiskajām pazīmēmCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijukopā Latvijā pēc ģimenes stāvokļa; kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām pēc tautības; iekšējā migrācija starp teritorijām; kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pa plūsmām; pēc dzimuma
6.15.Pastāvīgo iedzīvotāju skaits gada sākumā un vidēji gadāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju un civilstāvokļu aktu reģistruskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām un pa novados ietilpstošajām pilsētām pēc dzimuma
6.16.Pastāvīgo iedzīvotāju skaits perioda sākumāCentrālā statistikas pārvaldemēnesisaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju un civilstāvokļu aktu reģistruskopā Latvijā
  ceturksnisaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju un civilstāvokļu aktu reģistruskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām
6.17.Dzīvi dzimušo skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums, pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistriemkopā Latvijā pēc mātes un tēva vecuma; pēc mātes vecuma un dzimšanas secības; pēc laulības ilguma; pēc mātes un tēva tautības; pēc mātes un tēva valstiskās piederības; statistiskajos reģionos un republikas pilsētās pēc mātes vecuma; pēc mātes tautības kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām pēc dzimuma; pēc dzimšanas secības; pēc vecāku laulības statusa
6.18.Mirušo skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums, pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistriemkopā Latvijā pēc mātes un tēva vecuma; pēc mātes vecuma un dzimšanas secības; pēc laulības ilguma; pēc mātes un tēva tautības; pēc mātes un tēva valstiskās piederības; statistiskajos reģionos un republikas pilsētās pēc mātes vecuma; pēc mātes tautības; kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām pēc dzimuma; galvenajās vecuma grupās
6.19.Noslēgto laulību skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums, pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistriemkopā Latvijā pa mēnešiem; pēc laulāto vecuma un iepriekšējā ģimenes stāvokļa; pēc laulāto tautības; pēc laulāto vecuma un laulības kārtas stāvokļa; pēc laulāto valstiskās piederības; statistiskajos reģionos un republikas pilsētās pēc laulāto dzimuma un vecuma; kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām (pēc līgavaiņa dzīvesvietas), pēc laulāto iepriekšējā ģimenes stāvokļa; pēc laulības noslēgšanas vietas
6.20.Šķirto laulību skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā pēc dzimuma un vecuma; pēc dzimuma, vecuma un laulības ilguma
6.21.Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma un vecuma (ar viena gada intervālu) aprēķini 2012.gada sākumāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijukopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām
6.22.Iedzīvotāju dzimuma struktūras, galveno vecuma grupu un demogrāfiskās slodzes aprēķini pēc stāvokļa 2012. gada sākumāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijukopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām
6.23.Iedzīvotāju paredzamā mūža ilguma aprēķinsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā pēc dzimuma
6.24.Iedzīvotāju blīvums gada sākumāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām
6.25.Noslēgto laulību, dzimušo un mirušo skaits (iedzīvotāju dabiskā kustība)Centrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojums, pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistriemkopā Latvijā
ceturksnispa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām
6.26.Iedzīvotāju skaita izmaiņas migrācijas rezultātāCentrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojums, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijukopā Latvijā, pēc personas reģistrētās dzīvesvietas vai pēc personu sniegtajām ziņām par dzīvesvietas adresi ārvalstī
 ceturksniskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un republikas pilsētām pēc personas reģistrētās dzīvesvietas vai pēc personu sniegtajām ziņām par dzīvesvietas adresi ārvalstī
6.27.Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs gada sākumāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijukopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem un pa visām valsts administratīvajām teritorijām pa galvenajām tautībām
6.28.Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc ģimenes stāvokļaCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijukopā Latvijā
6.29.Pastāvīgo iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā gada sākumā (bezdarba līmeņa aprēķiniem)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijukopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām pēc dzimuma
6.30.Mājsaimniecību skaits gada sākumāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem
 7. Izglītības, zinātnes un inovāciju statistika    
 A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem 
7.1.Pētniecības un attīstības rādītāji ražošanas sektora uzņēmumos (uzņēmumu skaits, izdevumi pētniecībai, zinātnisko darbinieku skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojumskopā Latvijā, NACE 2. red. no A līdz S sadaļai
7.2.Pētniecības un attīstības rādītāji valsts un augstākās izglītības sektorā (iestāžu, organizāciju un uzņēmumu skaits, izdevumi pētniecībai, zinātnisko darbinieku skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
7.3.Inovatīvā darbība uzņēmējdarbības sektora uzņēmumos (inovatīvo uzņēmumu skaits, apgrozījums, kopējie izdevumi inovācijām)Centrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojumskopā Latvijā, NACE 2.red. no B līdz E sadaļai, NACE 2.red. H un K sadaļa un nodaļas 58,61,62,63,71
7.4.Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji (vispārizglītojošo dienas skolu skaits; izglītojamo skaita sadalījums pēc dzimšanas gada un klases, dzimuma, pēc mācību valodas; uzņemto skaits; ārvalstu izglītojamo skaits; nesekmīgo skaits; otrgadnieku skaits; 9. un 12.klašu beidzēju skaits; pedagogu un skolotāju skaita sadalījums pēc izglītības, vecuma, slodzes; interešu izglītības programmas; svešvalodu mācīšana; pirmsskolas vecuma bērnu apmācība; finansējums)Izglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa īpašuma formām
7.5.Vispārējās izglītības iestāžu – vakara (maiņu) skolu – darbības rādītāji (vakara (maiņu) skolu skaits; izglītojamo skaita sadalījums pēc dzimšanas gada un klases, dzimuma, pēc mācību valodas; uzņemto skaits; ārvalstu izglītojamo skaits; nesekmīgo skaits; otrgadnieku skaits; 9. un 12.klašu beidzēju skaits; pedagogu un skolotāju skaita sadalījums pēc izglītības, vecuma, slodzes; svešvalodu mācīšana; finansējums)Izglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
7.6.Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītāji (pirmsskolas izglītības iestāžu skaits; bērnu skaits un vecums; mācību valoda; pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku skaita sadalījums pēc dzimuma, vecuma)Izglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
7.7.Augstskolu darbības rādītāji (studentu skaits pa izglītības tematiskajām grupām, uzņemšanas rezultāti,, izlaidums, personāls, ārvalstu studentu skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
7.8.Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji (izglītojamo skaits pa izglītības tematiskajām grupām, pēc dzimuma un vecuma, , beigušo skaits, atskaitīto skaits, darbinieku (pedagogu) skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
7.9.Interešu izglītības iestāžu darbības rādītāji (interešu izglītības iestāžu skaits; izglītojamo skaita sadalījums pa interešu izglītības programmām, pēc dzimuma; darbinieku (pedagogu) skaits; pirmsskolas vecuma bērnu apmācība)Izglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
7.10.Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības rādītāji (profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu skaits; izglītojamo skaita sadalījums pa sporta izglītības programmām, pēc dzimuma; darbinieku (pedagogu) skaits)Izglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
7.11.Iesniegto Latvijas pieteicēju patentu pieteikumu skaits Latvijā, Latvijā piešķirto izgudrojumu nacionālo patentu skaits – Eurostat pieprasījumsPatentu valdegadspilns apsekojumskopā Latvijā
7.12.Pieaugušo piedalīšanās izglītībā un apmācībā ( piedalījušies formālajā izglītībā, piedalījušies neformālajā izglītībā, nepiedalījušies neformālajā izglītībā, ikdienas mācīšanās, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana, valodu prasmes)Centrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojumskopā Latvijā; pēc dzimuma; pēc vecuma; pēc sasniegtā izglītības līmeņa, pēc nodarbinātības
7.13.Arodmācība uzņēmumos (arodmācību veids, saturs, dalībnieku skaits, mācību budžets, uzņēmuma plāni turpmākajām arodmācībām)Centrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojumskopā Latvijā; NACE 2.red. no A līdz S sadaļai; 3 uzņēmumu lieluma grupas
 Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo saskņā ar šādiem Eiropas Savienības tiesību aktiem:
Komisijas 2004. gada 22. aprīļa Regula (EK) Nr. 753/2004, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 1608/2003/EK par zinātnes un tehnoloģiju statistiku.
Komisijas 2004.gada 13.augusta Regula (EK) Nr. 1450/2004, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu Nr. 168/2003/EK par Kopienas jauninājumu statistikas izstrādāšanu un pilnveidošanu
Komisijas 2011.gada 2.februāra Regula (ES) Nr. 88/2011, ar ko attiecībā uz statistiku par izglītības un apmācības sistēmām īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi (dokuments attiecas uz EEZ)
Komisijas 2010.gada 17.septembra Regula (ES) Nr. 823/2010, ar ko attiecībā uz statistiku par pieaugušo piedalīšanos mūžizglītībā īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi (dokuments attiecas uz EEZ).
Komisijas 2010.gada 17.septembra Regula (ES) Nr. 822/2010, ar kuru attiecībā uz vācamajiem datiem, izlases metodi, precizitātes un kvalitātes prasībām groza Regulu (EK) Nr. 198/2006, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1552/2005 par statistiku, kas attiecas uz arodmācībām uzņēmumos (dokuments attiecas uz EEZ).
 B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām 
7.14.Vispārējās izglītības iestāžu – dienas skolu – darbības rādītāji (vispārizglītojošo dienas skolu skaits; izglītojamo skaita sadalījums iepriekšējā mācību gada beigās pēc dzimšanas gada un klases, dzimuma; izglītojamo skaita sadalījums mācību gada sākumā pēc dzimšanas gada un klases, dzimuma, pēc mācību valodas; otrgadnieku, trešgadnieku skaits; 9. un 12.klašu beidzēju skaits; pedagogu un skolotāju skaita sadalījums pēc izglītības, vecuma, slodzes; izglītības iestādes bibliotēka; telpu platība; finansējums; nodrošinājums ar datortehniku; interneta pieslēguma veidi; interešu izglītības programmas; pirmsskolas vecuma bērnu apmācība).Izglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašuma formām
7.15.Vispārējās izglītības iestādes – vakara (maiņu) skolas – darbības rādītāji (vakara (maiņu) skolu skaits; izglītojamo skaita sadalījums iepriekšējā mācību gada beigās pēc dzimšanas gada un klases, dzimuma; izglītojamo skaita sadalījums mācību gada sākumā pēc dzimšanas gada un klases, dzimuma, pēc mācību valodas; otrgadnieku, trešgadnieku skaits; 9. un 12.klašu beidzēju skaits; pedagogu un skolotāju skaita sadalījums pēc izglītības, vecuma, slodzes; izglītības iestādes bibliotēka; telpu platība; finansējums; nodrošinājums ar datortehniku; interneta pieslēguma veidi).Izglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašuma formām
7.16.Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības rādītāji (pirmsskolas izglītības iestāžu skaits; bērnu skaits, tai skaitā bērni invalīdi; bērnu skaita sadalījums pēc vecuma, mācību valodas; pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku skaita sadalījums pa dzimumiem, pēc vecuma)Izglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašuma formām
7.17.Interešu izglītības iestāžu darbības rādītāji (interešu izglītības iestāžu skaits; izglītojamo skaita sadalījums pa interešu izglītības programmām, sadalījums pēc vecuma (klašu) grupas, pēc dzimuma, tai skaitā bērni invalīdi; bērnu skaits sociālās integrācijas un brīvā laika pavadīšanas programmās; darbinieku (pedagogu) skaita sadalījums pēc izglītības un vecuma; telpu platība; nodrošinājums ar datortehniku, interneta pieslēguma veidi; finansējums; pirmsskolas vecuma bērnu apmācība)Izglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašuma formām
7.18.Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu darbības rādītāji (profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu skaits; izglītojamo skaita sadalījums pa sporta izglītības programmām, pēc dzimuma; darbinieku (pedagogu) skaita sadalījums pēc izglītības un vecuma; telpu platība; nodrošinājums ar datortehniku, interneta pieslēguma veids; finansējums)Izglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašuma formām
7.19.Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu – bērnu mūzikas skolu un mākslas skolu – darbības rādītāji (audzēkņu skaits pa dzimumiem, pedagogu skaits u.c.)Kultūras ministrijagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašuma formām.
7.20.Sporta organizāciju darbības rādītāji (to skaits, nodarbojošos skaits pēc vecuma un dzimuma, sporta speciālistu skaits pēc izglītības un dzimuma, sporta bāzes (to skaits un tajos atrodošos sporta objektu skaits)).Izglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
7.21.Centralizēto eksāmenu rezultāti (kārtotāju skaits, iegūto līmeņu skaits pēc dzimuma, urbanizācijas, iestādes tipa, izglītības programmas, mācību valodas).Valsts izglītības satura centrsgadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
7.22.Augstskolu darbības rādītāji (studentu skaits pa izglītības tematiskajām grupām, uzņemšanas rezultāti, mācību gada sākumā pamatstudijas uzņemto studentu sadalījums pēc dzīvesvietas, izlaidums, personāls, ārvalstu studentu skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā; pa statistiskajiem reģioniem; pa republikas pilsētām
7.23.Profesionālās izglītības iestāžu darbības rādītāji (izglītojamo skaits pa izglītības tematiskajām grupām, pēc dzimuma un vecuma, uzņemto audzēkņu sadalījums pēc iepriekšējās mācību iestādes atrašanas vietas, beigušo skaits, atskaitīto skaits, darbinieku (pedagogu) skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā; pa statistiskajiem reģioniem; pa republikas pilsētām
 8. Kultūras statistika    
 A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem 
8.1.Bibliotēku darbības rādītāji (bibliotēku skaits, lasītāju skaits, fondu kustība, bibliotēku darbinieki, bibliotēku finansiālā darbība u.c.) – UNESCO pieprasījumsLatvijas Nacionālā bibliotēkagadspilns apsekojumskopā Latvijā
8.2.Kino iestāžu darbības rādītāji (kinoteātru skaits, kinoseansu apmeklējumu skaits) – UNESCO pieprasījumsKultūras ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
8.3.Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai (izdoto žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu skaits, periodisko izdevumu sadalījums pēc iespiešanas valodas un iznākšanas vietas, metiens, iespiedlokšņu novilkumu skaits, grāmatu un brošūru izdevēji, grāmatu un brošūru sadalījums pēc uzdevuma, grāmatu un brošūru sadalījums pēc valodas, daiļliteratūra pa žanriem u.c.) – UNESCO pieprasījumsLatvijas Nacionālā bibliotēkagadspilns apsekojumskopā Latvijā
8.4.Radio un televīzijas darbība (personāls, programmas, programmu valoda u.c.) – UNESCO pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
8.5.Kabeļtelevīzijas/digitālās televīzijas darbība (galvasstacijas, abonenti, darbinieki u.c.) – UNESCO pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
8.6.Filmu ražošana (filmu skaits, filmu veids u.c.) – UNESCO pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
 B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām 
8.7.Kino iestāžu darbības rādītāji (vietu skaits, seansu skaits, apmeklētāju skaits, kases ieņēmumi)Kultūras ministrijagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajam teritorijām
8.8.Bibliotēku darbības rādītāji (bibliotēku skaits, lasītāju skaits, fondu kustība, bibliotēku darbinieki, bibliotēku finansiālā darbība u.c.)Latvijas Nacionālā bibliotēkagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajam teritorijām, pa īpašuma formām
8.9.Muzeju darbības rādītāji (muzeju skaits, apmeklējumu skaits)Kultūras ministrijagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajam teritorijām
8.10.Muzeju krājumu komplektēšana un saglabāšana, krājumu izmantošana, zinātniskās pētniecības darbs, ekspozīciju un izstāžu iekārtošanas darbs, izglītojošais darbs, muzeja darba popularizēšana un sabiedriskā saskarsme, darbinieku kvalifikācijas celšana, veiktie saimnieciskie pasākumi, muzeja bibliotēka un zinātniskais arhīvs, muzeja darbinieku skaits pa dzimumiemKultūras ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
8.11.Teātru darbības rādītāji (teātru skaits, apmeklējumu skaits)Kultūras ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
8.12.Kultūras namu un tautas namu darbības rādītāji (pasākumu skaits, apmeklētāji, vietu skaits, darbinieki, finansiālie rādītāji u.c.)Kultūras ministrijagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
8.13.Māksliniecisko kolektīvu un pulciņu darbības rādītāji (kultūras namos un ārpus kultūras namiem darbojošos māksliniecisko kolektīvu skaits, t.sk. bērnu, dalībnieku skaits, t.sk. bērni u.c.)Kultūras ministrijagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
8.14.Grāmatu, žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu izdošana, tai skaitā bērnu auditorijai (izdoto žurnālu, avīžu un citu periodisko izdevumu skaits, periodisko izdevumu sadalījums pēc iespiešanas valodas un iznākšanas vietas, metiens, iespiedlokšņu novilkumu skaits, grāmatu un brošūru izdevēji, grāmatu un brošūru sadalījums pēc uzdevuma, grāmatu un brošūru sadalījums pēc valodas, daiļliteratūra pa žanriem u.c.)Latvijas Nacionālā bibliotēkagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajam teritorijām
8.15.Koncertorganizāciju darbības rādītāji (koncertu skaits, darbinieki, ieņēmumi u.c.)Kultūras ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
8.16.Privāto teātru darbības rādītāji (pasākumu skaits, repertuārs, darbinieki, ieņēmumi u.c.)Kultūras ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
8.17.Arhīvu darbības rādītājiLatvijas Nacionālais arhīvsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
8.18.Cirka darbības rādītāji (izrāžu skaits, skatītāju skaits, vietu skaits, ieņēmumi u.c.)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
8.19.Zooloģiskā dārza darbības rādītāji (apmeklētāju skaits, ieņēmumi u.c.)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
 9. Veselības aprūpes statistika    
 A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem 
9.1.Darbā notikušos nelaimes gadījumos cietušo personu skaits, to skaitā bojā gājušo skaits pēc Eiropas statistikas par nelaimes gadījumiem darbā (ESAW) metodoloģijasValsts darba inspekcijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī, pēc dzimuma
9.2.Nelaimes gadījumi darbā (neieskaitot letālus)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Valsts darba inspekcijas datubāzikopā Latvijā, pēc dzimuma
9.3.Nelaimes gadījumi darbā – letāli nelaimes gadījumiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķins, izmantojot Valsts darba inspekcijas datubāzikopā Latvijā, pēc dzimuma
9.4.Reģistrētās arodslimības pēc EODS metodoloģijas Slimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
9.5.Veselības aprūpes nefinanšu rādītāji (ārstu speciālistu skaits, medicīnas māsu skaits, farmaceitu skaits šādā sadalījumā: praktizējoši, profesionāli aktīvi un sertificēti/licencēti; gultu skaits slimnīcās sadalījumā pēc Starptautiskās Veselības aprūpes kontu klasifikācijas; no stacionāriem izrakstīto personu skaits; dienas stacionāru pacientu skaits un citi)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums un aprēķini, pamatojoties uz Veselības inspekcijas, Nacionālā veselības dienesta un Slimību profilakses un kontroles centra informācijukopā Latvijā
9.6.Veselības aprūpes kontu sistēmas tabulas kopējai Eurostat, PVO, OECD aptaujas veidlapai: - valsts finansējums veselības aprūpeiNacionālais veselības dienestsgadsaprēķini, izmantojot veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas „Vadības informācijas sistēma” datu bāzikopā Latvijā
9.7.Veselības aprūpes kontu sistēmas tabulas kopējai Eurostat, PVO, OECD aptaujas veidlapai: - privātais finansējums veselības aprūpeiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā
9.8.Veselības aprūpes iestāžu tīkls, iestāžu darbība, ārstniecības personas pēc dzimuma un vecumaSlimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojums, izmantojot Veselības inspekcijas, Ārstniecības iestāžu reģistra un Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra datuskopā Latvijā
9.9.Saslimstība ar infekcijas un parazitārajām slimībām – PVO, ECDC pieprasījumsSlimību profilakses un kontroles centrsmēnesispilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām, pēc dzimuma un vecuma šādās vecuma grupās: 0 g., 1–6 g., 7–14 g., 15–17 g., 18–29 g., 30–39 g., 40–49 g., 50–59 g., 60 g. un vairāk
gadspilns apsekojumskopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
9.10.Saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem, tuberkulozi, iegūtā imūndeficīta sindromu, psihiskiem un uzvedības traucējumiem, alkohola atkarību, narkotisko vielu atkarību, cukura diabētu u.c. – Eurostat, PVO, EMCDD (Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra) pieprasījumsSlimību profilakses un kontroles centrsgadsreģistru datu atlasekopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
9.11.Traumēto un ievainoto personu skaits (personu vecums, dzimums, dzīvesvieta (Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora 6 zīmju kods), traumas iegūšanas vieta un tās mehānisms, personas darbības traumas laikā, traumas veids, traumas gūšanas cēloņi) – Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju aizsardzības direktorāta pieprasījumsSlimību profilakses un kontroles centrsgadsreģistru datu atlasekopā Latvijā
9.12.Slimnīcu darbība (slimnieku sastāvs slimnīcās pēc dzimuma un vecuma, ārstēšanās ilgums un rezultāti) – Eurostat, PVO pieprasījumsSlimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
9.13.Grūtnieču un jaundzimušo veselības aprūpe – Eurostat, PVO pieprasījumsSlimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
9.14.Vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētās personas – Eurostat, PVO pieprasījumsSlimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa vecuma grupām, vakcinēto personu īpatsvars
9.15.Iedzīvotājiem veiktā imunizācija – PVO pieprasījumsSlimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa vecuma grupām
9.16.Kopsavilkums par darbā notikušajiem nelaimes gadījumiem – SDO pieprasījumsValsts darba inspekcijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
 Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo saskņā ar šādiem Eiropas Savienības tiesību aktiem:
Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regula (EK) Nr. 1338/2008 attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā;
Eiropas Komisijas 2011.gada 11.aprīļa regula (ES) Nr. 349/2011, ar ko attiecībā uz statistiku par nelaimes gadījumiem darbā īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1338/2008 attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību darbā.
 B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām 
9.17.No valsts budžeta apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu (stacionārā aprūpe, ambulatorā aprūpe, zobārstniecība) statistikas un finanšu rādītājiNacionālais veselības dienestsgadsaprēķinikopā Latvijā, pa teritoriālajām nodaļām, diagnožu grupām
9.18.No valsts budžeta apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu pirmsslimnīcas un specializētajā neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā finanšu rādītājiNeatliekamās medicīniskās palīdzības dienestsgadspilns apsekojums, aprēķini,kopā Latvijā
9.19.Vienota Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta veselības aprūpes pakalpojumu statistikas rādītājiNeatliekamās medicīniskās palīdzības dienestsgadspilns apsekojums, aprēķini izmantojot ADIS (informācijas sistēma operatīvās darbības nodrošināšanai un izsaukumu uzskaitei) datuskopā Latvijā
9.20.Veselības aprūpes iestāžu tīkls (ārstu prakses, veselības centri un doktorāti, slimnīcas, klīniskie centri, poliklīnikas u.c.), šo iestāžu darbība, ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personasSlimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
9.21.Tiesu psihiatrijas ekspertu komisijas darbības rādītāji (ekspertu darbība, ekspertu komisijas darbība, informācija par ekspertējamām personām)Slimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
9.22.Medicīnas ekspertu un ekspertīzes centru darbības rādītāji (ekspertu darbība, ekspertīžu un izmeklējumu rādītāji)Slimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
9.23.Saslimstība ar infekcijas un parazitārajām slimībāmSlimību profilakses un kontroles centrsmēnesispilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām, pēc dzimuma un vecuma šādās vecuma grupās: 0 g., 1–6 g., 7–14 g., 15–17 g., 18–29 g., 30–39 g., 40–49 g., 50–59 g., 60 g. un vairāk
gadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām, pēc dzimuma un vecuma
9.24.Saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem, tuberkulozi, seksuāli transmisīvajām un ādas sēnīšu slimībām, AIDS, psihiskiem un uzvedības traucējumiem, alkohola atkarību, narkotisko vielu atkarību, cukura diabētu u.c.Slimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām, pēc dzimuma un vecuma
9.25.Slimnīcu darbība (slimnieku sastāvs slimnīcās, ārstēšanās ilgums un rezultāti)Slimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa 6 statistiskiem reģioniem, pa īpašuma formām, pēc dzimuma un vecuma
9.26.Grūtnieču un jaundzimušo veselības aprūpe (grūtnieču skaits, vecums, grūtniecības atrisinājuma veids, grūtniecības sarežģījumu veidi, dati par jaundzimušajiem - dzimums u.c.)Slimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojums, izmantojot Jaundzimušo reģistra datuspa visām valsts administratīvajām teritorijām
9.27.Vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētās personasSlimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa vecuma grupām
9.28.Iedzīvotājiem veiktā imunizācijaSlimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa vecuma grupām
9.29.Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbs (ārstu, ārstu palīgu (feldšeru) un specializēto brigāžu darba rezultāti, darbības analīze pēc izsaukuma rezultāta un izsaukuma veida)Slimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
9.30.Reģistrētās arodslimības pēc EODS metodoloģijas un Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušo medicīniskā aprūpeSlimību profilakses un kontroles centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
9.31.Invaliditātes piešķiršana (invaliditātes cēloņi, pirmreizēji par invalīdiem atzīto skaits, pirmreizēji par invalīdiem atzīto sadalījums pēc slimību veidiem, vecuma, dzimuma un invaliditātes grupām u.c.)Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
9.32.Zāļu vairumtirgotāju realizācijas apgrozījumsZāļu valsts aģentūramēnesisLicencētu zāļu vairumtirgotāju pilns apsekojums, aprēķinikopā Latvijā, pēc zāļu izsniegšanas kārtības(recepšu vai bezrecepšu)
9.33.Zāļu lieltirgotavu un ražotāju zāļu realizācijas apgrozījumsZāļu valsts aģentūragadsLicencētu zāļu lieltirgotavu un ražotāju pilns apsekojums (veidlapa), aprēķinikopā Latvijā, pa patērētāju grupām (aptiekām, ārstniecības iestādēm, veterinārmedicīnas aprūpes komersantiem, citām zāļu lieltirgotavām)
9.34.Zāļu realizācija no aptiekāmZāļu valsts aģentūragadsLicencētu aptieku pilns apsekojums (veidlapa), aprēķinikopā Latvijā, pa patērētāju grupām (fiziskām un juridiskām personām).
9.35.Licencētu aptieku skaitsZāļu valsts aģentūramēnesisZāļu valsts aģentūras lēmumi par licenču izsniegšanu vai pārreģistrācijukopā Latvijā
 10. Sociālās aizsardzības statistika    
 A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem 
10.1.Valsts pensiju saņēmēju kopskaits un sadalījums pēc saņemtās pensijas veida, un pa vecuma grupām, un pēc dzimumaValsts sociālās apdrošināšanas aģentūragadspilns apsekojumskopā Latvijā
10.2.Kopējie izdevumi valsts pensijām un sadalījumā pa pensiju veidiemValsts sociālās apdrošināšanas aģentūragadspilns apsekojumskopā Latvijā
10.3.Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku skaitsValsts sociālās apdrošināšanas aģentūragadspilns apsekojumskopā Latvijā
10.4.Izdevumi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrētajiem valsts pabalstiem un sociālās apdrošināšanas pakalpojumiemValsts sociālās apdrošināšanas aģentūragadspilns apsekojumskopā Latvijā
10.5.Attiecīgajai funkcijai atbilstošo sociālo pabalstu saņēmēju skaits un pabalstiem izlietotie līdzekļiLabklājības ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
10.6.Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju izlietotais finansējumsLabklājības ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
10.7.Pilngadīgo personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju izlietotais finansējumsLabklājības ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
10.8.Specializēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju izlietotais finansējumsLabklājības ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
10.9.Mājas aprūpe (aprūpējamo personu skaits kopā un no tiem invalīdi, bērni invalīdi, pensijas vecuma personas, aprūpei mājās izlietotā summa)Labklājības ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
10.10.Sociāli apdrošināto personu skaits, to skaitā pašnodarbinātie; vidējā iemaksu alga, no kuras jāveic apdrošināšanas iemaksasValsts sociālās apdrošināšanas aģentūragadspilns apsekojumskopā Latvijā
10.11.Uzturlīdzekļu garantiju fonda kopējie izdevumi uzturlīdzekļu izmaksai, no tiem – uzturlīdzekļu fonda administratīvie izdevumiUzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
10.12.Izdevumi pabalstiem un palīdzībai patvēruma meklētājiem un bēgļiemPilsonības un migrācijas lietu pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
10.13.Administratīvie izdevumi sociālās palīdzības pabalstu un pakalpojumu nodrošināšanai pašvaldībāsLabklājības ministrijagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
10.14.Izdevumi nodarbinātības pasākumiem, arī administratīvie izdevumi nodarbinātības pasākumu nodrošināšanai (stipendiju izmaksāšanai, profesionālajai orientācijai un konsultēšanai, pasākumiem konkurētspējas paaugstināšanai)Nodarbinātības valsts aģentūragadspilns apsekojums, izmantojot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijukopā Latvijā
10.15.Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas: darba devēju veiktās sociālās iemaksas; aizsargāto personu (darba ņēmēju, pašnodarbināto personu) veiktās sociālās iemaksasValsts ieņēmumu dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
10.16.Izdevumi sociālajai rehabilitācijai institūcijās bērniem, kuriem izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielāmLabklājības ministrijagadsaprēķinikopā Latvijā
10.17.Izdevumi sociālajai rehabilitācijai no vardarbības cietušiem bērniemLabklājības ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
10.18.Kvantitatīvā datubāze par sociālās aizsardzības sistēmu LatvijāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā
10.19.Kvalitatīvā informācija par sociālās aizsardzības sistēmu LatvijāLabklājības ministrija; Centrālā statistikas pārvaldegadsaktualizēta datubāzes informācijakopā Latvijā
10.20.Darba tirgus politikas pasākumi atbilstoši Eurostat Darba tirgus politikas klasifikācijai (izdevumi katram pasākumam kopā un sadalījumā pa izdevumu tipiem; dalībnieku skaits un plūsmas, no tiem administratīvie izdevumi pa pasākumu veidiem) – Eurostat pieprasījumsNodarbinātības valsts aģentūragadspilns apsekojums, izmantojot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts aģentūras “Maksātnespējas administrācija” informācijukopā Latvijā
10.21.Informācija par VSAA administrētajām izdienas pensijām, pensiju saņēmēju skaits sadalījumā pa dzimumiem un pēc pensiju veidiemValsts sociālās apdrošināšanas aģentūragadspilns apsekojumskopā Latvijā
 Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo saskņā ar šādiem Eiropas Savienības tiesību aktiem:
Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 25. aprīļa Regula (EK) Nr. 458/2007 par Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēmu (ESSPROS);
Komisijas 2007.gada 12.novembra Regula (EK) Nr. 1322/2007, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 458/2007 par Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēmu (ESSPROS) attiecībā uz piemērotajiem ESSPROS pamatsistēmas un pensijas saņēmēju moduļa datu nosūtīšanas formātiem, nosūtāmajiem rezultātiem un kvalitātes noteikšanas kritērijiem;
Komisijas 2008.gada 8.janvāra Regula (EK) Nr. 10/2008, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 458/2007 par Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēmu (ESSPROS) attiecībā uz ESSPROS pamatsistēmas un pensiju saņēmēju moduļa definīcijām, sīki izstrādātām klasifikācijām un izplatīšanas noteikumu atjaunināšanu.
 B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām 
10.22.Valsts pensiju saņēmēju kopskaits un sadalījums pēc saņemtās pensijas veida, pa vecuma grupām un pēc dzimumaValsts sociālās apdrošināšanas aģentūramēnesis,
ceturksnis,
pusgads,
9 mēneši,
gads
pilns apsekojumskopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
10.23.Kopējie izdevumi valsts pensijām un sadalījumā pa pensiju veidiemValsts sociālās apdrošināšanas aģentūramēnesis,
ceturksnis,
pusgads,
9 mēneši,
gads
pilns apsekojumskopā Latvijā
10.24.Vecuma pensijas saņēmēju (pēc dzimuma) faktiskais pensionēšanās vecumsValsts sociālās apdrošināšanas aģentūramēnesis,
ceturksnis,
pusgads,
9 mēneši,
gads
pilns apsekojumskopā Latvijā
10.25.Piešķirtās valsts pensijas vidējais apmērs un izmaksātās valsts pensijas vidējais apmērs (pēc dzimuma)Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūramēnesis,
ceturksnis,
pusgads,
9 mēneši,
gads
pilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
10.26.Valsts vecuma pensijas saņēmēju skaits pēc piešķirtās pensijas apmēraValsts sociālās apdrošināšanas aģentūradivas reizes gadā (jūnijs, decembris)pilns apsekojumskopā Latvijā
10.27.Izdevumi valsts sociālajiem pabalstiem un sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem (izņemot pensijas - sk. 10.23.)Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūramēnesis,
ceturksnis,
pusgads,
9 mēneši,
gads
pilns apsekojumskopā Latvijā
10.28.Valsts sociālie pabalsti un sociālās apdrošināšanas pakalpojumi (pabalstu saņēmēju skaits, vidējais apmērs sadalījumā pa pakalpojumu veidiem)Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūramēnesis,
ceturksnis,
pusgads,
9 mēneši,
gads
pilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
10.29.Pašvaldību sociālās palīdzības pabalsti (saņēmēju skaits pa pabalstu veidiem, pabalstu vidējais apmērs, izlietotie līdzekļi pa pabalstu veidiem)Labklājības ministrijagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
10.30.Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju skaits, vietu skaits, klientu skaits kopā un dalījumā pēc dzimuma un pa vecuma grupāmLabklājības ministrijagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
10.31.Pilngadīgo personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju skaits, vietu skaits, klientu skaits kopā un dalījumā pēc dzimuma un pa vecuma grupām, no tiem klientu ar invaliditāti skaits kopā un dalījumā pēc dzimuma un pēc piešķirtās invaliditātes grupasLabklājības ministrijagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
10.32.Specializēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju skaits, vietu skaits, klientu skaits kopā un dalījumā pēc dzimuma un pa vecuma grupāmLabklājības ministrijagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
10.33.Sociāli apdrošināto personu skaits (pēc dzimuma) un vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, no kuras jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksasValsts sociālās apdrošināšanas aģentūramēnesis,
ceturksnis,
pusgads,
9 mēneši,
gads
pilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
10.34.Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku skaitsValsts sociālās apdrošināšanas aģentūramēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
10.35.Mājas aprūpe (aprūpējamo personu skaits kopā un dalījumā pēc dzimuma, no tām pilngadīgo personu ar invaliditāti skaits, bērnu ar invaliditāti skaits, pensijas vecuma personu skaits; aprūpētāju skaits, aprūpei mājās izlietotais finansējums, personu skaits, kurām aprūpe mājās pieprasīta, bet nav nodrošināta)Labklājības ministrijagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
10.36.Bērnu skaits par kuriem sniegti bāriņtiesas atzinumi adopcijai (bērnu skaits, kuri atrodas aizbildņa ģimenē, audžuģimenē un bērnu aprūpes iestādē)Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa vecumiem
10.37.Aizbildnībā esošo bērnu skaitsValsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
10.38.Audžuģimenēs esošo bērnu skaitsValsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
10.39.Aizgādnībā esošo personu skaitsValsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
10.40.Vispārizglītojošo skolu izglītojamo skaits, kuru vecāki devušies uz ārvalstīm strādāt, atstājot bērnus LatvijāIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pēc dzimuma
10.41.Informācija par aprūpes tiesību un aizgādības tiesību atņemšanu, atjaunošanu (personu skaits, kurām atņemtas, atjaunotas aprūpes, aizgādības tiesības; bērnu skaits, kuru vecākiem atņemtas, atjaunotas aprūpes, aizgādības tiesības)Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pēc dzimuma (personas un bērni) un vecuma (bērni)
10.42.Operatīvie dati par trūcīgo personu skaitu pašvaldībās un pašvaldību sniegto sociālo palīdzībuLabklājības ministrijamēnesispilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
 11. Iedzīvotāju dzīves līmeņa statistika    
 

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem

 
11.1.Kopienas statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2011.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2012.gada lauku darbi : monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības indikatoriCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras individuālos personu datuskopā Latvijā; pēc vecuma un dzimuma; pēc pamatnodarbošanās statusa, dzimuma un vecuma; pēc mājsaimniecības tipa; pēc apdzīvotās platības īpašumtiesību statusa, iedzīvotāju dzimuma un vecuma; pēc mājsaimniecības darba intensitātes; pirms sociālo transfertu saņemšanas pēc vecuma un dzimuma
 - rīcībā esošie ienākumi.   kopā Latvijā; pēc mājsaimniecības tipa; kvintiļu grupās; pa vecuma grupām
11.2.Mājsaimniecību budžetu apsekojums (mājsaimniecību patēriņa izdevumi, nodrošinātība ar ilglietošanas priekšmetiem (datu vākšana par 2012. gadu, datu bāze par 2011 gadu)Centrālā statistikas pārvaldegadsnepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskiem reģioniem, pilsētās, laukos, pēc mājsaimniecības tipa, kvintiļu grupās
 Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo saskņā ar šādiem Eiropas Savienības tiesību aktiem:
Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 16.jūnija Regula (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC);
Komisijas 2003.gada 21.oktobra Regula (EK) Nr. 1980/2003, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 attiecībā uz Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) attiecībā uz definīcijām un atjauninātām definīcijām;
Komisijas 2003.gada 21.oktobra Regula (EK) Nr. 1981/2003, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) attiecībā uz faktiskā darba aspektiem un aprēķināšanas procedūrām;
Komisijas 2003.gada 21.oktobra Regula (EK) Nr. 1982/2003, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) attiecībā uz izlasi un reģistrācijas noteikumiem;
Komisijas 2003.gada 7.novembra Regula (EK) Nr. 1983/2003, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) attiecībā uz primāro mērķa mainīgo lielumu sarakstu;
Komisijas 2009.gada 23.jūlija Regula (EK) Nr. 646/2009, ar ko attiecībā uz to sekundāro mērķa mainīgo lielumu 2010.gada sarakstu, kuri attiecas uz līdzekļu iekšējo sadali mājsaimniecībā, īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC);
Komisijas 2004.gada 5.janvāra Regula (EK) Nr. 28/2004, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) saistībā ar starpposma un nobeiguma kvalitātes pārskatu sīku saturu;
Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra Regula (EK) Nr. 1553/2005, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC);
Komisijas 2010.gada 1.jūnija Regula (ES) Nr. 481/2010, ar ko attiecībā uz to sekundāro mērķa mainīgo lielumu 2011.gada sarakstu, kas saistīti ar trūkumu pārmantošanu no paaudzes paaudzē, īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC).
 B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām 
11.3.Teritorijas attīstības indeksa aprēķinsValsts reģionālās attīstības aģentūragadsaprēķinipa visām valsts administratīvajām teritorijām
11.4.Iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza aprēķinsCentrālā statistikas pārvaldemēnesisaprēķinikopā Latvijā
11.5.Kopienas statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (2011.gada apsekojuma rezultātu publikācija, 2012.gada lauku darbi):monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības indikatori:Centrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, reģistru datu atlase pēc noteiktiem parametriem, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras individuālos personu datuspa 6 statistiskiem reģioniem
 - rīcībā esošie ienākumi.   pa 6 statistiskiem reģioniem; pilsētās un laukos;
11.6.Alkoholisko dzērienu aprite Latvijā 2011.gadāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā
 12. Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību, tiesu statistika 
 

A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem

 
12.1.Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits, tajā skaitā ar vardarbību saistītie noziegumi un noziegumi pret īpašumu – Eurostat, ANO pieprasījumsIekšlietu ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
12.2.Notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēri, no tiem nepilngadīgo personu skaits; notiesāto sieviešu skaitu – ANO pieprasījumsTiesu administrācijagadsaktualizēta datubāzes informācijakopā Latvijā, pēc vecuma; pēc dzimuma
12.3.Brīvības atņemšanas iestādēs ieslodzīto personu skaits, no tiem nepilngadīgo personu skaits – ANO pieprasījumsIeslodzījuma vietu pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma (notiesātie); pēc dzimuma (apcietinātie)
 B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām 
12.4.Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits sadalījumā pa noziedzīgo nodarījumu veidiem (slepkavības, izvarošanas, laupīšanas u.c.)Iekšlietu ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
12.5.No noziedzīgiem nodarījumiem cietušo nepilngadīgo skaits sadalījumā pa noziedzīgo nodarījumu veidiem (slepkavības, izvarošanas u.c.)Iekšlietu ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
12.6.Bērnu skaits sociālās korekcijas iestādēsIzglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
12.7.No vardarbības cietušo bērnu sociālā rehabilitācija (institūciju skaits, klientu skaits, kas saņem minēto pakalpojumu gan institūcijās, gan dzīvesvietā dalījumā pēc dzimuma, pa vecuma grupām, pa identificētām vardarbības formām, bērnu pavadoņu skaits minētā pakalpojuma saņemšanai institūcijās)Labklājības ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
12.8.Krimināllietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instances tiesās (iesniegtās un izskatītās krimināllietas, lietu izskatīšanas ilgums) sadalījumā pa pantu grupāmTiesu administrācijagadsaktualizēta datubāzes informācijakopā Latvijā
12.9.Brīvības atņemšanas iestāžu darba pamatrādītāji (vietu skaits ieslodzījuma vietās, notiesāto skaits un sastāvs)Ieslodzījuma vietu pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, sadalījumā pēc ieslodzījuma vietas tipa, soda termiņa; pa noziedzīga nodarījuma veidiem
12.10.Valsts probācijas dienesta kopējais klientu skaitsValsts probācijas dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pēc vecuma un dzimuma
12.11.Civillietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas tiesās: iesniegtās un izskatītās civillietas, lietu izskatīšanas ilgumsTiesu administrācijagadsaktualizēta datubāzes informācijakopā Latvijā
12.12.Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzībuĢenerālprokuratūragadspilns apsekojumskopā Latvijā
12.13.Ugunsgrēku skaits, cietušo un bojā gājušo skaits pēc dzimumaIekšlietu ministrijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestsmēnesis, ceturksnis, gadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
12.14.Likumpārkāpumi mežu izmantošanas un aizsardzības jomā, to nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzība un soda sankcijasValsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
12.15.Administratīvie pārkāpumi vides aizsardzības jomāValsts Vides dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa novadiem
12.16.Administratīvie pārkāpumi dabas aizsardzības jomāDabas aizsardzības pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa novadiem
12.17.Reģistrēto administratīvo pārkāpumu skaitsIekšlietu ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
12.18.Izskatīto administratīvo pārkāpumu materiālu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instances tiesāsTiesu administrācijagadsaktualizēta datubāzes informācijakopā Latvijā, izskatīto administratīvo pārkāpumu materiālu skaits pirmās instances tiesās - pa Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa pantiem
12.19.Zvērinātu tiesu izpildītāju nolēmumu izpilde civillietās, krimināllietās daļā par mantiskajām piedziņām un administratīvo pārkāpumu lietās daļā par mantiskajām piedziņāmLatvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomepusgadszvērinātu tiesu izpildītāju pilns apsekojumskopā Latvijā, pa izpildu lietu kategorijām
12.20.Zvērinātu tiesu izpildītāju izpildu lietu izpildes ilgums civillietās, krimināllietās daļā par mantiskajām piedziņām un administratīvo pārkāpumu lietās daļā par mantiskajām piedziņāmLatvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomepusgadsZvērinātu tiesu izpildītāju pilns apsekojumskopā Latvijā, pa izpildu lietu kategorijām
12.21.Administratīvo lietu skaits un izskatīšanas ilgums pirmajā instancē un apelācijas instancēTiesu administrācijagadsaktualizēta datubāzes informācijakopā Latvijā
12.22.Augstākās tiesas Senāta darbības rādītāji (ienākušo un pabeigto krimināllietu, civillietu un administratīvo lietu skaits)Augstākā tiesagadspilns apsekojumskopā Latvijā
12.23.Augstākās tiesas darbības rādītāji apelācijas instancē (ienākušo un pabeigto krimināllietu un civillietu skaits)Augstākā tiesagadspilns apsekojumskopā Latvijā
12.24.Notiesāto brīvības atņemšanas soda vidējais ilgums (mēnešos)Ieslodzījuma vietu pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
12.25.Notiesāto personu skaits, kas nodarbināti ieslodzījuma laikā (tūkst.)Ieslodzījuma vietu pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
 13. Statistikas uzņēmumu reģistrs    
 A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem 
13.1.Ekonomiski aktīvie uzņēmumi (t.sk. fiziskas personas, zemnieku /zvejnieku saimniecības, individuālie komersanti, komercsabiedrības, fondi, nodibinājumi, biedrības, valsts un pašvaldību budžeta iestādes)Centrālā statistikas pārvaldegadsStatistikas uzņēmumu reģistra aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, SIA “Lursoft IT” datu bāzi, izlases apsekojumuNACE 2. red. 2 zīmju līmenī; pa lieluma grupām
13.2.Ekonomiski aktīvo uzņēmumu vietējās vienības¹Centrālā statistikas pārvaldegadsStatistikas uzņēmumu reģistra aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, datu bāzi, izlases apsekojumusNACE 2. red. burtu līmenī
13.3.Starptautisko uzņēmumu grupu skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadsStatistikas uzņēmumu reģistra aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra , SIA “Lursoft IT”, SIA “Datu serviss” datu bāzi un izlases apsekojumuskopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī; starptautiskās saites valstu griezumā
13.4.Uzņēmumu demogrāfijas rādītājiCentrālā statistikas pārvaldegadsStatistikas uzņēmumu reģistra informācijakopā Latvijā, NACE 2. red. no B līdz N un no P līdz S sadaļai
 Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo saskņā ar šādiem Eiropas Savienības tiesību aktiem:
Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 20.februāra Regula (EK) Nr. 177/2008, ar ko izveido kopēju uzņēmumu reģistru sistēmu statistikas vajadzībām un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2186/93;
Padomes 1993.gada 15.marta Regula (EEK) Nr. 696/93 par statistikas vienībām ražošanas sistēmas novērošanai un analīzei Kopienā;
Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 11.marta Regula (EK) Nr. 295/2008 par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (pārstrādāta versija).
 B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām 
13.5.Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits (t.sk. fiziskas personas, zemnieku /zvejnieku saimniecības, individuālie komersanti, komercsabiedrības, fondi, nodibinājumi, biedrības, valsts un pašvaldību budžeta iestādes)Centrālā statistikas pārvaldegadsSUR aktualizācija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra , SIA “Lursoft IT” datu bāzi, izlases apsekojumuspa visām valsts administratīvajām teritorijām; pa 6 statistiskiem reģioniem; NACE 2. red. 4 zīmju līmenī; pa lieluma grupām; pa institucionālajiem sektoriem pēc EKS 95
 14. Galvenie uzņēmējdarbības gada rādītāji    
 A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem 
14.1.Provizoriskie rūpniecības gada strukturālie rādītāji par 2011.gadu (NACE 2. red. no B līdz E sadaļai) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzikopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.2.Rūpniecības gada strukturālie rādītāji par 2010.gadu (NACE 2. red. no B līdz E sadaļai) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzikopā Latvijā, NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.3.Rūpniecības gada strukturālie rādītāji par 2010.gadu (NACE 2. red. no B līdz E sadaļai) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzikopā Latvijā, NACE 2. red. 3 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pēc nodarbināto skaita
14.4.Rūpniecības gada strukturālie rādītāji par 2010.gadu (NACE 2. red. no B līdz E sadaļai) (darbības veidu vienību skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, algas, kapitālieguldījumi, nodarbināto skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzikopā Latvijā, NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pa darbības veida vienībām
14.5.Provizoriskie būvniecības gada strukturālie rādītāji par 2011.gadu (NACE 2. red. F sadaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzikopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.6.Būvniecības gada strukturālie rādītāji par 2010.gadu (NACE 2. red. F sadaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzikopā Latvijā, NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.7.Būvniecības gada strukturālie rādītāji par 2010.gadu (NACE 2. red. F sadaļa ) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzikopā Latvijā, NACE 2. red. 3 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pēc nodarbināto skaita
14.8.Būvniecības gada strukturālie rādītāji par 2010.gadu (NACE 2. red. F sadaļa ) (apgrozījums, produkcijas vērtība, algas, kapitālieguldījumi, nodarbināto skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzikopā Latvijā, NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pa darbības veida vienībām
14.9.Provizoriskie tirdzniecības gada strukturālie rādītāji par 2011.gadu (NACE 2. red. G sadaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzikopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.10.Tirdzniecības gada strukturālie rādītāji par 2010.gadu (NACE 2. red. G sadaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, kapitālieguldījumi, personāla izmaksas un nodarbināto skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzikopā Latvijā, NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.11.Tirdzniecības gada strukturālie rādītāji par 2010.gadu (NACE 2. red. G sadaļa ) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, nodarbināto skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzikopā Latvijā, NACE 2. red. 3 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pēc nodarbināto skaita
14.12.Provizoriskie pakalpojumu gada strukturālie rādītāji par 2011.gadu (NACE 2. red. no H līdz N sadaļai un 95 nodaļa, izņemot K sadaļu) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzikopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.13.Pakalpojumu gada strukturālie rādītāji par 2010.gadu (NACE 2. red. no H līdz N sadaļai un 95 nodaļa, izņemot K sadaļu ) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzikopā Latvijā, NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.14.Pakalpojumu gada strukturālie rādītāji par 2010.gadu (NACE 2. red. no H līdz N sadaļai un 95 nodaļa, izņemot K sadaļu) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, nodarbināto skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzikopā Latvijā, NACE 2. red. 3 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un pēc nodarbināto skaita
14.15.Apdrošināšanas sabiedrību gada finanšu un darbības strukturālie rādītāji par 2011.gadu (NACE 2. red. 65. nodaļa, izņemot 65.2 un 65.3 grupu)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informācijukopā Latvijā, NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.16.Kredītiestāžu finanšu un darbības gada strukturālie rādītāji (NACE 2. Red. 64.19 klase) (uzņēmumu skaita un finanšu rādītāji)Latvijas Bankagadspilns apsekojumskopā Latvijā, NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.17.Kredītiestāžu gada strukturālie rādītāji par 2011.gadu (NACE 2. red. 64.19 klase) (kapitālieguldījumi, alga un strādājošo skaita rādītāji)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumskopā Latvijā NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.18.Pensiju fondu gada strukturālie rādītāji par 2011.gadu (NACE 2.red. 65.3 grupa) (produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, finanšu rādītāji, nodarbināto skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datuskopā Latvijā NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.19.Ārvalstu saistītu uzņēmumu darbības Latvijā rādītāji par 2010.gadu (NACE 2. red. no B līdz N sadaļai: uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, iegādāto preču un pakalpojumu izmaksas, personāla izmaksas un strādājošo skaita rādītāji u.c.)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datuskopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pa valstīm
14.20.Saistītu uzņēmumu darbības ārvalstīs rādītāji par 2010.gadu (NACE 2. red. no B līdz S sadaļai): uzņēmumu skaits, apgrozījums un strādājošo skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums, aprēķins, izmantojot Latvijas Bankas datuskopā Latvijā, NACE  2. red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības ārvalstīs un dalījumā pa valstīm
14.21.Pārapdrošināšanas sabiedrību gada finanšu un darbības strukturālie rādītāji par 2010.gadu (NACE 2. red. 65.2 grupa)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informācijukopā Latvijā, NACE 2. red. 4 zīmju līmenī pēc pamatdarbības
14.22.Gada strukturālie rādītāji apstrādes rūpniecībā pēc tehnoloģiskās intensitātes par 2010.gadu (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzikopā Latvijā
14.23.Augsto tehnoloģiju nozaru pievienotās vērtības īpatsvars apstrādes rūpniecībā par 2010.gaduCentrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzikopā Latvijā
 Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo sasakņā ar šādiem Eiropas Savienības tiesību aktiem:
Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 11.marta Regula (EK) Nr. 295/2008 par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (pārstrādāta versija);
Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 20.jūnija Regula (EK) Nr. 716/2007 attiecībā uz Kopienas statistiku par ārvalstu saistītu uzņēmumu struktūru un darbību (Dokuments attiecas uz EEZ).
 B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām 
14.24.Rūpniecības, būvniecības, tirdzniecības un pakalpojumu gada strukturālie rādītāji par 2010.gadu (NACE 2. red. no B līdz N sadaļas un 95 nodaļa) (uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība pēc faktoru izmaksām, kapitālieguldījumi, kopējā preču un pakalpojumu iegādes vērtība, personāla izmaksas un nodarbināto skaits)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojumi, aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datu bāzikopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī pēc pamatdarbības un dalījumā pa 6 statistiskajiem reģioniem
 15. Darba samaksas statistika    
 A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem 
15.1. Īstermiņa statistikas nodarbinātības rādītāji(indeksi):
Aizņemto darbvietu skaita izmaiņas (indekss)
Centrālā statistikas pārvalde

ceturksnis

ekonomiski aktīvo komersantu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datuspa rūpniecības un būvniecības tīrajām nozarēm NACE 2. red. burtu, 2 zīmju līmenī; pa ražošanas pamatgrupējumiem
Faktiski nostrādāto stundu un bruto darba samaksas izmaiņas (indekss)pa rūpniecības un būvniecības tīrajām nozarēm NACE 2. red. burtu, 2 zīmju līmenī; pa ražošanas pamatgrupējumiem
Aizņemto darbvietu skaita izmaiņas tirdzniecībā un citās norādītajās pakalpojumu sfērās (indekss)NACE 2. red. 2 zīmju līmenī, pēc pamatdarbības
15.2.Darbaspēka izmaksu indekssCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datusNACE 2. red. burtu B – S līmenī, pēc pamatdarbības
15.3.Darba samaksas izmaiņas augstākajās valsts tiešās pārvaldes iestādēs Eurostat specifiskā indikatora aprēķinamCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, izmantojot Finanšu ministrijas datu bāzi par augstākās valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatu darba samaksu, kas apkopota saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.541kopā augstākajās valsts tiešās pārvaldes iestādēs pa amatu grupām
15.4.Brīvo darbvietu skaits un īpatsvarsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta administratīvos datuspēc pamatdarbības
NACE 2. red. burtu līmenī
15.5.Darbaspēka izmaksas 2012.gadā (darbinieku skaits, nostrādātās un apmaksātās stundas, darbaspēka izmaksas pa posteņiem). Rezultāti būs pieejami 2013.gadāCentrālā statistikas pārvaldereizi četros gadosekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2. red. 2 zīmju līmenī
15.6.Darba samaksas struktūra 2010.gadā (darbinieku skaits, darba samaksa gadā darba samaksa mēnesī, darba samaksa stundā). Rezultāti būs pieejami 2012.gadāCentrālā statistikas pārvaldereizi četros gadosekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu vietējo vienību divpakāpju izlases apsekojumspēc pamatdarbības NACE 2. red. burtu līmenī, pēc vecuma, dzimuma, izglītības, profesijas, slodzes, darba līguma veida, nostrādāto gadu skaita pie respondenta
 Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo saskņā ar šādiem Eiropas Savienības tiesību aktiem:
Padomes 1998.gada 19.maija Regula (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;
Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 27.februāra Regula (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu (dokuments attiecas uz EEZ);
Padomes 1968.gada 29.februāra Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr.259/68, ar ko nosaka Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (65.paragrāfs);
Padomes 2004.gada 22.marta Regula (EK, Euratom) Nr. 723/2004, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību;
Padomes 1991.gada 19.decembra Regula (EOTK, EEK, Euratom) Nr.3830/91, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību attiecībā uz pasākumiem atalgojuma koriģēšanai (Pielikums XI);
Padomes 2000.gada 18.decembra Regula (EK, EOTK, Euratom) Nr.2805/2000, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību attiecībā uz pasākumiem atalgojuma koriģēšanai un pagaidu iemaksām.
Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 23.aprīļa Regula (EK) Nr. 453/2008 attiecībā uz ceturkšņa statistiku par brīvajām darbvietām Kopienā;
Komisijas 2009.gada 13.janvāra Regula (EK) Nr. 19/2009, ar ko attiecībā uz brīvās darbvietas definīciju, datu vākšanas atsauces datumiem, datu nosūtīšanas specifikācijām un priekšizpēti īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 453/2008 attiecībā uz ceturkšņa statistiku par brīvajām darbvietām Kopienā.
Padomes 1999.gada 9.marta Regula (EK) Nr. 530/1999 par strukturālo statistiku attiecībā uz izpeļņu un darbaspēka izmaksām;
Komisijas 2000.gada 8.septembra Regula (EK) Nr. 1916/2000, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 530/1999 attiecībā uz strukturālo statistiku par izpeļņu un par darbaspēka izmaksām, kas attiecas uz informācijas par izpeļņas struktūru definēšanu un nodošanu (Dokuments attiecas uz EEZ);
Komisijas 2005.gada 21.oktobra Regula (EK) Nr. 1738/2005 ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1916/2000 attiecībā uz informācijas par izpeļņas struktūru definēšanu un nosūtīšanu (dokuments attiecas uz EEZ).
 B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām 
15.7.Mēneša vidējā bruto un neto darba samaksa darbiniekiem ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā; sabiedriskajā sektorā; vispārējās valdības sektorā; valsts struktūrās; pašvaldību struktūrās; privātajā sektorāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis, sadalījumā pa mēnešiemekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2. red. 2 zīmju līmenī; pa 6 statistiskajiem reģioniem, pēc pamatdarbības NACE 2. red. 2 zīmju līmenī
15.8.Mēneša vidējā bruto un neto darba samaksa darbiniekiem ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā bez privātā sektora komersantiem ar darbinieku skaitu < 50; sabiedriskajā sektorā; – vispārējās valdības sektorā; valsts struktūrās; pašvaldību struktūrās; privātā sektora komersantos ar darbinieku skaitu => 50Centrālā statistikas pārvaldeceturksnis, sadalījumā pa mēnešiemekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datuspa visām valsts administratīvajām teritorijām
15.9.Vidējais darbinieku skaits ar darba laika uzskaiti pilna darba laika vienībās: kopā Latvijā; sabiedriskajā sektorā; vispārējās valdības sektorā; privātajā sektorāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2. red. 2 zīmju līmenī; pa 6 statistiskajiem reģioniem
15.10.Vidējais darbinieku skaits ar darba laika uzskaiti pilna darba laika vienībās: kopā Latvijā bez privātā sektora komersantiem ar darbinieku skaitu < 50; sabiedriskajā sektorā; vispārējās valdības sektorā; valsts struktūrās; pašvaldību struktūrās; privātā sektora komersantos ar darbinieku skaitu => 50Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datuspa visām valsts administratīvajām teritorijām
15.11.Aizņemto darbvietu skaits ceturkšņa beigās, tai skaitā pamatdarbā ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā; sabiedriskajā sektorā; vispārējās valdības sektorā; privātajā sektorāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2. red. 2 zīmju līmenī; pa 6 statistiskajiem reģioniem
15.12.Aizņemto darbvietu skaits ceturkšņa beigās, tai skaitā pamatdarbā ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā bez privātā sektora komersantiem ar darbinieku skaitu < 50; sabiedriskajā sektorā; vispārējās valdības sektorā; valsts struktūrās; pašvaldību struktūrās; privātā sektora komersantos ar darbinieku skaitu => 50Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datuspa visām valsts administratīvajām teritorijām
15.13.Brīvo darbvietu skaits un īpatsvars; kopā Latvijā; sabiedriskajā sektorā; privātajā sektorāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2. red. 2 zīmju līmenī; pa 6 statistiskajiem reģioniem
15.14.Brīvo darbvietu skaits un īpatsvars kopā Latvijā; sabiedriskajā sektorā; privātajā sektorāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datuspa profesiju pamatgrupām
15.15.Apmaksātās un nostrādātās stundas darbiniekiem ar darba laika uzskaiti: kopā Latvijā; sabiedriskajā sektorā; privātajā sektorāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2. red. 2 zīmju līmenī
15.16.Darbaspēka izmaksas un to struktūra: kopā Latvijā; sabiedriskajā sektorā; privātajā sektorāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmuma dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2. red. 2 zīmju līmenī
15.17.Vienas stundas darbaspēka izmaksas darbiniekiem ar darba laika uzskaitiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu izlases apsekojums un aprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc pamatdarbības NACE 2. red. 2 zīmju līmenī
15.18.Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem: kopā Latvijā; sabiedriskajā sektorā; privātajā sektorāCentrālā statistikas pārvaldemēnesisaprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuskopā Latvijā
15.19.Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem kopā LatvijāCentrālā statistikas pārvaldemēnesisaprēķins, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta datuspēc dzimuma; pa vecuma grupām
15.20.Strādājošo skaits pamatdarbā pēc faktiskās darba vietasCentrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo komersantu, iestāžu un to vietējo darbības veidu vienību apsekojums un Valsts ieņēmuma dienesta datipa visām valsts administratīvajām teritorijām
 16. Nodarbinātības statistika    
 A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem 
16,1Darbaspēka izlases apsekojumsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisnepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums, Nodarbinātības valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra individuālie datikopā Latvijā,pa vecuma grupām; pēc dzimuma; izglītības līmeņa
-ekonomiski aktīvie iedzīvotāji
-nodarbinātie iedzīvotājiceturksniskopā Latvijā; pa vecuma grupām; pēc dzimuma; izglītības līmeņa; pēc nodarbinātības statusa; pa nozaru grupām; profesiju grupām
-darba meklētāji
-ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji
ceturksnis

 

kopā Latvijā; pa vecuma grupām; pēc dzimuma; izglītības līmeņa
-ekonomiski aktīvie iedzīvotājigads kopā Latvijā,pa vecuma grupām; pēc dzimuma; izglītības līmeņa; kopā pilsētās un laukos; pa 6 statistiskajiem reģioniem
-nodarbinātie iedzīvotājigads kopā Latvijā; pa vecuma grupām; pēc dzimuma; izglītības līmeņa;pēc nodarbinātības statusa; pa nozaru grupām; profesiju grupām;pa 6 statistiskajiem reģioniem
-darba meklētāji
-ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji
gads

 

kopā Latvijā; pa vecuma grupām; pēc dzimuma; izglītības līmeņa;kopā pilsētās un laukos; pa 6 statistiskajiem reģioniem
16.2.Informācija par personu ar invaliditāti nodarbinātībuCentrālā statistikas pārvaldevienreizējsnepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojumskopā Latvijā, pa vecuma grupām; pēc dzimuma; nodarbinātības statusa
16.3.Informācija par pāreju no darba uz pensionēšanos (rezultāti būs pieejami 2013.gadā)Centrālā statistikas pārvaldevienreizējsnepārtraukts mājsaimniecību izlases apsekojums (aptauja)kopā Latvijā, pēc dzimuma
16.4.Lauksaimniecībā nodarbināto skaits gadā pilna darba laika vienībāsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini (pamatojoties uz lauku saimniecību struktūras apsekojuma informāciju)kopā Latvijā
 Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo saskņā ar šādiem Eiropas Savienības tiesību aktiem:
Padomes 1998. gada 9. marta Regula (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā;
Komisijas 2000.gada 7.septembra Regula (EK) Nr. 1897/2000, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases apsekojuma organizēšanu Kopienā attiecībā uz darbības definīciju bezdarbam;
Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 8.oktobra Regula (EK) Nr. 1991/2002, par grozījumiem Padomes Regulā (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā;
Komisijas 2008.gada 25.aprīļa Regula (EK) Nr. 377/2008 ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā attiecībā uz datu nosūtīšanai izmantojamo kodēšanu, sākot ar 2009.gadu, izlases grupas izmantošanu statistikas datu vākšanai par strukturālajiem mainīgajiem lielumiem un pārskata ceturkšņu definēšanu;
Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra Regula (EK) Nr. 1372/2007, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā (Dokuments attiecas uz EEZ);
Komisijas 2010.gada 16.aprīļa Regula (EK) Nr. 317/2010, ar ko pieņem 2011.gada ad hoc moduļa specifikācijas par personu ar invaliditāti nodarbinātību darbaspēka izlases veida apsekojumam saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr 577/98;
Komisijas 2008.gada 23.aprīļa Regula (EK) Nr. 365/2008, ar ko pieņem 2010., 2011. un 2012. gada ad hoc moduļu programmu darbaspēka izlases veida apsekojumam, kas paredzēts Padomes Regulā (EK) Nr. 577/98 Dokuments attiecas uz EEZ.
 B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām 
16.5.Bezdarbnieku pabalsti (saņēmēju skaits un vidējais apmērs sadalījumā pēc pabalsts saņēmēja dzimuma)Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūramēnesispilns apsekojumskopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa visām valsts administratīvajām teritorijām
16.6.Reģistrēto bezdarbnieku skaitsNodarbinātības valsts aģentūramēnesispilns apsekojumskopā Latvijā,
pa 6 statistiskiem reģioniem,
pa pilsētām un novadiem,
pēc dzimuma, vecuma grupas, izglītības, bezdarba ilguma
16.6.Reģistrētā bezdarba līmenisNodarbinātības valsts aģentūramēnesispilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskiem reģioniem, pa pilsētām un novadiem
16.7.Informācija par bezdarbnieka statusa piešķiršanu un noņemšanuNodarbinātības valsts aģentūramēnesispilns apsekojumskopā Latvijā,
pa Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm,
pēc dzimuma,
pēc mērķa grupām
 17. Lauksaimniecības statistika    
 A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem 
17.1.Lauksaimniecības produkcija salīdzināmajās un faktiskajās cenāsLatvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtsceturksnis, gadsaprēķinikopā Latvijā
17.2.Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražībaCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojumskopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; sējumu platības, kopraža, ražība; pa kultūrām
17.3.Puķu, dekoratīvo koku, krūmu, augļu koku, un ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšana un realizācija (platības, realizētie apjomi)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums lauku saimniecībām, kuras nodarbojas ar stādu audzēšanu un realizācijukopā Latvijā
17.4.Lauksaimniecības produkcijas ražošana un realizācija naturālā un vērtības izteiksmē (Centrālai statistikas pārvaldei iekšējai lietošanai)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisizlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā
17.5.Lauksaimniecības dzīvnieku skaitsCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, Lauksaimniecības datu centra ganāmpulku un dzīvnieku reģistra informācijakopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa dzīvnieku sugām un vecumu grupām
Lauksaimniecības datu centrsLauksaimniecības datu centra ganāmpulku un dzīvnieku reģistra informācijapa visām valsts administratīvajām teritorijām
17.6.Galveno lopkopības produktu ražošana (gaļa, piens, olas)Centrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; gaļa pa veidiem
ceturksnisizlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā
17.7.Kaušana un gaļas iepirkums daudzuma un vērtības izteiksmēCentrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojums, Lauksaimniecības datu centra informācijakopā Latvijā
17.8.Lauksaimniecības produktu standarta izlaide (standart output)Valsts agrārās ekonomikas institūtsgadsaprēķinikopā Latvijā
17.9.Informācija par inkubatoru darbību (iegūto cāļu skaits inkubatoros)Centrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
17.10.Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla SUDAT kopsavilkuma datiValsts agrārās ekonomikas institūtsgadsaprēķinikopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem
17.11.Lauksaimniecības kultūru sējumu platību prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi)Zemkopības ministrijamēnesis (no maija līdz oktobrim)ekspertu metodekopā Latvijā
17.12.Lauksaimniecības kultūru kopražas prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi)Zemkopības ministrijamēnesis (no maija līdz oktobrim)ekspertu metodekopā Latvijā
17.13.Nokauto liellopu un cūku skaita prognozesValsts agrārās ekonomikas institūtsliellopiem- pusgads, cūkām - ceturksnisaprēķinikopā Latvijā
17.14.Graudu iepirkums (iepirktais apjoms un vidējā iepirkuma cena)Centrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
17.15.Linu iepirkumsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
17.16.Minerālmēslu un organiskā mēslojuma iestrādāšanaCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojumskopā Latvijā; pa galvenajām lauksaimniecības kultūru grupām
17.17.Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanaCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā; pēc lietošanas veida (aramzeme, ilggadīgie stādījumi, pļavas un ganības)
17.18.Informācija par lauku saimniecību skaitu un, zemju platībāmCentrālā statistikas pārvaldegadsCentrālās statistikas pārvaldes Statistiskā lauku saimniecību reģistra informācijakopā Latvijā; pa visām valsts administratīvajām teritorijām
17.19.Lauku saimniecību galvenie ekonomiskie rādītāji – ekonomiskais lielums, specializācija (Centrālai statistikas pārvaldei iekšējai lietošanai)Centrālā statistikas pārvaldegadsCentrālās statistikas pārvaldes Statistiskā lauku saimniecību reģistra informācijapa ekonomiskā lieluma kategorijām, pēc saimnieciskās darbības veicēja juridiskā statusa
17.20.Pesticīdu pielietojums lauksaimniecības kultūrāmCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojumskopā Latvijā; pa galvenajām lauksaimniecības kultūrām; pa pesticīdu veidiem
17.21.Augļu dārzu apsekojums pēc augļu koku sugām, biežuma un vecumaCentrālā statistikas pārvaldereizi 5 gadosapsekojumskopā Latvijā
17.22.Informācija par bioloģisko lauksaimniecībuZemkopības ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa administratīvajām teritorijām
17.23.Galveno lauksaimniecības produktu naturālās ražošanas un patēriņa bilances – Eurostat pieprasījumsZemkopības ministrijagadsaprēķinikopā Latvijā
 Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo saskņā ar šādiem Eiropas Savienības tiesību aktiem:
Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 5.decembra Regula (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā; Komisijas 2005.gada 24.februāra Regula (EK) Nr. 306/2005, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā;
Komisijas 2006.gada 20.jūnija Regula (EK) Nr. 909/2006, ar ko groza I un II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā;
Komisijas 2008.gada 7.marta Regula (EK) Nr. 212/2008, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā;
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 18.jūnija Regula (EK) Nr. 543/2009, kas attiecas uz statistiku par augkopības kultūrām un ar ko atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 837/90 un (EEK) Nr. 959/93.
Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra Regula (EK) Nr. 1165/2008 par statistiku lauksaimniecības dzīvnieku un gaļas jomā, ar kuru atceļ Padomes Direktīvu Nr.93/23/EEK, 93/24/EEK un 93/25/EEK;
Komisijas 2008.gada 8.decembra Regula (EK) Nr. 1242/2008 par Kopienas klasifikācijas izveidi lauku saimniecībām;
Komisijas 1987.gada 22.decembra Regula (EEK) Nr. 3987/87, ar ko kombinētās nomenklatūras ieviešanas rezultātā groza dažādas regulas, kas nodrošina kopīgas tirgus organizācijas vienotu īstenošanu olu un mājputnu gaļas nozarē;
Komisijas 2008.gada 27.jūnija Regula (EK) Nr. 617/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz inkubējamo olu un mājputnu cāļu ražošanu un tirdzniecību.
Padomes 2009.gada 30.novembra Regula (EK) Nr. 1 217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Kopienā;
Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra Regula (EK) Nr. 1166/2008, kas attiecas uz lauku saimniecību struktūras apsekojumiem un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojumu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 571/88.
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra Regula (EK) Nr. 1185/2009 attiecībā uz statistiku par pesticīdiem (Dokuments attiecas uz EEZ);
Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 19.decembra Direktīva 2001/109/EK par dalībvalstīm veicamajiem statistiskajiem apsekojumiem nolūkā noteikt dažu augļu koku sugu stādījumu ražošanas potenciālu;
Komisijas 2008.gada 5.septembra Regula (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu;
Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 11.decembra Lēmums (EK) Nr.1578/2007 par Kopienas statistikas programmu 2008.līdz 2012.gadam.
 B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām 
17.24.Minerālmēslu un organiskā mēslojuma iestrādāšanaCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojumskopā Latvijā, 6 statistiskajiem reģioniem; pa galvenajām lauksaimniecības kultūru grupām
17.25.Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanaCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā, 6 statistiskajiem reģioniem, pēc lietošanas veida (aramzeme, ilggadīgie stādījumi, pļavas un ganības)
 18. Mežsaimniecības statistika    
 A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem 
18.1.Meža zemju sadalījums pēc koku sugām, diametra grupām un vecuma klasēmZemkopības ministrijagadsaktualizēta datu bāzes informācijapa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa īpašumu formām (valsts īpašums, pašvaldību īpašums, privātīpašums)
18.2.Koku ciršana sadalījumā pa ciršu veidiemValsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa novadiem, pa īpašuma veidiem
18.3.Koku ciršana sadalījumā pa koku sugāmValsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa novadiem
18.4.Meža ugunsgrēkos izdegusī platība, ugunsgrēku cēloņi, ugunsgrēku nodarītie zaudējumi, atbildība par meža ugunsdrošības noteikumu pārkāpumiemValsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa novadiem
18.5.Meža atjaunošana valsts mežos un pašvaldību un privātajos mežosValsts meža dienestsgadsMeža valsts reģistra informācijakopā Latvijā, pa novadiem, pa republikas pilsētām, pa īpašuma veidiem
18.6.Mežaudžu bojājumi sadalījumā pa bojājumu veidiemValsts meža dienestsgadsMeža valsts reģistra informācijakopā Latvijā, pa novadiem, pa īpašuma veidiem
18.7.Vidējā koksnes krāja sadalījumā pēc koku sugām, augšanas apstākļu tipiem un vecumklašu grupāmZemkopības ministrijagadsMeža statistiskās inventarizācijas informācijakopā Latvijā, pa īpašuma veidiem
18.8.Medījamo savvaļas dzīvnieku uzskaite, nomedīto dzīvnieku skaitsValsts meža dienestsgads (medību sezona)pilns apsekojumskopā Latvijā
18.9.Meža platības, kur noteikti mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi (īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, mikroliegumi, aizsargjoslas u.c.)Valsts meža dienestsgadsMeža valsts reģistra informācijakopā Latvijā, pa īpašuma veidiem
18.10.Atmirusi koksneZemkopības ministrijagadsMeža statistiskās inventarizācijas informācijakopā Latvijā, pa īpašuma veidiem
18.11.Apaļkoku ražošanas un patēriņa bilancesZemkopības ministrijagadsaprēķini, izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes, Meža valsts reģistra un Meža statistiskās inventarizācijas informācijukopā Latvijā
 B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām 
18.12.Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas sadalījumā pa koku sugām un kokmateriālu sortimentiemCentrālā statistikas pārvaldereizi pusgadāizlases apsekojumskopā Latvijā, pa koku sugām un kokmateriālu sortimentiem
18.13.Vidējās mežsaimniecības izmaksas (mežizstrādes izmaksas galvenajai cirtei, mežu atjaunošanas un kopšanas izdevumi, infrastruktūras un administrēšanas izmaksas)Centrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojumskopā Latvijā, pa mežu kvalitātes grupām
18.14.Meža inventarizācijas datiValsts meža dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa 6 statistiskajiem reģioniem
18.15.Izcirtās platības un krājasValsts meža dienestsgadsaprēķini, izmantojot Meža valsts reģistra un Meža statistiskās inventarizācijas informācijukopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa 6 statistiskajiem reģioniem
 19. Zivsaimniecības statistika    
 A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem 
19,1Zvejas kuģu skaits, galvenā kuģa dzinēja jauda un kuģa tonnāžaZemkopības ministrijagadsLatvijas kuģu reģistra informācijakopā Latvijā, pa zvejas kuģu grupām
19.2.Zivju nozveja un citu jūras produktu ieguve pa sugām, naturālajā un vērtības izteiksmē, pa okeānu un jūru zvejas rajoniem un zonām, iekšējos ūdeņosCentrālā statistikas pārvaldeceturksnis, gadspilns apsekojums un Zemkopības ministrijas informācija (Latvijas Zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma - LZIKIS)kopā Latvijā; pa zivju sugām un nozvejas rajoniem
19.3.Izkrauto zivju daudzums un vidējā cenaZemkopības ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijas ostās, pa valsts kuģiem un sugām
19.4.Produkcijas ražošana uz zvejas kuģiem naturālajā un vērtības izteiksmēCentrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojumskopā Latvijas zvejas uzņēmumiem, pa produkcijas veidiem
19.5.Zvejas uzņēmumu ārējā ekonomiskā darbība naturālajā un vērtības izteiksmēCentrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojumskopā Latvijas zvejas uzņēmumiem
19.6.Pārskats par akvakultūru (produkcijas ražošanai izmantotie ūdeņi, nodarbināto skaits, preču zivis naturālā un vērtības izteiksmē, mazuļu audzēšana)Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
 Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo saskņā ar šādiem Eiropas Savienības tiesību aktiem:
Komisijas 2003.gada 12.augusta Regula (EK) Nr. 1438/2003, ar ko paredz īstenošanas noteikumus attiecībā uz Kopienas flotes politiku, kura noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002;
Padomes 2008.gada 25.februāra Regula (EK) Nr. 199/2008 par Kopienas sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā padoma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku;
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 11.marta Regula (EK) Nr. 216/2009 par to, kā dalībvalstis, kas zvejo apgabalos ārpus Ziemeļatlantijas, iesniedz nominālās nozvejas statistiku ( pārstrādāta versija);
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 11.marta Regula (EK) Nr. 217/2009 par to kā dalībvalstis, kas zvejo Ziemeļrietumu Atlantijā, sniedz statistikas datus par nozveju un zvejas intensitāti ( pārstrādāta versija);
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 11.marta Regula (EK) Nr. 218/2009 par to dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā (pārstrādāta versija);
Nodrošina A ailē minēto ES tiesību aktu prasību piemērošanu;
Padomes 2006.gada 18.decembra Regula (EK) Nr. 1921/2006, kas attiecas uz statistikas datu sniegšanu par dalībvalstīs izkrautajiem zvejas produktiem un ar ko atceļ Padomes Regulu (EKK) Nr. 1382/91;
Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija Regula (EK) Nr. 762/2008 par to, kā dalībvalstis iesniedz statistiku par akvakultūru, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 788/96.
 B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām 
19.7.Zivsaimniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenās (Centrālai statistikas pārvaldei iekšējai lietošanai - IKP aprēķiniem)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķinikopā Latvijā
 20. Rūpniecības statistika    
 A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem 
20.1.Rūpniecības produkcijas veidu ražošana un realizācijaCentrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 10 un vairāk strādājošokopā Latvijā, PRODCOM 8 zīmju līmenī
20.2.Rūpniecības produkcijas apjoma indekssCentrālā statistikas pārvaldemēnesisekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk strādājošo vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. Lskopā Latvijā, pa NACE 2. red. B, C, D sadaļu 2 zīmju līmenī, pa ražošanas pamatgrupējumiem
20.3.Jauno pasūtījumu indekss (tai skaitā vietējā tirgū, eksportam)Centrālā statistikas pārvaldemēnesisekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk strādājošo vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. Lskopā Latvijā, pa NACE 2. red. C sadaļas 2 zīmju līmenī.
20.4.Rūpniecības apgrozījuma indekss (tai skaitā vietējā tirgū, eksportam)Centrālā statistikas pārvaldemēnesisekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk strādājošo vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. Lskopā Latvijā, pa NACE 2. red. B, C sadaļu 2 zīmju līmenī
 Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo saskņā ar šādiem Eiropas Savienības tiesību aktiem:
Padomes 1991.gada 19.decembra Regula (EEK) Nr. 3924/91 par rūpnieciskās ražošanas Kopienas apsekojuma izveidi;
Komisijas 2004.gada 29.aprīļa Regula (EK) Nr. 912/2004 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3924/91 par rūpnieciskās ražošanas Kopienas apsekojuma izveidi, ieviešanu.
Padomes 1998.gada 19.maija Regula (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;
Komisijas 2001.gada 26.marta Regula (EK) Nr. 586/2001, ar ko attiecībā uz ražošanas pamatgrupējumu definēšanu īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;
Komisijas 2007.gada 14.jūnija Regula (EK) Nr. 656/2007 ar ko groza Regulu (EK) Nr. 586/2001, ar kuru attiecībā uz ražošanas pamatgrupējumu (RP) definēšanu īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;
Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 6.jūlija Regula (EK) Nr. 1158/2005, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku (Pielikums A);
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK), Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (Dokuments attiecas uz EEZ).
 B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām 
20.5.Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktosCentrālā statistikas pārvaldegadspiena pārstrādes nozares uzņēmumu pilns apsekojumskopā Latvijā
20.6.Piena produktu ražošanaCentrālā statistikas pārvaldemēnesispiena pārstrādes nozares uzņēmumu izlases apsekojumskopā Latvijā
20.7.Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaides un apgrozījuma vērtība pa nozarēm (tai skaitā iekšzemes patērētājiem, eksportam)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu apsekojums, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk strādājošo vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. Lskopā Latvijā, pa NACE 2. red. C sadaļas 2 zīmju līmenī
 21. Enerģētikas statistika    
 A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem 
21.1.Dabas gāzes izmantošana, krājumiCentrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
21.2.Elektroenerģijas ražošana koģenerācijas stacijāsCentrālā statistikas pārvaldemēnesiskoģenerācijas staciju pilns apsekojumskopā pa koģenerācijas stacijām
21.3.Elektroenerģijas ražošana, imports un eksportsCentrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojumskopā pa elektrostaciju veidiem
21.4.Cieto kurināmo imports, ražošana un realizācija Centrālā statistikas pārvaldemēnesisogļu importētāju un kurināmās kūdras ražotāju izlases apsekojumskopā Latvijā
21.5.Naftas produktu piegāde kuģiem un lidmašīnāmCentrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
21.6.Naftas produktu patēriņš, ražošana un apriteValsts ieņēmumu dienestsmēnesisaprēķinikopā Latvijā
21.7.Naftas produktu drošības rezervesEkonomikas ministrijamēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
21.8.Naftas produktu mazumtirdzniecības vidējās cenasEkonomikas ministrijanedēļa, mēnesisaprēķini, izmantojot naftas produktu informācijas sistēmas (NAPRO) datuskopā Latvijā, pa naftas produktu veidiem
21.9.Dabas gāzes piegāde patērētājiemCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā; NACE  2. red. 2 zīmju līmenī
21.10.Enerģētisko resursu ražošana, iegāde un izlietošanaCentrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo komersantu izlases apsekojumskopā Latvijā; pa resursu veidiem; NACE 2red. 2 zīmju līmenī
21.11.Elektroenerģijas piegādes patērētājiemCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa sektoriem (rūpniecība, lauksaimniecība, transports, enerģētika, pakalpojumi)
21.12.Elektroenerģijas ražošana un ražošanas jaudas – Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā; pa enerģijas veidiem (hidroenerģija, vēja enerģija u.c.)
21.13.Lielākā ražotāja tirgus daļa elektrības tirgū (SI) – Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā
 Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo saskņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 22.oktobra Regulu (EK) Nr. 1099/2008 par enerģētikas statistiku.
 B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām 
21.14.Dabasgāzes vidējās cenasCentrālā statistikas pārvaldereizi pusgadāaprēķinikopā pa rūpnieciskajiem galalietotājiem; iedzīvotāju sektoru
21.15.Elektroenerģijas vidējās cenasCentrālā statistikas pārvaldereizi pusgadāaprēķinikopā pa rūpnieciskajiem galalietotājiem; iedzīvotāju sektoru
21.16.Atjaunojamās enerģijas īpatsvars kopējā enerģijas bruto galapatēriņāCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā
21.17.Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana koģenerācijas režīmā Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā, pa resursu veidiem; NACE 2. red. 2 zīmju līmenī
21.18.Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana un sadale, kurināmā patēriņš tās ražošanai; siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana koģenerācijas režīmāCentrālā statistikas pārvaldegadsenerģētikas nozares komersantu, kuri ražo siltumenerģiju un piegādā to patērētājiem, kā arī izlieto savām vajadzībām pilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām; pa NACE2. red. 2 zīmju līmenī; pa resursu veidiem
21.19.Kurināmā atlikumi 1.oktobrīCentrālā statistikas pārvaldereizi gadāenerģētikas nozares komersantu, kuri ražo siltumenerģiju un piegādā to patērētājiem, kā arī izlieto savām vajadzībām pilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem
21.20.Kopējā enerģētikas bilanceCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini, visi regulā noteiktie rādītāji tiek apkopoti kopsavilkuma veidākopā Latvijā
21.21.Elektroenerģijas ražošana, sadale, kurināmā patēriņš tās ražošanai un elektrostaciju jaudaCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa elektrostaciju tipiem
21.22.Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves licenču laukumi un licencesEkonomikas ministrijagadspilns apsekojumskopā ģeogrāfiskie apgabali – licenču laukumi ogļūdeņražu meklēšanai vai ogļūdeņražu izpētei un ieguvei, kopā ogļūdeņražu meklēšanas vai izpētes un ieguves licenču turētāju skaits
 22. Būvniecības statistika    
 A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem 
22.1.Būvniecības produkcijas, ēku un inženierbūvju produkcijas indeksiCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojumskopā Latvijā
22.2.Izsniegto atļauju skaits ēku būvniecībai un paredzētās platības lielumsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
22.3.Ģimenes māju nodošana ekspluatācijā – ANO pieprasījums (dzīvokļu skaits un ekspluatācijā nodotā platība)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
 Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo saskņā ar šādiem Eiropas Savienības tiesību aktiem:
Padomes 1998.gada 19.maija Regula (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku;
Komisijas 2006.gada 28.septembra Regula (EK) Nr. 1503/2006 ar ko īsteno un labo Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku attiecībā uz mainīgo lielumu definīcijām, mainīgo lielumu sarakstu un datu apkopošanas biežumu.
 B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām 
22.4.Izsniegto atļauju skaits ēku būvniecībai un paredzētās platības lielumsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumspa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
22.5.Ģimenes māju nodošana ekspluatācijāCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumspa 6 statistiskajiem reģioniem; pa visām valsts administratīvajām teritorijām
22.6.Ēku un inženierbūvju būvniecības produkcijas apjomi, kopējais un saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms. Ārpus Latvijas veikto būvdarbu apjoms, ārvalstu apakšuzņēmēju veikto būvdarbu apjoms LatvijāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojumskopā Latvijā
 23. Investīciju statistika    
 A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem 
23.1.Investīcijas dzelzceļa infrastruktūrā (investīcijas, izdevumi dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai) - ITF, ANO, Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
23.2.Investīcijas valsts autoceļu infrastruktūrā (investīcijas būvprojektēšanai, rekonstrukcijai, būvniecībai, uzturēšanas izdevumi, vispārējie izdevumi) - ITF, ANO, Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
23,3Investīcijas pašvaldību autoceļu infrastruktūrā (investīcijas būvprojektēšanai, rekonstrukcijai, būvniecībai, uzturēšanas izdevumi, vispārējie izdevumi - ITF, ANO, Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
 B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām 
23.4.Nefinanšu investīcijasCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojumskopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī
23.5.Nefinanšu investīcijasCentrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī
 24. Tirdzniecības un pakalpojumu statistika    
 A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem 
24.1.Mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksiCentrālā statistikas pārvaldemēnesisizlases apsekojumskopā Latvijā, pa NACE 2. red. 47. nodaļu 3-4 zīmju grupējumiem
24.2.Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi (ieskaitot vairumtirdzniecību)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisizlases apsekojumskopā Latvijā, pa NACE 2. red H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S sadaļām 2 zīmju līmenī
24.3.Komercpakalpojumu apgrozījums sadalījumā pa produktu veidiem:
Pakalpojumu uzņēmumu, kuru galvenais darbības veids ir klasificēts NACE 2. red. 62. un 78. nodaļās un 58.2., 63.1. un 73.1. grupās apsekojums par uzņēmējdarbības pakalpojumu apgrozījuma iedalījumu pēc produkcijas veida (saskaņā ar CPA) un pēc klienta atrašanās vietas (provizoriskie rezultāti par 2011. gadu būs 2012. gadā, bet galīgie rezultāti - 2013.gadā)
Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojums (komersanti ar gada vidējo nodarbināto skaitu 20 vai vairāk)kopā Latvijā (tikai Centrālās statistikas pārvaldes un Eurostat iekšējai lietošanai)
Pakalpojumu uzņēmumu, kuru galvenais darbības veids ir klasificēts NACE 2. red. 73.2., 71.1., 71.2. grupās, apsekojums par Uzņēmējdarbības pakalpojumu apgrozījuma iedalījumu pēc produkcijas veida (saskaņā ar CPA) un pēc klienta atrašanās vietas par 2010. gadu, provizoriskie rezultātireizi 2 gados
Pakalpojumu uzņēmumu, kuru galvenais darbības veids ir klasificēts NACE 2. red. 69.1., 69.2., 70.2. grupās, apsekojums par Uzņēmējdarbības pakalpojumu apgrozījuma iedalījumu pēc produkcijas veida (saskaņā ar CPA) un pēc klienta atrašanās vietas (galīgie rezultāti )reizi 2 gados
24.4.Automobiļu tirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma sadalījums pēc produktiem (pārdotajām precēm) atbilstoši CPA klasifikācijas G sekcijai – galīgie rezultātiCentrālā statistikas pārvaldereizi 5 gados (daudzgadējā statistika)izlases apsekojumskopā Latvijā; pa NACE 2. red. 45 nodaļu, 4 zīmju līmenī
 Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo saskņā ar šādiem Eiropas Savienības tiesību aktiem:
Padomes 1998.gada 19.maija Regula Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku, C pielikums;
Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 6.jūlija Regula (EK) Nr. 1158/2005, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku (C pielikums);
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK), Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām;
Komisijas 2008.gada 29.maijs Regula (EK) Nr. 472/2008, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku attiecībā uz pirmo bāzes gadu, kas jāpiemēro laikrindām saskaņā ar NACE 2. red., un attiecībā uz detalizācijas pakāpi, formu, pirmo pārskata periodu un pārskata periodu, ko piemēro laikrindām līdz 2009.gadam, kuras jānosūta saskaņā ar NACE 2. red. (dokuments attiecas uz EEZ);
Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 11.marta Regula (EK) Nr. 295/2008 par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (pārstrādāta versija).
 25. Transporta statistika    
 A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem 
25.1.Kravu pārvadājumi un kravu apgrozība dzelzceļa transportāCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa kravu veidiem, pēc nosūtītāja un saņēmējas valsts
Latvijā iebraukušo un izbraukušo dzelzceļa pasažieru skaitskopā Latvijā
Nopietni negadījumi dzelzceļa transportā.kopā Latvijā
25.2.Kravu pārvadājumi un kravu apgrozība, pasažieru pārvadājumi un pasažieru apgrozība dzelzceļa transportāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā, pa satiksmes veidiem
25.3.Kravu pārvadājumi un apgrozība autotransportāCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisizlases apsekojums, izmantojot Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" reģistra informācijukopā Latvijā, pa satiksmes veidiem, pa galvenajiem virzieniem, pa 6 statistiskajiem reģioniem
25.4.Lidostās iebraukušie un no lidostām izbraukušie pasažieri, tiešais tranzīts (tikai Eurostat iekšējai lietošanai), saņemtās un nosūtītās kravas un pasts, gaisa kuģu kustībaCentrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
25.5.Nosūtītās un saņemtās kravas ostās, kuģu satiksme ostās pēc kuģa tipa un lieluma) – Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
25.6.Nosūtītās un saņemtās kravas ostās pēc kuģa reģistra valsts – Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
25.7.Ar pasažieru kuģiem un prāmjiem iebraukušie un izbraukušie pasažieri – Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojumskopā Latvijā, pa ostām
25.8.Mežu autoceļu garums – ITF, ANO, Eurostat pieprasījumsValsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"gadspilns apsekojumskopā Latvijā
25.9.Latvijā reģistrēto regulāro gaisa pārvadātāju komerciālo gaisa pārvadājumu apjoms – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijamēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
25.10.Latvijā reģistrēto gaisa pārvadātāju (regulāro un neregulāro) komerciālo gaisa pārvadājumu apjoms – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
25.11.Regulāro gaisa pārvadātāju pārvadāto pasažieru, kravu un pasta apjomi starp pilsētu pāriem – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijaceturksnispilns apsekojumspa maršrutiem
25.12.Gaisa pārvadājumi regulāro lidojumu maršrutu posmos – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
25.13.Aviokompāniju gaisakuģu parks un personāls – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
25.14.Gaisa pārvadātāju komerciālās darbības rezultāti – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
25.15.Lidostas apkalpoto pasažieru, gaisa kuģu skaits, kravas, pasta apjoms – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijaceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā
25.16.Lidostu finansiālās darbības rezultāti – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
25.17.Aeronavigācijas pakalpojumu apjoms – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
25.18.Gaisa satiksmes vadības dienesta finansiālās darbības rezultāti – ICAO pieprasījumsSatiksmes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
25.19.Pasažieru pārvadājumi un pasažieru apgrozība regulārajā autobusu satiksmē – ITF, ANO, Eurostat pieprasījumsValsts SIA “Autotransporta direkcija”ceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā, pa satiksmes veidiem
25.20.Pa naftas un naftas produktu cauruļvadiem transportētā nafta un naftas produkti, naftas un naftas produktu apgrozība – ITF, ANO, Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesis, gadspilns apsekojumskopā Latvijā
25.21.Pasažieru pārvadājumi pilsētu elektrotransportā – ITF, ANO, Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnispilns apsekojumskopā Latvijā, pa pilsētām
25.22.Pasažieru pārvadājumi un pasažieru apgrozība, pārvadātās kravas un pasts, kravu apgrozība gaisa transportāCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
25.23.Nosūtītās un saņemtās kravas ostās: pa kravu veidiemCentrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojumskopā Latvijā, pa ostām
 Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo saskņā ar šādiem Eiropas Savienības tiesību aktiem:
Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 16.decembra Regula Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku;
Komisijas 2003.gada 3.jūlija Regula (EK) Nr. 1192/2003, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku (dokuments attiecas uz EEZ);
Komisijas 2007.gada 7.novembra Regula (EK) Nr. 1304/2007, ar ko groza Padomes Direktīvu 95/64//EK, Padomes Regula (EK) Nr. 1172/98, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu ( EK) Nr. 91/2003 un (EK) Nr. 1365/2006 attiecībā uz NST 2007, kuru nosaka par vienīgo atsevišķos transporta veidos pārvadāto preču klasifikāciju.
Komisijas 2001.gada 7.novembra Regula (EK) Nr. 2163/2001 par tehniskajiem pasākumiem attiecībā uz kravu autopārvadājumu datu sūtīšanu statistikas vajadzībām (dokuments attiecas uz EEZ);
Komisijas 1999.gada 17.decembra Regula (EK) Nr. 2691/1999 par īstenošanas noteikumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 1172/98 par statistikas pārskatiem attiecībā uz autopārvadājumiem (dokuments attiecas ar EEZ);
Padomes 1998.gada 25.maija Regula (EK) Nr. 1172/98 par statistikas pārskatiem attiecībā uz autopārvadājumiem;
Komisijas 2004.gada 6.aprīļa Regula (EK) Nr. 642/2004 par precizitātes prasībām informācijai, kuru savāc saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1172/98 par statistikas pārskatiem attiecībā uz autopārvadājumiem;
Komisijas 2003.gada 31.jūlija Regula (EK) Nr. 1358/2003, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 437/2003 par statistikas pārskatiem attiecībā uz pasažieru, kravu un pasta gaisa pārvadājumiem un ar ko groza tās I un II pielikumu (dokuments attiecas uz EEZ);
Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 27.februāra Regula (EK) Nr. 437/2003 par statistikas pārskatiem attiecībā uz pasažieru, kravas un pasta gaisa pārvadājumiem.
 B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām 
25.24.Mežu autoceļu garumsValsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"gadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa visām valsts administratīvajām teritorijām
25.25.Valsts autoceļu garums, pašvaldību autoceļu un ielu garumsValsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi”gadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa visām valsts administratīvajām teritorijām
25.26.Reģistrēto transportlīdzekļu skaits (ar tehnisko apskati, fiziskām personām piederošo transportlīdzekļu skaits)Valsts akciju sabiedrība „Ceļu satiksmes drošības direkcija”gadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa visām valsts administratīvajām teritorijām; pa transportlīdzekļu veidiem
 26. Tūrisma statistika    
 A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem 
26.1.Viesnīcu, moteļu, viesu māju, kūrortviesnīcu, kempingu un citu tūristu mītņu darbība (apkalpoto cilvēku skaits, nakšņojumu skaits, gultasvietu noslogojums) – Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesispilns apsekojumskopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām; pa 6 statistiskajiem reģioniem
26.2.Iedzīvotāju apsekojums par atpūtas un darījumu braucieniem (ceļotāju skaits, braucienu skaits, nakšņojumu skaits, izdevumi par ceļojumu) – Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisizlases apsekojumskopā Latvijā
 B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām 
26.3.Tūrisma komersantu darbībaCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem
26.4.Robežšķērsotāju apsekojumsCentrālā statistikas pārvaldereizi pusgadāizlases apsekojumskopā Latvijā
26.5.Lauku tūrisma mītņu darbībaCentrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem
26.6.Tūrisma satelītkontiCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā
 27. Nekustamā īpašuma statistika    
 A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem 
27.1.Dzīvojamo telpu īres aprēķins (Centrālajai statistikas pārvaldei iekšējai lietošanai)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā
27.2.Dzīvokļu cenu indekssLatvijas Bankaceturksnisaprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datuskopā Latvijā, Rīgā, pārējā Latvijā
 B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām 
27.3.Dzīvokļu īpašniekiem pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodotās valsts un pašvaldību dzīvojamās mājas (māju skaits un apsaimniekošanas formas)Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra”gadsvalsts mājas - aktualizēta datu bāzes informācija; pašvaldību mājas - pilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.4.Informācija par pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanu dzīvokļu jautājumu risināšanāEkonomikas ministrijagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.5.Zemes platībaValsts zemes dienestsgadsNekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datipa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.6.Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijaValsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra”gadsvalsts mājas - aktualizēta datu bāzes informācija; pašvaldību mājas - pilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.7.Zemesgrāmatās iesniegtie nostiprinājuma lūgumiTiesu administrācijagadsValsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datipa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.8.Zemesgrāmatās atklātie nodalījumi pa nekustamā īpašuma veidiemTiesu administrācijagadsValsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datipa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.9.Nekustamo īpašumu kadastrālā vērtībaValsts zemes dienestsgadsaprēķins, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu bāzipa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.10.Zemes sadalījums pēc zemes lietošanas veidiem un īpašniekiem (lietotājiem)Valsts zemes dienestsgadsNekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datipa visām valsts administratīvajām teritorijām
27.11.Nekustamā īpašuma darījumu (pirkuma līgums) skaits gadā (tūkst.)Tiesu administrācijagadspilns apsekojumskopā Latvijā
 28. Vides aizsardzības statistika    
 A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem 
28.1.Radīto un apsaimniekoto sadzīves un bīstamo atkritumu veidi un daudzumi. Importētais un eksportētais atkritumu daudzums un veidiLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsgadsA, B piesārņojošo darbību kategorijas operatoru un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pilns apsekojumskopā Latvijā
28.2.Līdzekļu izlietojums vides aizsardzībai (investīcijas, kārtējās izmaksas pa vides aizsardzības jomām)Centrālā statistikas pārvaldegadsekonomiski aktīvo uzņēmumu izlases apsekojumskopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī
28.3.Emitētās un piesaistītās siltumnīcefekta gāzu emisijas (ieskaitot Kioto mērķus 2008-2012) (SI) Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsgadsaprēķini, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmukopā Latvijā
28.4.Sadzīves atkritumi (radīti, savākti, apglabāti un sadedzināti) (SI)Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsgadsA, B piesārņojošo darbību kategorijas operatoru un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pilns apsekojumskopā Latvijā
28.5.Ūdens ņemšanas un izmantošanas, notekūdeņu novadīšanas un piesārņojuma radītāji – WISE pieprasījumsLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsgadsūdens resursu lietotāju, kurām ir spēkā esoša ūdens resursu lietošanas atļauja un operatoru, kuriem ir spēkā esoša atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai pilns apsekojumskopā Latvijā, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī un upju baseinu apgabaliem
28.6.Gaisa piesārņojums no stacionāriem un difūziem piesārņojuma avotiem (emisijas no enerģētikas, transporta, rūpnieciskajiem procesiem, šķīdinātāju un citu produktu lietošanas, lauksaimniecības, zemes izmantošanas un mežsaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas) – ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariāta pieprasījumsLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsgadsaprēķini, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmukopā Latvijā, pa tautsaimniecības sektoriem
28.7.Gaisa piesārņojuma monitorings GAW/EMEP stacijās – Ženēvas konvencijas par piesārņojuma pārnesi lielos attālumos sekretariāta pieprasījumsLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsgadsnovērojumu tīkla mērījumu rezultātipa novērojumu stacijām
28.8.Ūdens ņemšanas un izmantošanas pa NACE 2. red. 2 zīmju līmenī, notekūdeņu attīrīšanas un novadīšanas pēc attīrīšanas klases un saņemošās ūdenstilpnes tipa, notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas rādītāji pa izmantošanas un izvietošanas veidiem – OECD, Eurostat pieprasījumsLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsdivi gadipilns apsekojums, aprēķinikopā Latvijā
28.9.Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu platība – Eiropas Vides aģentūras pieprasījumsDabas aizsardzības pārvaldegadsapsekojumskopā Latvijā, pa īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijām un mikroliegumiem
28.10.Vides kvalitātes novērojumu rezultāti (gaisa kvalitāte, virszemes ūdens) – Eiropas Vides aģentūras pieprasījumsLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsgadsnovērojumu tīkla mērījumu rezultātipa novērojumu stacijām
28.11.Vides kvalitātes novērojumu rezultāti (jūras ūdens) – Eiropas Vides aģentūras pieprasījumsLatvijas Hidroekoloģijas institūtsgadsnovērojumu tīklspa novērojumu stacijām
28.12.Dzeramā ūdens kvalitāteVeselības inspekcijatrīs gadiizlases apsekojums saskaņā ar trīs secīgu gadu monitoringa programmāmpa visām valsts administratīvajām teritorijām
28.13.Peldūdeņu kvalitāte 2011.gadāVeselības inspekcijagadsizlases apsekojums saskaņā ar monitoringa programmu 2011. gadampa visām valsts administratīvajām teritorijām
28.14.Izsniegtie CITES sertifikāti un atļaujas pa kategorijām: imports, eksports, reeksports un dzīvie, nedzīvie. Informācija par konfiskāciju un aizturēšanu – Eiropas Komisijas un CITES sekretariāta pieprasījumsDabas aizsardzības pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
28.15.CITES ieviešanas sekmes – Eiropas Komisijas un CITES sekretariāta pieprasījumsDabas aizsardzības pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
28.16.ES nozīmes aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības statuss (stāvoklis valstī) – Eiropas Komisijas pieprasījumsDabas aizsardzības pārvalde6 gadipilns apsekojumskopā Latvijā
 Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo saskņā ar šādiem Eiropas Savienības tiesību aktiem:
Padomes 1993.gada 8.jūnija Regula (Euratom) Nr. 1493/93 par radioaktīvo vielu pārvadājumiem starp dalībvalstīm;
Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 25.novembra Regula (EK) Nr. 2150/2002 par statistiku attiecībā uz atkritumiem (dokuments attiecas uz EEZ);
Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 11.marta Regula (EK) Nr. 295/2008 par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (pārstrādāta versija);
Eiropas Komisijas 2004.gada 21.decembra Regula (EK) Nr. 2216/2004 par standartizētu un drošu reģistru sistēmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 280/2004/EK (dokuments attiecas uz EEZ);
Eiropas Parlamenta un padomes 2004.gada 11.februārā lēmums Nr. 280/2004/EK par monitoringa mehānismu attiecībā uz siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju un par Kioto protokola īstenošanu Kopienā.
 B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām 
28.17.Gada pārskats par gaisa kvalitātiLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsgadsnovērojumu tīkla mērījumu rezultātipa novērojumu stacijām
28.18.Gaisa piesārņojums no stacionāriem piesārņojuma avotiemLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsgadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām, NACE 2. red. 2 zīmju līmenī
28.19.Vides kvalitātes informācija (gaisa kvalitāte, nokrišņu skābums)Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsmēnesis, gadsnovērojumu tīkla mērījumu rezultātipa novērojumu stacijām
28.20.Ūdens resursu rādītāji (ūdens ņemšana un izmantošana, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana, notekūdeņu radītais paliekošais piesārņojums, notekūdeņu attīrīšanas dūņas)Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsgadsūdens resursu lietotāju, kuriem ir spēkā esoša ūdens resursu lietošanas atļauja un operatoru, kuriem ir spēkā esoša atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai pilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa upju baseiniem, pa NACE 2. red. 2 zīmju līmenī
28.21.Radioaktīvās vielas, kodolmateriāli un citi jonizējošā starojuma avotiValsts vides dienesta Radiācijas drošības centrsgadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
28.22.Dzeramā ūdens un peldūdeņu kvalitātes rādītāji 2011.gadāVeselības inspekcijagadsizlases apsekojums saskaņā ar monitoringa programmām 2011. gadampa visām valsts administratīvajām teritorijām
28.23.Laika apstākļi Latvijā (gaisa temperatūra, nokrišņu summa, gaisa relatīvais mitrums, saules spīdēšanas ilgums)Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsmēnesis, gadsnovērojumu tīkla mērījumu rezultātipa novērojumu stacijām
28.24.Svarīgāko derīgo izrakteņu krājumi (izpētītie un novērtētie)Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
28.25.Svarīgāko derīgo izrakteņu ieguveLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
28.26.Derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa un dziedniecības dūņu) krājumu bilanceLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
28.27.Notikušo avāriju skaits, nodarot zaudējumus videiValsts Vides dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
28.28.Radīto un apsaimniekoto sadzīves un bīstamo atkritumu veidi, daudzums. Importētais un eksportētais atkritumu daudzums un veidiLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsgadsA, B piesārņojošo darbību kategorijas operatoru un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām; NACE 2. red. 2 zīmju līmenī, pārstrādes un apglabāšanas veidi; atkritumu klases
28.29.Īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanas rādītāji (sugas nosaukums, skaits, ieguves vieta, laiks, paņēmieni, riska novērtējums, uzraudzības pasākumi)Dabas aizsardzības pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
28.30.Atlīdzība par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem valsts izveidotās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos (teritorijas platība, izmaksātā atlīdzība)Dabas aizsardzības pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijām un mikroliegumiem
 29. Informācijas sabiedrības procesu statistika    
 A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem 
29.1.Uzņēmumu nodrošinātība ar IKT un e-komercija (datoru, interneta, mājaslapas lietošana interneta pieslēguma veidi, uzņēmumu sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām, izmantojot internetu, mobilā interneta lietošana)Centrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojumskopā Latvijā; pa NACE 2. red. pēc pamatdarbības un pēc uzņēmuma lieluma
29.2.Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībā (mājsaimniecību īpatsvars, kurās ir dators, interneta pieslēgums, iedzīvotāju īpatsvars, kuri lieto datoru/internetu, interneta izmantošanas vietas un mērķi, sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām, izmantojot internetu, mobilā interneta lietošana)Centrālā statistikas pārvaldegadsmājsaimniecību un personu izlases aptaujamājsaimniecībām: kopā Latvijā; pēc mājsaimniecības tipa; ienākumu līmeņa personām: pēc personas dzimuma; vecuma; izglītības līmeņa; nodarbinātības statusa
29.3.Komersanti, kas sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus – Eurostat pieprasījumsSabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijagadssaraksts (elektroniski)kopā Latvijā
29.4.Publisko bibliotēku skaits, kurās ir publiski pieejami datori ar pieeju internetam – Eurostat pieprasījumsLatvijas Nacionālā bibliotēkagadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa 6 statistiskajiem reģioniem; pilsētās un laukos
29.5.Televīzijas raidorganizāciju un radio raidorganizāciju darbība (darbinieku skaits, raidījumu veidi, raidījumu ilgums, raidījumu valoda, demonstrēto mākslas, televīzijas un videofilmu skaits) – UNESCO pieprasījums Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
29.6.Kabeļtelevīzijas tīklu darbība (abonentu skaits, darbinieku skaits) – UNESCO pieprasījums Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā
 Piezīme. Šajā sadaļā iekļauto informāciju apkopo saskņā ar šādiem Eiropas Savienības tiesību aktiem:
Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 21.aprīļa Regula (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību;
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 16.septembra Regula (EK) Nr. 1006/2009 sr ko groza Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību.
 B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām 
29.7.Izglītības iestāžu nodrošinātība ar datortehniku, interneta pieslēgumu (skolu skaits, kurās ir interneta pieslēgums, interneta izmantošana mācību procesā, vietu skaits un absolventu skaits augstskolu programmās, kas saistītas ar IKT, u.c.)Izglītības un zinātnes ministrija, Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
29.8.Televīzijas un skaņas apraides staciju un raidītāju skaits; Televīzijas un skaņas apraides staciju skaits, kopā; tajā skaitā: ar raidītāju jaudu 1 kW un vairāk, ar raidītāju jaudu zem 1 kW. Televīzijas raidītāju skaits, kopā; tajā skaitā: ar jaudu 1 kW un vairāk, ar jaudu zem 1 kW. Skaņas apraides raidītāju skaits, kopā; tajā skaitā: ar jaudu 1 kW un vairāk, ar jaudu zem 1 kWValsts akciju sabiedrība "Elektronisko sakaru direkcija"gadspilns apsekojumskopā Latvijā
29.9.Valsts un pašvaldību iestāžu E-iepirkumu darījumu, kas veikti Elektronisko iepirkumu sistēmā, kopējais apjoms Valsts reģionālās attīstības aģentūragadspilns apsekojumskopā Latvijā
29.10.Elektronisko iepirkumu sistēmā reģistrēto dalībnieku skaits Valsts reģionālās attīstības aģentūragadspilns apsekojumskopā Latvijā
29.11.Droša elektroniskā paraksta lietotāju skaitsLatvijas Valsts radio un televīzijas centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
29.12.Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sektoru raksturojošie rādītāji (IKT sektora uzņēmumu skaits, nodarbināto skaits, apgrozījums, personāla izmaksas, pievienotā vērtība, IKT produkcijas vērtība, IKT produktu imports un eksports)Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā
29.13.Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībā (mājsaimniecību īpatsvars, kurās ir dators, interneta pieslēgums, iedzīvotāju īpatsvars, kuri lieto datoru, internetu)Centrālā statistikas pārvaldegadsmājsaimniecību un personu izlases aptauja; vai aprēķins, izmantojot datus, kas iegūti 29.2 VSIP ieraksta apsekojumāmājsaimniecībām un personām - pa 6 statistiskajiem reģioniem
29.14.Informācija par numerācijas lietošanas tiesībāmValsts akciju sabiedrība "Elektronisko sakaru direkcija"gadspilns apsekojumsatbilstoši Nacionālā numerācijas plāna numerācijas veidu sadalījumam
29.15.Izmantoto laika zīmogu skaitsLatvijas Valsts radio un televīzijas centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
29.16.Dokumentu, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, veikto pārbaužu skaitsLatvijas Valsts radio un televīzijas centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
 30. Konjunktūras apsekojumi    
 A. Statistiskā informācija, kas jāgatavo atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un starptautisko institūciju regulāriem pieprasījumiem 
30.1.Ražošanas konjunktūras rādītāji rūpniecībā (produkcijas pasūtījumu līmenis un tendence, gatavās produkcijas krājumu līmenis, ražošanas aktivitātes izmaiņu tendence, jaudas izmantošana, ierobežojošie faktori, rūpniecības konfidences rādītājs) – Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirekcijas pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesis, ceturksnisrūpniecības konjunktūras izlases apsekojumskopā Latvijā, pa ražošanas pamatgrupām, pa rūpniecības nozarēm
30.2.Ražošanas konjunktūras rādītāji būvniecībā (būvdarbu pasūtījumu līmenis, gaidāmās nodarbinātības izmaiņu tendence, gaidāmā būvdarbu cenu izmaiņu tendence, ierobežojošie faktori, būvniecības konfidences rādītājs) – Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirekcijas pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesisbūvniecības konjunktūras izlases apsekojumskopā Latvijā, pa būvniecības nozarēm
30,3Konjunktūras rādītāji mazumtirdzniecībā (uzņēmumu darbības aktivitātes izmaiņu tendence, preču krājumu līmenis, gaidāmās nodarbinātības izmaiņu tendence, gaidāmā preču realizācijas cenu izmaiņu tendence, mazumtirdzniecības konfidences rādītājs) – Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirekcijas pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesismazumtirdzniecības konjunktūras izlases apsekojumskopā Latvijā, pa tirdzniecības nozarēm
30.4.Investīciju konjunktūras rādītāji rūpniecībā (investīciju apjoma izmaiņas, investīciju tipi, faktoru ietekmes pakāpe) – Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirekcijas pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldereizi pusgadāinvestīciju konjunktūras rūpniecībā izlases apsekojumskopā Latvijā, pa ražošanas pamatgrupām
30.5.Konjunktūras rādītāji pakalpojumu sektorā (uzņēmumu saimnieciskās darbības stāvokļa izmaiņu tendence, pieprasījuma pēc pakalpojumiem izmaiņu tendence, gaidāmās nodarbinātības izmaiņu tendence, ierobežojošie faktori, jaudas izmantošana, pakalpojumu konfidences rādītājs) – Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirekcijas pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldemēnesispakalpojumu konjunktūras izlases apsekojumskopā Latvijā, pa galvenajām pakalpojumu nozarēm
30.6.Ekonomikas sentimenta indekss – Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirekcijas pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldeceturksnisaprēķinikopā Latvijā
 B. Statistiskā informācija, kas tiek regulāri gatavota saskaņā ar iekšzemes lietotāju prasībām 
30.7.Investīciju konjunktūras rādītāji būvniecībā (investīciju apjoma izmaiņas, investīciju tipi, faktoru ietekmes pakāpe)Centrālā statistikas pārvaldepusgadsinvestīciju konjunktūras būvniecībā izlases apsekojumskopā Latvijā, pa būvniecības nozarēm
30.8.Pašvaldību pašvērtējuma rādītāji (nodarbinātība, finanses un ekonomika, pašvaldību darbības kvalitāte, pašvaldību darbības konfidences rādītājs)Centrālā statistikas pārvaldegadsvietējo pašvaldību pašvērtējuma pilns apsekojumskopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa 5 plānošanas reģioniem

Lietoto saīsinājumu apzīmējumi

ANO Apvienoto Nāciju Organizācija

CPA Preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm

CITES Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām

COFOG Valdības funkciju klasifikācija

ECDC Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs

EODS Eiropas arodslimību statistiskās uzskaites metodoloģija

EKS 95 Eiropas Nacionālo un reģionālo kontu sistēmas Eiropas Kopienā

ESSPROS Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēma

Euratom Eiropas Atomenerģijas kopiena

Eurostat Eiropas Kopienu Statistikas birojs

EURYDICE Eiropas izglītības informācijas tīkls

EU-SILC Kopienas statistika attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem

FAO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija

FISIM Netieši novērtēto finanšu starpniecības pakalpojumi

GAW/EMEP Globālais Atmosfēras dienests un Par kopējās programmas gaisa izplatības lielos attālumos novērošanai un novērtēšanai Eiropā

ICAO Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija

IKT Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

ITF Eiropas transporta ministru konferences

KN Eiropas Savienības Kombinētā nomenklatūra

MFI Monetārās finanšu iestādes

NACE Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija

OECD Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija

PRODCOM Rūpniecības produkcijas klasifikācija

PVN Pievienotās vērtības nodoklis

PVO Pasaules veselības organizācija

PTO Pasaules tirdzniecības organizācija

SDO Starptautiskā Darba organizācija

SI Eiropas Savienības strukturālais indikators

SUDAT Lauku saimniecību uzskaites datu tīkls

SVF Starptautiskais valūtas fonds

UNESCO Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija

WISE Eiropas vides aģentūras ūdens informatīvā sistēma

Ekonomikas ministrs D. Pavļuts
22.05.2012