Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 1. oktobra noteikumus Nr. 1016 "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis".
Ministru kabineta noteikumi Nr.946

Rīgā 2011.gada 13.decembrī (prot. Nr.74 10.§)
Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais vēstures muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais vēstures muzejs" (turpmāk – muzejs) sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Muzejs sniedz publiskos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Par muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrāža 1.1.apakšpunktā minēto pakalpojumu maksu neiekasē no:

3.1. pirmsskolas vecuma bērniem;

3.2. daudzbērnu ģimenēm (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu);

3.3. dažāda profila speciālo klašu audzēkņiem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, dienas aprūpes centru, krīzes centru un internātskolu audzēkņiem, psihosociālās rehabilitācijas centru audzēkņiem (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu);

3.4. 1., 2. un 3.grupas invalīdiem (uzrādot invalīda apliecību) un no 1.grupas invalīdu pavadošās personas;

3.5. politiski represētajām personām (uzrādot apliecību);

3.6. Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību);

3.7. Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti);

3.8. augstāko izglītības iestāžu studentiem, kuri studē vēstures studiju programmā (uzrādot apliecību);

3.9. grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītāja (gida);

3.10. muzeja apmeklētājiem Starptautiskajā muzeju dienā – 18.maijā.

4. Muzeja noteiktajās akciju dienās par muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrāža 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. un 1.7.apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem maksu no muzeja noteiktajām apmeklētāju grupām neiekasē.

5. Maksai par muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrāža 1.1., 1.2., 1.3. un 1.4.apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem piemēro atlaidi 10 % apmērā, ja grupā ir ne mazāk par 10 apmeklētājiem.

6. Maksājumu par muzeja sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem veic, izmantojot vienu no šādiem maksāšanas veidiem:

6.1. ar tāda maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

6.2. skaidrā naudā muzeja kasē;

6.3. ar VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro vai American Express maksājumu karti muzejā maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, ja muzejs vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 13.decembra noteikumiem Nr.946
Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais vēstures muzejs" publisko maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (Ls)

PVN (Ls)

Cena ar PVN (Ls)

1.Muzeja pamatekspozīciju, izstāžu un teritorijas apmeklējums
1.1.Pamatekspozīcijas apmeklējums
1.1.1.pieaugušajiem1 persona2,000,0012,00
1.1.2.skolēniem1 persona0,500,0010,50
1.1.3.studentiem, pensionāriem1 persona1,000,0011,00
1.1.4.ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem)1 apmeklējums2,500,0012,50
1.2.Muzeja veidotas izstādes apmeklējums
1.2.1.pieaugušajiem1 persona2,000,0012,00
1.2.2.skolēniem1 persona0,500,0010,50
1.2.3.studentiem, pensionāriem1 persona1,000,0011,00
1.2.4.ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene)1 apmeklējums2,500,0012,50
1.3.Viesizstādes apmeklējums
1.3.1.pieaugušajiem1 persona2,000,0012,00
1.3.2.skolēniem1 persona0,500,0010,50
1.3.3.studentiem, pensionāriem1 persona1,000,0011,00
1.3.4.ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene)1 apmeklējums2,500,0012,50
1.4.Pamatekspozīcijas un muzeja veidotu tematisku izstāžu apmeklējums
1.4.1.pieaugušajiem1 persona3,000,0013,00
1.4.2.skolēniem1 persona0,800,0010,80
1.4.3.studentiem, pensionāriem1 persona1,500,0011,50
1.4.4.ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene)1 apmeklējums3,800,0013,80
1.5.Ekskursija muzeja krātuvē (grupā līdz 10 personām)1 persona10,000,00110,00
1.6.Gida pakalpojumi muzeja ekspozīcijās un izstādēs (grupā ne vairāk kā 30 personas) līdz 60 minūtēm
1.6.1.latviešu valodā1 grupa5,000,0015,00
1.6.2.svešvalodā (angļu, krievu, vācu valodā, izņemot krievu valodu 1.–9.klašu skolēniem)1 grupa10,000,00110,00
1.6.3.krievu valodā 1.–9.klašu skolēniem1 grupa5,000,0015,00
1.7.Muzeja Dauderu nodaļas parka brīvdabas izstāžu apmeklējums
1.7.1.pieaugušajiem1 persona0,500,0010,50
1.7.2.skolēniem1 persona0,200,0010,20
1.7.3.studentiem, pensionāriem1 persona0,400,0010,40
1.7.4.ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene)1 apmeklējums0,700,0010,70
1.8.Muzeja Dauderu nodaļas parka vai Āraišu arheoloģiskā muzejparka izmantošana tematiskam pasākumam ar muzejisku saturu1 stunda10,000,00110,00
1.9.Citi ar muzeja apmeklējumu saistīti pakalpojumi
1.9.1.personas sagatavošana fotografēšanai atdarinātā vēsturiskā tērpā (vēsturiskā tērpa izvēle, fona piemeklēšana, apģērbšana)1 persona2,000,0012,00
1.9.2.fotografēšana ar muzeja tehniskajiem līdzekļiem atdarinātā vēsturiskā tērpā, izgatavojot digitālo kadru21 digitālais kadrs2,000,0012,00
1.9.3.fotografēšana ar muzeja tehniskajiem līdzekļiem atdarinātā vēsturiskā tērpā, izgatavojot krāsu fotogrāfiju

1 krāsu fotogrāfija

5,000,0015,00
1.9.4.fotografēšana muzeja pamatekspozīcijā un izstādēs nekomerciālām vajadzībām1 kamera1,000,0011,00
1.9.5.filmēšana muzeja pamatekspozīcijā un izstādēs nekomerciālām vajadzībām1 kamera2,000,0012,00
1.9.6.filmēšana muzeja telpās komerciālām vajadzībām1 stunda25,000,00125,00
1.9.7.filmēšana muzeja teritorijā komerciālām vajadzībām1 stunda25,000,00125,00
2.Muzeja izglītojošie un metodiskie pakalpojumi
2.1.Konsultācijas sniegšana par muzeja kolekcijām ar muzeja krājuma izmantošanu0,5 stundas10,000,00110,00
2.2.Konsultācijas sniegšana par muzeja kolekcijām ārpus muzeja telpām31 stunda10,000,00110,00
2.3.Muzejpedagoģiskās programmas vienas nodarbības vadīšana1 stunda5,000,0015,00
2.4.Tematiska pasākuma ar muzejisku saturu sagatavošana un organizēšana muzeja telpās vai teritorijā4
2.4.1.līdz 25 personām1 stunda10,000,00110,00
2.4.2.26–50 personām1 stunda15,000,00115,00
2.4.3.51–100 personām1 stunda25,000,00125,00
2.4.4.vairāk kā 100 personām1 stunda30,000,00130,00
2.5.Tematiska pasākuma ar muzejisku saturu norises nodrošināšana muzeja telpās vai teritorijā5
2.5.1.līdz 25 personām1 stunda10,000,00110,00
2.5.2.26–50 personām1 stunda15,000,00115,00
2.5.3.51–100 personām1 stunda25,000,00125,00
2.5.4.vairāk kā 100 personām1 stunda30,000,00130,00
2.6.Muzeja speciālista sagatavotas lekcijas apmeklējums grupai (grupā līdz 30 personām)
2.6.1.muzeja telpās1 stunda10,000,00110,00
2.6.2.ārpus muzeja telpām31 stunda10,000,00110,00
2.7.Muzeja speciālista lekcijas sagatavošana atbilstoši pasūtījumam1 stunda20,000,00120,00
2.8.Citi muzeja izglītojošie un metodiskie pakalpojumi
2.8.1.personu apmācība muzeju nozares jautājumos1 persona 1 diena25,000,001025,00
2.8.2.rakstiska ekspertīze vienam priekšmetam31800 rakstu zīmes, 1 attēls150,000,0010150,00
3.Muzeja krājuma izmantošana6
3.1.Muzeja krājuma materiālu tematiskā atlase1 uzskaites vienība0,500,0010,50
3.2.Muzeja darbības dokumentēšanas krājuma izmantošana1 lieta1,000,0011,00
3.3.Muzeja krājuma priekšmeta (izņemot šā cenrāža 3.5., 3.7. un 3.8.apakšpunktā minētos priekšmetus) izmantošana: fotografēšana, pārzīmēšana, skenēšana, filmēšana muzeja krājuma glabātavās ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem
3.3.1.nekomerciālām vajadzībām1 reize2,000,0012,00
3.3.2.komerciālām vajadzībām1 reize6,000,0016,00
3.4.Reta, unikāla un īpaši saudzējama muzeja krājuma priekšmeta (izņemot šā cenrāža 3.6., 3.7. un 3.8.apakšpunktā minētos priekšmetus) izmantošana: fotografēšana, pārzīmēšana, skenēšana, filmēšana muzeja krājuma glabātavās ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem
3.4.1.nekomerciālām vajadzībām1 reize100,000,00 1100,00
3.4.2.komerciālām vajadzībām1 reize300,000,00 1300,00
3.5.Muzeja krājuma filmu fotonegatīva un diapozitīva vai stikla plates izmantošana ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem
3.5.1.filmu fotonegatīvs un diapozitīvs vaistikla plate līdz 1945.gadam
3.5.1.1.nekomerciālām vajadzībām1 reize10,000,00110,00
3.5.1.2.komerciālām vajadzībām1 reize100,000,001100,00
3.5.2.filmu fotonegatīvs un diapozitīvs vai stikla plate pēc 1945.gada
3.5.2.1.nekomerciālām vajadzībām1 reize5,000,0015,00
3.5.2.2.komerciālām vajadzībām1 reize50,000,00150,00
3.6.Reta, unikāla un īpaši saudzējama muzeja krājuma filmu fotonegatīva un diapozitīva vai stikla plates izmantošana ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem
3.6.1.filmu fotonegatīvs un diapozitīvs vai stikla plate līdz 1945.gadam
3.6.1.1.nekomerciālām vajadzībām1 reize20,000,00120,00
3.6.1.2.komerciālām vajadzībām1 reize300,000,001300,00
3.6.2.filmu fotonegatīvs un diapozitīvs vai stikla plate pēc 1945.gada
3.6.2.1.nekomerciālām vajadzībām1 reize10,000,00110,00
3.6.2.2.komerciālām vajadzībām1 reize100,000,001100,00
3.7.Muzeja krājuma priekšmeta līdz 19.gadsimtam kserokopijas izgatavošana
3.7.1.A4 formāts1 A4 lapa5,000,0015,00
3.7.2.A3 formāts1 A3 lapa5,000,0015,00
3.8.Muzeja krājuma 19.gadsimta priekšmeta kserokopijas izgatavošana
3.8.1.A4 formāts1 A4 lapa1,000,0011,00
3.8.2.A3 formāts1 A3 lapa1,000,0011,00
3.9.Muzeja krājuma 20.gadsimta priekšmeta kserokopijas izgatavošana
3.9.1.A4 formāts1 A4 lapa0,500,0010,50
3.9.2.A3 formāts1 A3 lapa0,500,0010,50
3.10.Muzeja krājuma 21.gadsimta priekšmeta kserokopijas izgatavošana
3.10.1.A4 formāts1 A4 lapa0,300,0010,30
3.10.2.A3 formāts1 A3 lapa0,300,0010,30
3.11.Muzeja uzziņu materiāla kserokopijas izgatavošana1 lapa0,500,0010,50
3.12.Muzeja krājuma priekšmeta līdz 19.gadsimtam skenēšana2
3.12.1.skenēšana bez apstrādes1 reize3,000,0013,00
3.12.2.skenēšana ar apstrādi1 reize10,000,00110,00
3.13.Muzeja krājuma 19.gadsimta priekšmeta skenēšana2
3.13.1.skenēšana bez apstrādes1 reize2,500,0012,50
3.13.2.skenēšana ar apstrādi1 reize8,000,0018,00
3.14.Muzeja krājuma 20.gadsimta priekšmeta skenēšana2
3.14.1.skenēšana bez apstrādes1 reize2,000,0012,00
3.14.2.skenēšana ar apstrādi1 reize5,000,0015,00
3.15.Muzeja krājuma 21.gadsimta priekšmeta skenēšana2
3.15.1.skenēšana bez apstrādes1 reize1,500,0011,50
3.15.2.skenēšana ar apstrādi1 reize3,000,0013,00
3.16.Skenēto muzeja krājuma materiālu melnbalta izdruka uz papīra1 lapa, ne lielāka par A4 formātu2,000,0012,00
3.17.Muzeja krājuma filmas, diapozitīva vai stikla plates fotonegatīva digitāla pārfotografēšana
3.17.1.digitāla pārfotografēšana bez apstrādes1 reize5,000,0015,00
3.17.2.digitāla pārfotografēšana ar apstrādi1 reize10,000,00110,00
3.18.Muzeja krājuma filmas, diapozitīva vai stikla plates fotonegatīva digitāla skenēšana
3.18.1.digitāla skenēšana bez apstrādes1 reize5,000,0015,00
3.18.2.digitāla skenēšana ar apstrādi1 reize10,000,00110,00
3.19.Muzeja krājuma priekšmeta digitāla fotografēšana
3.19.1.digitāla fotografēšana bez apstrādes1 reize2,000,0012,00
3.19.2.digitāla fotografēšana ar apstrādi1 reize5,000,0015,00
3.20.Muzeja krājuma priekšmeta vai muzeja darbības dokumentēšanas krājuma vienības fotokopijas izgatavošana
3.20.1.melnbaltas fotokopijas izgatavošana
3.20.1.1.A4 formāts1 A4 lapa3,000,0013,00
3.20.1.2.A5 formāts1 A5 lapa1,000,0011,00
3.20.2.krāsainas fotokopijas izgatavošana
3.20.2.1.A4 formāts1 A4 lapa1,000,0011,00
3.20.2.2.A5 formāts1 A5 lapa0,500,0010,50
3.21.Muzeja krājuma priekšmeta digitālas kopijas izgatavošana21 uzskaites vienība 1 reizi2,000,0012,00
3.22.Muzeja krājuma materiāla iznomāšana pasākumiem ārpus muzeja (piemēram, kino, televīzijai, reklāmai, komercvajadzībām)1 uzskaites vienība 1 reizi15,000,00115,00
3.23.Muzeja krājuma reta, unikāla un īpaši saudzējama materiāla iznomāšana pasākumiem ārpus muzeja (piemēram, kino, televīzijai, reklāmai, komercvajadzībām)1 uzskaites vienība 1 reizi105,000,001105,00
3.24.Muzeja krājuma materiāla izmantošana publicēšanai1 uzskaites vienība 1 reizi5,000,0015,00
3.25.Muzeja krājuma reta, unikāla un īpaši saudzējama materiāla izmantošana publicēšanai1 uzskaites vienība 1 reizi105,000,001105,00
3.26.Muzeja priekšmetu deponēšana neakreditētajiem muzejiem un citām institūcijām1 vienība 1 dienu10 % no priekšmeta vērtības0,00110 % no priekšmeta vērtības
4.Nacionālā muzeju krājuma priekšmetu restaurācija
4.1.Priekšmeta mikroķīmiskā analīze1 paraugs8,000,0018,00
4.2.Priekšmeta mikroķīmiskā/histoķīmiskā analīze1 paraugs10,000,00110,00
4.3.Priekšmeta termogrāfiskā analīze1 paraugs7,000,0017,00
4.4.Priekšmeta plānā slāņa hromatogrāfiskā analīze1 paraugs9,000,0019,00
4.5.Priekšmeta stratigrāfiskā analīze1 paraugs8,000,0018,00
4.6.Priekšmeta mikroskopiskā analīze1 paraugs2,000,0012,00
4.7.Priekšmeta pH-metrija1 paraugs2,000,0012,00
4.8.Priekšmeta izsaldēšana1 cikls7,000,0017,00
4.9.Priekšmeta dezinficēšana1 kamera (0,1 m3)7,000,0017,00
4.10.Priekšmeta mikroslīpējuma izgatavošana1 paraugs8,000,0018,00
4.11.Priekšmeta konservācija un restaurācija71 paraugs10,000,00110,00
4.12.Pasīvā stunda restaurācijā un konservācijā1 stunda0,100,0010,10
4.13.Restaurācijas dokumentācijas sagatavošana1 lieta (ne vairāk kā 3700 rakstu zīmes un 2 attēli)20,000,00120,00
4.14.Priekšmeta izpētes protokola sagatavošana1 lieta5,000,0015,00
4.15.Priekšmeta sagatavošana glabāšanai1 priekšmets5,000,0015,00
4.16.Priekšmeta fotografēšana, izmantojot mikroskopu1 attēls10,000,00110,00
5.Muzeja tehniskā aprīkojuma noma muzeja telpās
5.1.Muzeja konferenču zāles aprīkojuma noma1 stunda30,000,00930,00
5.2.Restauratora darba vietas aprīkojuma noma1 stunda10,000,00910,00
6.Arheoloģiskā izpēte3, 8
6.1.Arheoloģiskā uzraudzība1 stunda50,000,00150,00
6.2.Arheoloģiskie izrakumi dzīvesvietās1 m3 grunts150,000,001150,00
6.3.Arheoloģiskie izrakumi kapulaukos1 apbedījums150,000,001150,00
7.Izstāžu izstrāde un iekārtošana pēc pasūtījuma ārpus muzeja3
7.1.Izstādes koncepcijas un plāna izstrāde 1 stunda25,000,00925,00
7.2.Izstādes dizaina izstrāde1 stunda25,000,00925,00
7.3.Izstādes autora uzraudzība1 stunda5 % no projekta izmaksām0,0095 % no projekta izmaksām
7.4.Muzeja veidotas izstādes – mobilā stenda eksponēšana ārpus muzeja1 diena3,000,0013,00
8.Citi pakalpojumi
8.1.Autostāvvieta Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā personām, kas nav muzeja apmeklētāji1 stunda0,500,0090,50
8.2.Autostāvvieta Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā muzeja apmeklētājiem1 stunda00,0010

Piezīmes.

1 Pakalpojumiem pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmās daļas 8.punkta "d" apakšpunktu.

2 Pakalpojuma cenā neietilpst datu nesēja cena.

3 Pakalpojuma cenā neietilpt ceļa izdevumi, neparedzēti izdevumi par izstāžu iekārtošanu, lekcijām, konsultācijām, ekspertīzēm, arheoloģisko izpēti un citiem pakalpojumiem ārpus muzeja.

4 Tematiskā pasākuma sagatavošanā un organizēšanā muzeja telpās vai teritorijā ietilpst pasākuma saturiskā sagatavošana, kā arī pasākuma programmas izstrāde.

Tematiskā pasākuma norises nodrošināšanā muzeja telpās un teritorijā ietilpst telpu un teritorijas ierādīšana un piemērošana attiecīgajam pasākumam, tehniskā nodrošināšana, kārtības nodrošināšana telpās un teritorijā.

6 Pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Muzeju likumu un noteikumiem par Nacionālo muzeja krājumu, izvērtējot personas pieteikumu. Muzejam ir tiesības atteikt pakalpojuma sniegšanu, ja tas apdraud priekšmeta saglabātību vai neatbilst muzeja darbības mērķiem un uzdevumiem.

7 Ar restaurāciju saistīto pakalpojumu beigu cenu aprēķina, piemērojot koeficientu K (koeficients par darba sarežģītību un intelektuālo ieguldījumu no 1 līdz 1,6). Pakalpojuma cenā neietilpst maksa par materiāliem, kuru izmaksas sedz pasūtītājs.

Koeficientu K piemēro šādos gadījumos:

1) K = 1 – restaurācijas darbs, ko var veikt gan restaurators asistents, gan restaurators saskaņā ar meistara norādīto metodiku;

2) K = 1,2 (20 %) – jārestaurē sarežģītas konfigurācijas objekti, kur jāpiemeklē īpaši darbarīki un nepieciešamas īpašas prasmes un pieredze;

3) K = 1,4 (40 %) – jārestaurē sarežģītas konfigurācijas objekti no dažādiem materiāliem, nepieciešami īpaši darba paņēmieni, jākombinē dažādas metodikas un to lietošanas secība;

4) K = 1,6 (60 %) – jāizstrādā objektam īpaša metodika, nav piemērojamas standartmetodikas, darbu var veikt tikai augsti kvalificēts restaurators, pamatojoties uz plašu zinātnisko bāzi.

Sniedzot šo pakalpojumu, jebkuri arheoloģiskajos izrakumos atrastie priekšmeti nonāk Nacionālajā muzeju krājumā.

Pakalpojumiem pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 3.panta 5.daļu.

10 Pakalpojumiem pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 2.panta divdesmit otro daļu.

Kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende
17.12.2011