Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Satversmes tiesas likumā

Izdarīt Satversmes tiesas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 14.nr.; 1997, 20.nr.; 2001, 2.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 4.nr.; 2008, 8.nr.; 2009, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194., 205.nr.; 2010, 206.nr.; 2011, 85.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 19.3 panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pieteikumu par lietas ierosināšanu attiecībā uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu vai lokālplānojumu Satversmes tiesai var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc attiecīgo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas. Persona pieteikumu par lietas ierosināšanu var iesniegt, ievērojot Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteikto teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma pārsūdzēšanas kārtību."

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Grozījumi šā likuma 19.3 pantā, kas paredz teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma pārsūdzēšanas kārtību un termiņus, piemērojami tiem teritorijas plānojumiem vai lokālplānojumiem, kas izstrādāti atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumam. Pieteikumus par lietas ierosināšanu attiecībā uz teritorijas plānojumiem vai detālplānojumiem, kas izstrādāti atbilstoši Teritorijas plānošanas likumam, Satversmes tiesai var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc attiecīgo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas."

Likums stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 1.decembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2011.gada 14.decembrī

01.01.2012