Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"

Izdarīt likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 13.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7.nr.; 2005, 20.nr.; 2007, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 102., 205.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa direktīvas 2009/31/EK par oglekļa dioksīda ģeoloģisko uzglabāšanu un grozījumiem Padomes direktīvā 85/337/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvās 2000/60/EK, 2001/80/EK, 2004/35/EK, 2006/12/EK, 2008/1/EK un regulā (EK) Nr. 1013/2006. (Dokuments attiecas uz EEZ.)"

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Šā likuma 1.pielikuma 31.punkts stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī."

3. 1.pielikumā:

izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Cauruļvadi, kuru diametrs pārsniedz 800 milimetru un garums - 40 kilometru:

1) naftas, gāzes un ķīmisko produktu transportēšanai;

2) uztvertā oglekļa dioksīda plūsmas transportēšanai uz uzglabāšanas vietu, tai skaitā ar cauruļvadu tīklu saistītās kompresijas stacijas.";

papildināt pielikumu ar 31. un 32.punktu šādā redakcijā:

"31. Ģeoloģiskajās struktūrās ierīkotas oglekļa dioksīda uzglabāšanas vietas, kas atrodas Latvijas teritorijā, ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un kontinentālajā šelfā. Ietekmes novērtējums nav nepieciešams uzglabāšanas vietām, kur oglekļa dioksīdu uzglabā jaunu produktu un procesu pētniecības, izstrādes vai testēšanas vajadzībām, ja kopējais paredzētais oglekļa dioksīda uzglabāšanas apjoms ir mazāks nekā 100 000 tonnu.

32. Oglekļa dioksīda uztveršanai paredzētu iekārtu ierīkošana, lai oglekļa dioksīdu uzglabātu ģeoloģiskajās struktūrās:

1) ja oglekļa dioksīdu uztver no šajā pielikumā minētajām darbībām (iekārtām);

2) ja gadā uztvertais oglekļa dioksīda apjoms ir 1,5 megatonnas vai lielāks."

4. 2.pielikumā:

papildināt 3.punktu ar 10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10) tādu oglekļa dioksīda uztveršanai paredzētu iekārtu ierīkošana, kuras nav minētas šā likuma 1.pielikumā.";

papildināt 10.punktu ar 18.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18) tādu cauruļvadu ierīkošana oglekļa dioksīda plūsmas transportēšanai, kuri nav minēti šā likuma 1.pielikumā, tai skaitā ar cauruļvadu tīklu saistītās kompresijas stacijas."

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 1.decembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2011.gada 14.decembrī

28.12.2011