Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 160

Rīgā 1999.gada 4.maijā (prot. Nr. 24, 6.§)

Kārtība, kādā izceļotājiem kompensējami izceļošanas izdevumi

Izdoti saskaņā ar Repatriācijas likuma 27.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā izceļotājiem kompensējami izceļošanas izdevumi, izmaksājot izceļošanas pabalstu.

2. Šie noteikumi attiecas uz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase vai pastāvīgās uzturēšanās atļauja un kuri brīvprātīgi izceļo no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs.

3. Izceļošanas pabalsts tiek piešķirts tikai tām personām, kas izceļo uz valstīm, ar kurām Latvijai ir noslēgti starptautiskie līgumi par izceļošanas procesu regulēšanu un izceļotāju tiesību aizsardzību.

4. Izceļošanas pabalstam paredzēto līdzekļu turētājs un rīkotājs ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Repatriācijas centrs.

5. Instrukciju, kas nosaka izceļotāju dokumentu noformēšanas kārtību Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs, apstiprina iekšlietu ministrs.

II. Izceļošanas pabalsta struktūra

6. Izceļošanas pabalstu izmaksai nepieciešamos līdzekļus veido:

6.1. attiecīgajam mērķim piešķirtie valsts pamatbudžeta līdzekļi;

6.2. juridisko un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi.

7. Izceļošanas pabalsts sastāv no:

7.1. pabalsta ceļa izdevumu segšanai;

7.2. vienreizēja pabalsta izceļotāja ģimenei;

7.3. pabalsta dzīvojamās platības iegādei, ko izmaksā, ja izceļotājs atstājis:

7.3.1. pilnīgi atbrīvotas istabas, kas īrētas, pamatojoties uz atsevišķu īres līgumu, kopējā valsts vai pašvaldības dzīvoklī vai denacionalizētajā īpašumā;

7.3.2. pilnīgi atbrīvotu dzīvokli denacionalizētajā īpašumā;

7.3.3. pilnīgi atbrīvotu dzīvokli valsts vai pašvaldības ēkā, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav privatizējama.

III. Izceļošanas pabalsta piešķiršanas kritēriji

8. Izceļošanas pabalstu izceļotājam piešķir, ja:

8.1. visu izceļotāja ģimenes locekļu pasēs ir Valsts policijas Imigrācijas policijas spiedogs par izceļošanu no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes atzīme par personas koda anulēšanu un attiecīgās pašvaldības atzīme par izrakstīšanos no dzīvesvietas;

8.2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Repatriācijas centrā ir iesniegta attiecīgās dzīvojamās platības īpašnieka izsniegta izziņa par īres līguma izbeigšanu.

IV. Iesniegums izceļošanas pabalsta saņemšanai

9. Izceļotājs iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Repatriācijas centrā iesniegumu izceļošanas pabalsta saņemšanai, kam pievieno šādus dokumentus:

9.1. katra ģimenes locekļa pases kopiju ar šo noteikumu 8.1.apakšpunktā noteiktajiem spiedogiem un atzīmēm;

9.2. saskaņā ar starpvalstu vienošanos vai starpvalstu līgumiem iebraukšanas valsts iestāžu izdotā dokumenta (piemēram, izceļotāja apliecība) kopiju;

9.3. izziņu no pašvaldības par pieraksta vietas maiņas iemesliem (ja pēdējo divu gadu laikā ir mainīta pieraksta vieta).

10. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Repatriācijas centrs iesniegumu izceļošanas pabalsta saņemšanai izskata piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 9.punktā minēto dokumentu saņemšanas un trīs darbdienu laikā pēc lēmuma par izceļošanas pabalsta piešķiršanu vai motivētu atteikumu piešķirt izceļošanas pabalstu pieņemšanas dienas izsniedz vai nosūta lēmuma kopiju izceļošanas pabalsta pieprasītājam.

11. Šo noteikumu 10.punktā minēto lēmumu var pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā.

V. Izceļošanas pabalsta apmērs

12. Šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minēto pabalstu ceļa izdevumu segšanai izceļotājam izmaksā šādā apmērā:

12.1. izbraukšanas biļetēs norādīto summu, bet ne vairāk kā 30 latu vienai personai;

12.2. iesniegtajos transporta dokumentos norādītos izdevumus, kas saistīti ar personīgās mantas transportēšanu, bet ne vairāk kā 100 latu vienai ģimenei;

12.3. katram izceļotājam, kas atbrīvots no ieslodzījuma vietas, un katrai personai bez noteiktas dzīvesvietas un nodarbošanās (klaidonim) - ceļa naudu 80 latu apmērā vai izbraukšanas biļetē norādīto summu un trīs latus par katru diennakti, kas jāpavada ceļā līdz izceļošanas dokumentā minētajai dzīvesvietai.

13. Šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētā vienreizējā pabalsta apmērs izceļotāja ģimenei ir 100 latu katram ģimenes loceklim.

14. Šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minētā pabalsta apmērs dzīvojamās platības iegādei ir 2000 latu izceļotāja ģimenei.

VI. Izceļošanas pabalsta izmaksāšana

15. Izceļošanas pabalstu izmaksā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Repatriācijas centrs ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas. Izceļošanas pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai pēc izceļotāja lūguma pārskaita uz viņa norādīto bankas kontu Latvijas teritorijā.

16. Izceļošanas pabalstu var izmaksāt vienam no izceļotāja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem, pamatojoties uz izceļošanas dokumentiem, kas derīgi robežas šķērsošanai, ja minētā persona uzrāda pārējo pilngadīgo ģimenes locekļu pilnvarojumu pabalsta saņemšanai, personu apliecinošus dokumentus un izbraukšanas biļetes.

17. Šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minēto pabalstu dzīvojamās platības iegādei nepiešķir, ja:

17.1. izceļotājam ir iespējams privatizēt valsts vai pašvaldības dzīvokli saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

17.2. šo noteikumu 7.3.1., 7.3.2. un 7.3.3.apakšpunktā minētā dzīvojamā platība ir apgrūtināta ar īres maksas parādu, komunālo pakalpojumu samaksas parādu vai citām saistībām;

17.3. izceļotājs pēdējo divu gadu laikā pirms izceļošanas dokumentu iesniegšanas ir apmainījis dzīvojamo platību pret tādu, kurai ir zemāks ērtību līmenis vai mazāka platība, vai veicis citas darbības ar dzīvojamo platību (piemēram, pārdevis, dāvinājis).

VII. Noslēguma jautājums

18. Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents V.Krištopans

Iekšlietu ministrs R.Jurdžs

01.01.2000