Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.895

Rīgā 2011.gada 22.novembrī (prot. Nr.68 1.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi"

Izdoti saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likuma 18.panta piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 8.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 32.1.apakšpunktā skaitli un vārdu "(5.pielikums)" ar vārdiem un skaitļiem "atbilstoši CPVO šķirnes pārbaudes protokoliem un UPOV šķirnes pārbaudes vadlīnijām, kas minētas šo noteikumu 1.pielikumā, vai atbilstoši šķirnes pārbaudes metodikai tām sugām, kas nav minētas šo noteikumu 1.pielikumā";

1.2. svītrot 41. un 42.punktā vārdu "pārskata";

1.3. papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) Komisijas 2011.gada 1.jūlija Īstenošanas Direktīvas 2011/68/ES, ar ko groza Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK, ar ko noteikti Padomes Direktīvu 2002/53/EK un 2002/55/EK 7.panta īstenošanas pasākumi attiecībā uz pārbaudāmo pazīmju minimumu un konkrētu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu sugu šķirņu pārbaudes nosacījumu minimumu.";

1.4. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra
noteikumiem Nr.1229

Šķirnes pārbaudes CPVO protokoli un UPOV vadlīnijas

I. Laukaugu sugas

Nr.p.k.

Laukaugu sugas nosaukums

CPVO protokola vai UPOV vadlīniju numurs

CPVO protokola vai UPOV vadlīniju pieņemšanas datums

latīniski

latviski

1.1. CPVO protokoli
1.1.1. Avena sativa L. (arī Avena byzantina K.Koch) Auzas, arī Bizantijas auzas

TP 20/1

06.11.2003.

1.1.2. Avena nuda L. Kailgraudu auzas

TP 20/1

06.11.2003.

1.1.3. Brassica napus L. Rapsis

TP 36/1

25.03.2004.

1.1.4. Helianthus annuus L. Saulespuķes

TP 81/1

31.10.2002.

1.1.5. Hordeum vulgare L. Mieži

TP 19/2 rev.

11.03.2010.

1.1.6. Linum usitatissimum L. Šķiedras lini, eļļas lini

TP 57/1

21.03.2007.

1.1.7. Pisum sativum L. Sējas zirņi

TP 7/2

11.03.2010.

1.1.8. Secale cereale L. Rudzi

TP 58/1

31.10.2002.

1.1.9. Solanum tuberosum L. Kartupeļi

TP 23/2

01.12.2005.

1.1.10. Triticum aestivum L. Kvieši

TP 3/4 rev.2

16.02.2011.

1.1.11. Triticum durum Desf. Cietie kvieši

TP 120/2

06.11.2003.

1.1.12. x Triticosecale Wittm. ex A.Camus Hibrīdi, kas radīti, krustojot Triticum ģints sugu ar Secale ģints sugu

TP 121/2 rev.1

16.02.2011.

1.1.13. Zea mays L. Kukurūza

TP 2/3

11.03.2010.

1.2. UPOV vadlīnijas
1.2.1. Agrostis gigantea Roth. Baltā smilga

TG/30/6

12.10.1990.

1.2.2. Agrostis stolonifera L. Ložņu smilga

TG/30/6

12.10.1990.

1.2.3. Agrostis capillaris L. Parastā smilga

TG/30/6

12.10.1990.

1.2.4. Beta vulgaris L. Lopbarības bietes

TG/150/3

04.11.1994.

1.2.5. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Lopbarības kāļi

TG/89/6 rev.

04.04.2001. + 01.04.2009.

1.2.6. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Ripsis

TG/185/3

17.04.2002.

1.2.7. Dactylis glomerata L. Kamolzāle

TG/31/8

17.04.2002.

1.2.8. Festuca arundinacea Schreber Niedru auzene

TG/39/8

17.04.2002.

1.2.9. Festuca filiformis Pourr. Smalklapu aitu auzene

TG/67/5

05.04.2006.

1.2.10. Festuca ovina L. Aitu auzene

TG/67/5

05.04.2006.

1.2.11. Festuca pratensis Huds. Pļavas auzene

TG/39/8

17.04.2002.

1.2.12. Festuca rubra L. Sarkanā auzene

TG/67/5

05.04.2006.

1.2.13. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Raupjā auzene

TG/67/5

05.04.2006.

1.2.14. x Festulolium Asch. et Graebn. Auzeņairene (hibrīdi, kas radušies, krustojot Festuca ģints sugu ar Lolium ģints sugu)

TG/243/1

09.04.2008.

1.2.15. Lolium multiflorum Lam. Daudzziedu airene

TG/4/8

05.04.2006.

1.2.16. Lolium perenne L. Ganību airene

TG/4/8

05.04.2006.

1.2.17. Lolium x boucheanum Kunth Hibrīdā airene

TG/4/8

05.04.2006.

1.2.18. Lupinus albus L. Baltā lupīna

TG/66/4

31.03.2004.

1.2.19. Lupinus angustifolius L. Šaurlapu lupīna

TG/66/4

31.03.2004.

1.2.20. Lupinus luteus L. Dzeltenā lupīna

TG/66/4

31.03.2004.

1.2.21. Medicago sativa L. Sējas lucerna

TG/6/5

06.04.2005.

1.2.22. Medicago x varia T.Martyn Hibrīdā lucerna

TG/6/5

06.04.2005.

1.2.23. Papaver somniferum L. Miega magones

TG/166/3

24.03.1999.

1.2.24. Phleum nodosum L. Gumainais timotiņš

TG/34/6

07.11.1984.

1.2.25. Phleum pratense L. Pļavas timotiņš

TG/34/6

07.11.1984.

1.2.26. Poa pratensis L. Pļavas skarene

TG/33/6

12.10.1990.

1.2.27. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Eļļas rutki

TG/178/3

04.04.2001.

1.2.28. Sinapis alba L. Baltās sinepes

TG/179/3

04.04.2001.

1.2.29. Trifolium pratense L. Sarkanais āboliņš

TG/5/7

04.04.2001.

1.2.30. Trifolium repens L. Baltais āboliņš

TG/38/7

09.04.2003.

1.2.31. Vicia faba L. Lauka pupas

TG/8/6

17.04.2002.

1.2.32. Vicia sativa L. Vasaras vīķi

TG/32/6

21.10.1988.

II. Dārzeņu sugas

Nr.p.k.

Dārzeņu sugas nosaukums

CPVO protokola vai UPOV vadlīniju numurs

CPVO protokola vai UPOV vadlīniju pieņemšanas datums

latīniski

latviski

2.1. CPVO protokoli
2.1.1. Allium cepa L. (Cepa grupa) Sīpoli un dārza sīpoli

TP 46/2

01.04.2009.

2.1.2. Allium cepa L. (Aggregatum grupa) Šalotes

TP 46/2

01.04.2009.

2.1.3. Allium fistulosum L. Lielloku sīpoli

TP/161/1

11.03.2010.

2.1.4. Allium porrum L. Puravi

TP 85/2

01.04.2009.

2.1.5. Allium sativum L. Ķiploki

TP 162/1

25.03.2004.

2.1.6. Allium schoenoprasum L. Maurloki

TP 198/1

01.04.2009.

2.1.7. Anethum graveolens L. Dilles

TP/165/1

16.02.2011.

2.1.8. Apium graveolens L. Selerijas

TP 82/1

13.03.2008.

2.1.9. Apium graveolens L. Sakņu selerijas

TP 74/1

13.03.2008.

2.1.10. Asparagus officinalis L. Sparģeļi

TP 130/2

16.02.2011.

2.1.11. Beta vulgaris L. Bietes, arī Cheltenham bietes

TP 60/1

01.04.2009.

2.1.12. Brassica oleracea L. Virziņkāposti

TP/90/1

16.02.2011.

2.1.13. Brassica oleracea L. Ziedkāposti

TP 45/2

11.03.2010.

2.1.14. Brassica oleracea L. Sparģeļkāposti jeb brokoļi

TP 151/2

21.03.2007.

2.1.15. Brassica oleracea L. Briseles kāposti

TP 54/2

01.12.2005.

2.1.16. Brassica oleracea L. Kolrābji

TP 65/1

25.03.2004.

2.1.17. Brassica oleracea L. Savojas kāposti, baltie un sarkanie galviņkāposti

TP 48/3

16.02.2011.

2.1.18. Brassica rapa L. Ķīnas kāposti

TP 105/1

13.03.2008.

2.1.19. Capsicum annuum L. Sīvie dārzeņpipari vai dārzeņpipari

TP 76/2

21.03.2007.

2.1.20. Cichorium endivia L. Krokainās un platlapu endīvijas

TP 118/2

01.12.2005.

2.1.21. Cichorium intybus L. Sakņu cigoriņi

TP 172/2

01.12.2005.

2.1.22. Cichorium intybus L. Vitlufa cigoriņi

TP 173/1

25.03.2004.

2.1.23. Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai Arbūzi

TP 142/1

21.03.2007.

2.1.24. Cucumis melo L. Melones

TP 104/2

21.03.2007.

2.1.25. Cucumis sativus L. Gurķi un īsaugļu gurķi

TP 61/2

13.03.2008.

2.1.26. Cucurbita pepo L. Kabači vai tumšzaļie kabači

TP 119/1

25.03.2004.

2.1.27. Cynara cardunculus L. Artišoki un lapu artišoki

TP 184/1

25.03.2004.

2.1.28. Daucus carota L. Galda burkāni un lopbarības burkāni

TP 49/3

13.03.2008.

2.1.29. Foeniculum vulgare Mill. Fenheļi

TP 183/1

25.03.2004.

2.1.30. Lactuca sativa L. Dārza salāti

TP 13/5

16.02.2011.

2.1.31. Lycopersicon esculentum Mill. Tomāti

TP 44/3

21.03.2007.

2.1.32. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W.Hill Pētersīļi

TP 136/1

21.03.2007.

2.1.33. Phaseolus coccineus L. Daudzziedu pupiņas

TP 9/1

21.03.2007.

2.1.34. Phaseolus vulgaris L. Krūmu pupiņas un kāršu pupiņas

TP 12/3

01.04.2009.

2.1.35. Pisum sativum L. (partim) Šķautņainie zirņi, lobāmie zirņi un cukurzirņi

TP 7/2

11.03.2010.

2.1.36. Raphanus sativus L. Redīsi

TP 64/1

27.03.2002.

2.1.37. Solanum melongena L. Baklažāni

TP 117/1

13.03.2008.

2.1.38. Spinacia oleracea L. Spināti

TP 55/3

11.03.2010.

2.1.39. Valerianella locusta (L.) Laterr. Lauka salāti

TP 75/2

21.03.2007.

2.1.40. Vicia faba L. (partim) Dārza pupas

TP Broadbean/1

25.03.2004.

2.1.41. Zea mays L. (partim) Cukurkukurūza un uzplīstošā kukurūza

TP 2/3

11.03.2010.

2.2. UPOV vadlīnijas
2.2.1. Beta vulgaris L. Mangoldi vai lapu bietes

TG/106/4

31.03.2004.

2.2.2. Brassica rapa L. Rāceņi

TG/37/10

04.04.2001.

2.2.3. Cichorium intybus L. Liellapu cigoriņi vai itāļu cigoriņi

TG/154/3

18.10.1996.

2.2.4. Cucurbita maxima Duchesne Lielaugļu ķirbji

TG/155/4 rev.

28.03.2007. + 01.04.2009.

2.2.5. Raphanus sativus L. Rutki

TG/63/6

24.03.1999.

2.2.6. Rheum rhabarbarum L. Rabarberi

TG/62/6

24.03.1999.

2.2.7. Scorzonera hispanica L. Melnsakne

TG/116/4

24.03.2010.

III. Augļu koku un ogulāju sugas

Nr.p.k.

Augļu koku un ogulāju sugas nosaukums

CPVO protokola vai UPOV vadlīniju numurs

CPVO protokola vai UPOV vadlīniju pieņemšanas datums

latīniski

latviski

3.1. CPVO protokoli
3.1.1. Fragaria x ananassa Duch. Zemenes

TP 22/2

01.04.2009.

3.1.2. Hippophae rhamnoides L. Smiltsērkšķi

TP 240/1

01.04.2009.

3.1.3. Lonicera caerulea L. var. kamtschatica Sevast. Lonicera caerulea var. edulis Turcz.ex. Freyn Sausserži

TP LONICERA/1

13.03.2008.

3.1.4. Malus domestica Borkh. Ābeles

TP 14/2

14.03.2006.

3.1.5. Malus Mill. Ābeļu potcelmi

TP 163/1

11.03.2010.

3.1.6. Prunus armeniaca L. Armeniaca vulgaris Lam. Aprikozes

TP 70/2

13.03.2008.

3.1.7. Prunus avium (L.) L. Saldie ķirši

TP 35/2

15.11.2006.

3.1.8. Prunus domestica L. Mājas plūmes

TP 41/1

06.11.2003.

3.1.9. Prunus x gondouiniii (Poit. & Turpin) Rehder, Prunus cerasus L. Skābie ķirši

TP 230/1

15.11.2006.

3.1.10. Prunus persica (L.) Batsch Persiki, nektarīni

TP 53/1

27.03.2003.

3.1.11. Prunus salicina Lindl. & other diploid plums Japānas un citas diploīdās plūmes

TP 84/1

06.11.2003.

3.1.12. Prunus L. Plūmju potcelmi

TP 187/1

13.03.2008.

3.1.13. Pyrus communis L. Bumbieres

TP 15/1

27.03.2003.

3.1.14. Ribes nigrum L. Upenes

TP 40/1

01.04.2009.

3.1.15. Ribes sylvestre (Lam.) Mert.& W.Koch Ribes niveum Lindl. Sarkanās un baltās jāņogas

TP 52/1

18.11.2004.

3.1.16. Ribes uva-crispa L. Ērkšķogas

TP 51/1

18.11.2004.

3.1.17. Rubus idaeus L. Avenes

TP 43/1

06.11.2003.

3.1.18. Rubus subgenus Eubatus Sect. Moriferi&Ursini and hybrids Kazenes un to hibrīdi

TP 73/1

15.11.2006.

3.1.19. Vaccinium corymbosum L., Vaccinium virgatum Aiton, Vaccinium simulatum Small, Vaccinium angustifolium Aiton, Vaccinium formosum Andrews, Vaccinium myrtilloides Michx., Vaccinium myrtillus L. Zilenes, mellenes

TP 137/1

13.03.2008.

3.1.20. Vitis L. Vīnogas

TP 50/1

01.04.2009.

3.2. UPOV vadlīnijas
3.2.1. Malus Mill. Dekoratīvās ābeles

TG/192/1

09.04.2003.

3.2.2. Pyrus L. Bumbieru potcelmi

TG/169/3 + Corr.

29.03.2000. + 16.08.2000.

3.2.3. Ribes x nidigrolaria R. & A. Bauer Upeņu ērkšķogu hibrīds

TG/138/3

18.10.1991.

3.2.4. Vaccinium vitis-idaea L. Brūklenes

TG/139/3

18.10.1991.

IV. Dekoratīvie augi

Nr.p.k.

Dekoratīvo augu sugas nosaukums

CPVO protokola vai UPOV vadlīniju numurs

CPVO protokola vai UPOV vadlīniju pieņemšanas datums

latīniski

latviski

4.1. CPVO protokoli
4.1.1. Aster L. Asteres

TP 141/1 rev.1

23.06.2011.

4.1.2. Clematis L. Mežvīteņi

TP 215/1

14.11.2007.

4.1.3. Chrysanthemum L., Chrysanthemum x Ajania pacifica, Chrysanthemum pacificum Nakai and hybrids between them Krizantēmas un to hibrīdi

TP 26/2

13.03.2008.

4.1.4. Dahlia Cav. Dālijas

TP 226/1

15.11.2006.

4.1.5. Freesia Eckl. ex Klatt Frēzijas

TP 27/1

21.03.2007.

4.1.6. Gerbera L. Gerberas

TP 77/1

31.10.2002.

4.1.7. Gladiolus L. Gladiolas

TP 108/2

21.03.2007.

4.1.8. Lilium L. Lilijas

TP 59/2

21.03.2007.

4.1.9. Rhododendron L. Rododendri

TP 42/1

01.12.2005.

4.1.10. Rhododendron simsii Planch. Simsa rododendri jeb siltumnīcu acālijas

TP 140/1

14.11.2007.

4.1.11. Rosa L. Rozes

TP 11/2

01.04.2009.

4.1.12. Tulipa L. Tulpes

TP 115/3

15.11.2006.

4.2. UPOV vadlīnijas
4.2.1. Iris L. Īrisi

TG/174/3

05.04.2000.

4.2.2. Narcissus L. Narcises

TG/87/2

04.10.1983."

1.5. svītrot 5.pielikumu;

1.6. svītrot 6.pielikuma nosaukumā vārdu "pārskata";

1.7. izteikt 6.pielikuma 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Šķirnes pārbaudes starprezultātu ziņojuma reģistrācijas numurs izdevējinstitūcijā.";

1.8. aizstāt 6.pielikuma 7.punktā vārdus "Šķirnes pārstāvis" ar vārdiem "Pilnvarotais pārstāvis";

1.9. aizstāt 6.pielikuma 12.punktā vārdus "Šķirnes starprezultātu" ar vārdiem "Šķirnes pārbaudes starprezultātu";

1.10. izteikt 7.pielikuma 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Šķirnes pārbaudes gala rezultātu ziņojuma reģistrācijas numurs izdevējinstitūcijā.";

1.11. aizstāt 7.pielikuma 7.punktā vārdus "Šķirnes pārstāvis" ar vārdiem "Pilnvarotais pārstāvis";

1.12. aizstāt 7.pielikuma 15.punktā vārdu "pārskata" ar vārdiem "gala rezultāta ziņojuma";

1.13. izteikt 8.pielikuma 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Šķirnes apraksta reģistrācijas numurs izdevējinstitūcijā.";

1.14. svītrot 8.pielikuma 8.punktā vārdus "vai Ministru kabineta izdotās šķirnes pārbaudes metodikas";

1.15. izteikt 8.pielikuma paskaidrojumu 1.punktu šādā redakcijā:

"1. 1 Izdevējinstitūcijas piešķirto šķirnes apraksta reģistrācijas numuru norāda uz katras šķirnes apraksta lappuses."

2. Šo noteikumu 1.4.apakšpunkts stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma

09.12.2011